Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

BfD CREFYDDOL. I

--'-.COEDPOETH.'\

News
Cite
Share

COEDPOETH. CYFARFOD YSGOL.—Y Sabboth diweddaf, Mawrth 8fed, dan nawdd Undeb Ysgolion y ddwy Section, cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol gwir dda, un o'r rhai goreu a go wsocii erioed. Ni ellid lai na theimlo fod yr Ysgbl Sul yn ein plith mewn cyflwr iach a gobeithiol iawn. Wrth wrandaw., teimlwn fod clod mawr yn ddyledus i'r athrawon am eu dygnwch a'u ffyddlondeb, ac yn ar- benig felly i'r ddau Arolygwr. Gwyddom eu bod yn dra phryderus am lwyddiant y cyfarfod yma. Ond pa faint bynag oedd eu pryder cyn y cyfarfod, credwn nad oedd ronyn yn fwy na'u llaweaydd ar ol i'r cyfarfod fyned heibio. Dechreuwyd cyf- arfod y boreu drwy gael adroddiad o'r emyn 904 gan Miss B. Price. Yna aed trwy rhan ddechreuol y cyfarfod gan Mr R. DavieS; adroddwyd Psalm gan Maldwyn Humphreys ;■ holwyd Dosbarth IV. yn ddeheuig a medrus gan Mr Llew. Wil- liams, Horeb; adrodd Psalm gan J. 0 Williams a W. H. Parry hefyd emyn 908 gan C. Williams, a therfynwyd gan Mr Llew. Williams. Erbyn y prydnawn daeth amryw o'r cyn- rychiolwyr ymlaen, a chymerasant tan amlwg yn ystod y dydd. LIywvdd y cyf- arfod hwn ydoedd Mr W. E. Davies, Qwynfryn. Dechreuwyd trwy gael ad- roddiad o'r emyn 905 gan E. Pairy, ac i'r I brawd J. W. Jones, Horeb, eiii harwain i mewn gweddi holi yr Hyfforddydd I gan Mr T. Foulkes, Hermon adrodd emyn gan Gerty Jones; dadl gai-, Fiorence a Jane Mitchcll; holi Dosbarth yn yr Ar- weinydd," period 1--2, gan Mr R. Hop wood; can gan Miss M. Hooson; hOit pedair gwers gystaf ya Safon IV. gan Miss Mitchell, Bethe-sda, a'r pedair penod gynt- af o hanes lesu Grist gan Mr J. W. Jones; yr "Arweinydd," penod 45, gan Mr Ri Ellis, .Gwynfryn. Terfynwyd gan Mr VV. E, Davies. Cafwyd cyfarfod areithio yn yr hwyr. Adroddwyd emyn i ddechreu gan E. Jones; hefyd y 53 benod o Esiah gan Mr H. War- fielcl; offrymwyd gweddi gan v biawd R. Ellis; deuawd gan Emlyn a J. E. Parry anerchiad afaell-ar gan Mr R. Hopwood; detholiad ar yr Organ gan Mr T. Carring- ton anerchiadau godidog gan Mri Thom as Foulkes a Elias Roberts unawd gan Miss Gwladys Hooson. Si^iradwyd gan y Llywydd, Mr \V. E. Davies, ar yr anerch- iadau. Nid oes angen dweyd dim am ddawn a medr Mr Davies yn yr ystyr yma. Ni ffar gofod i mi ymhelaethu. Gwyn ein byd os cofiwn yr hyn a welsom ac a glyw- som. T. E. J. I

[No title]

Advertising