Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

MYNYDD SEION, LERPWL.

CYLCHDAITH DOLGELLAU A'R ABER-II…

-ICAERSALEM, TON PENTRE.I

SALEM, BETHESDA.

-.I. GLYNDYFRDWY. __,I

COLWYN BAY.I

I SHILOH, TREGARTH. I

! ■ ST. PAUL'S, ABERYSTWYTH.…

"■LLANIDLOES. I

LLANDILO.I

TREUDDYN.I

News
Cite
Share

TREUDDYN. I WYTHNOS WEDDIO, CCC.~ Yn r ol a'r cais Cyfnndebol, trefmvÝd i gyn cyfres o foddiannau., Dechreuwyd y "farfodydd nos Lun, yr IGeg: cyfisol, dan c'.ylanwad grasusoi. Er gofid, methodd y Parch G. 0. Roberts (Trefnwr y cyfarfodydd) a chyraedd oherwydd afiechyd. Adferiad buan iddo. CYF IRFO.D YSGOL.—Cynhaliwyd y Cyf- arfod Ysgol dan nawdd Up.deb Ysgolion Sabbothol Dosbarth Coedllai, dydd Sul yr 8fed cyfisol. 'Roedd cynrychiolwyr yn bresc-nnol o Ysgolion Nercwys, Salem a Moriah yhghyd, a'r Ysgri.fen.nydd, Mr Arthur Jones L 1101. Lly- wyd." -vyd y cyfarfod prydnawnol gan Mr E. Roberts, Monah. a'r un hwyiol gan Mr E. Jones, Well Street. Cyflawnodd yr Ysgolorion eu gwahannol rannau yn yr HyHorddydd, etc., i foddlonrwydd yr hol- wyr pennodedig, a threuliwyd ychydig amser "n fuddiol gyda'r Maes Llafur yn Efengyl loan. Yn ystod y cyfarfodydd cyfrannood Mrs H. A. Jones a Miss S. A. Jones, unawdau. Yn eisteddiad y pwyll- gor, golliriwyd mater ail-etholy swyddog- iozi ",iycl,y Cyfarfod Ysgol nesaf gynhelir "n Nercwys: Cafwyd arnser da ar hyd y dydd. PWYLLGOR EGLWYSI RHYDDION.—Cyfarfu Pwyllgor Eglwysi Rhyddion y cvlch, nos .Fercher, yr lleg cyfisol Cadarnhawyd cofnodion y Pwy.lgor blienoicl. ac Adroddiad Archwiliad y Cyfrifon. Pas- iwyd i anfon un Cynrycniolydd i'r cyfar- fodydd gvnhelir yn Nilbych gan C-vng- rhair Uncdig Gogledd Cymru. Vii-.10I-j wyd yn i/ywyd'1. M,"T. Hop wood: Ysgrd'- en.nyd<? Mr R. Oidncid? TrysGr?'!d. Mr | G. Ingman. j I I C'H. I

I TREORCHY.

TRINITY ROAD, BOOTLE.I

PRESWYLFA, LLANDUDNO JUNCTION.…

I DYFFRYN ARDUDWi. I

I CONGL YR AWEN./'-ri"'

Yr Ymnesiituwr Duwiol.