Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

.EBENEZER, BLAENAU FFESTINIOG.

-'RHUTHYN. I

ILLANBEDR-PONT-STEPHAN.I

News
Cite
Share

LLANBEDR-PONT-STEPHAN. ORGAN RECITAL. Cynhaliwyd Organ Recital lwyddianus dan nawdd yr eglwys Wesleaidd, nos Fercher, y 4ydd cyfisol, yn Nghapel Soar (A). Gwasanaethwyd gan yr Organydd enwog, Dr. Caradog Roberts, yn cael ei gynorthwyo gan y cantorion caniynol-Miss May Watts, Treforris, a Mr J. Thomas, Abertawe. Y cadeirydd oedd Mr j. E. Jones, Eryl, Llanbedr. Yn mhell cyn amser dechreu, yr oedd yr addoldy eang yn orlawn. Amlwg ydoedd fod pawb yn mwynhau eu hunain i'r eithaf, wrth y gwrandawiad astud roddent i'r hyn oedd wedi ei barotoi. Gwnaed elw sylweddol o'r anturiaeth, uwchlaw disgwyliad, sef £ o2, yr hyn a ryddha yr eglwys o'r ddyled oedd yn aros ami. Araf a digalon oedd yr aelodau ar y cychwyn, gan fod cymaint o alwadau cyffelyb ar y pryd ond symbvlwyd hwy i weithgarwch, drwyesiarnpl ganmoladwy y gweinidog, y Parch T. Oliver, yr hwn a aeth allan ei hun gyda'r brodyr, drwy yr holl dref a'r cylchoedd i werthu y tocynau. Cafodd dderbyniad croesawgar gan bawb bron yn cldieithria-d. "Gosocio,-Id nod o i Baen, a bu yn alluog i'w gyrbaedd. Bu un brawd mor amheus o'i lwyddiant fel ag y 'cynygiodd ymgymeryd a threuliau yr argraffu os cyrhaeddai ef swrn neillduol. Gwnaeth Mr a Mrs Arthur hefyd gynygiad cyffeiyb sef vchwanegu [2 at eu cyfraaiad- au. Derbyniodd Mr Oliver eu cynygion, a bu y symiau hyn yn gynorthwy i sicrhau yr elw uchod. Erbyn hyn yr oedd yr oil o'r aelodau, yn hen ac ieuainc, wedi eu meddianu ag ysbryd gweithio, ac yr oedd liwyddiant yn anturiaeth hon yn y' golwg yn. mhell cyn y. diwrnod penodedig. Y mae diolch yn ddyledus oddiwrth yr eglwys i'r brodyr yr Annibyn- wyr am roddi y capel a'r Or/gan at ei gwasanaeth yn rhad. Ymgymerwyd a'r swyddi o ysgrifenydd a thrysorydd gan Mr T. L. Davies, Fairfield, a Mr Isaac Arthur, College Street, a buont yn weith- gar dros ben. E. M.

IYSTUMTUEN..1I

COLWYN BAY.

jPENNAL. I

CARMEL, CYLCHDAITH CONWY.…

HOREB, CWMBRWYNO. I

SOAR, NEW BROUGTON.I

* GWYDDELWERN.I

ST. PAUL'S, ABERYSTWYTH.'

YNYSYBWL.

PONTARDULAIS.

'.LLANDEILO.