Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Adroddiad PwyiSgor y Tir.-I

LERPWL (OAKFIELD).

COLWYN. %

IHIRWAEN, GER RUTHIN.

News
Cite
Share

I HIRWAEN, GER RUTHIN. Cynhaliwyd Cyfarfod Terfvnol y Gym- deithas nos Wener, Chwefror 27. Cyfarfod Amrywiaetbol a Chystadleuol. Llywydd, Parch W. G. Williams. Cystadleuaethau —Adrodd Emyn, John Richard Roberts araeth Y Gwanwyn," cyfartal gyntaf, Mri O. G. Jarrett a Thomas Hughes. Can i rai oan 12 oed, Ceridwen Williams, Gelli- for. Can i rai o bob oed. Ceridwen Wil- liams. Sain Clust, cyfartal gyntaf, Nellie Jones a C. J. Roberts. Codi Ton ar y pryd, John W. Owen. Modulator, cyfartal, Winifred Roberts a Ceridwen Williams. Beirniad Cerddorol, P.C. Jones, Llanfair adrodd, Parch W. G. Williams. Cafwyd caneuon gan y rhai canlynol Misses Wil- liams, Winifred Roberts, a Mary Thomas. Duett, Mrs Jones a Mr W. Roberts. Ped- warawd, Plasdraw a chan gan Mrs E. Rogers Jones a Mrs Bonner. Adroddiadau gan Miss Mary Wynne a Mr Roberts, Llwynedd. Rhoddwyd pleidlais o ddiolch- garwch i bawb a gymerodd ran, ac hefyd i'r Parch W. G. Williams am lywyddu. Nos Fawnh, Mawrth 3, cafodd aelodau y gymdeithas y fraint o gyfarfod ynghyd i swper a baratowyd gan nifer o chwiorydd caredig y gymdeithas. Daeth nifer luosog ynghyd, a gwnaeth pawb berffaith gyf- iawr.cler o'r cyfieusdra. vVediy wleàd hon; caed gwledd o gan ac ychydig o adroddiadau gan nifer o'r gymdeithas, a chaed cyfarfod cynhesol ar derfyn y gymdeithas fel hyn. Cymerwyd y fraint o dalu diolchiaaau1 i'r rhai oedd wedi cymeryd rhan mor ewyllysgar yn ys- tod yr holl dymor, ac hefyd yn arbenig i'r Swyddogion. J. W. O.

[No title]