Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

ABERPENNAR. i

EBENEZER, CYLCHDAITH TREGARTH.…

LLANFECHAIN. I

NODION 0 DDOLGELLAU. I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

News
Cite
Share

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I EISTEDDFOD FLYNYDDOL SteioN.—Cyn- haliwyd yr Eisteddfod hon dydd Gwener, Mawrth 6ed. Y mae yn myned yn fwy poblogaidd bob blwyddyn. Am y tro cyntaf cafwyd cyfarfod yn y prydnawn, ac yn yr hwyr. Yr oedd Ysgoldy Seion wedi ei gorlenwi. Cadeirydd y prydnawn ydoedd Mr Edwards, Cwm Cilan, Cymdu, ac yn yr hwyr Mr E. S. Morris, Tynewydd, Llansilan. Yr arweinydd ydoedd Mr D. Williams, Llanrhaeadr, a'r cyfeilyddesau oeddynt Mrs E. O. Evans a Miss Dilys Jones. Llanrhaeadr. Y beirniaid oeddynt Mr T. Armon Jones, R.A.M., Liverpool (cerddorol); Cadvan, y Parchn Egwys Jones, H. G. Roberts, R. Vaughan Owen, a D. R. Rogers, Mr E. D. Williams, Peny- bontfawr Mr D. Evans, Leeds House Mrs Edwards, Brynafon Isa Mrs Hughes, Bryn- tirion Mrs D. F. Jones, School House Mrs Vaughan, Rhiwlas Miss Evans, Brynhyf- ryd Mrs Jones, Henfache; Mrs Morris, Trewern Mrs Gwynne, Medical Hall Mr Edwards, Tynymaes Mr Humphreys, Maes-mochnant Issa, a Mr C. Hughes (junr),'Penybont, Trewern. Y buddugwyr yw y rhai a ganlyn Adroddiad i rai dan 10 oed, 1, Islwyn Jones 2, W. P. Jones 3, Mathew J. Roberts. Cwestiynau y Maes Llafur dan 16 oed, 1, R. Jones, Berllanhelig, Tregeiriog 2, Griffith John Owen, Feny- bontfawr. Unawd (dan 16 oed), 1, Mary M. Owen, Henfache Mill. Adroddiad (dan 18 oed), ], Idris Jones, School House. Deuawd (dan 12 oed), 1, Martha Hughes ac Islwyn Jones. Unawd Soprano." Cart ref fy Nghalon," cyfartai, Miss Catherine Owen, Moelfre, a Miss Mary M. Owen, Llanrhaeadr. Deuawd (dan 16 oed), Os wyt yn caru'th blant," 1, Lizzie Jones, Bridge Street, a Jennie Jones, Police Station. Maes Llafur (dan 8 oed), 1, Arthur Taliesin Jones, School House, 2, Irene Davies, Park Street. Maes Llafur (dan 10), cyfartai, Mathew Jones Roberts, a Islwyn Joses. Corau Plant. Dau gor ddaeth i gystadlu dan arweiniad Mr J. H. Davies a Mr E. Owen. Y cor buddugol ydoedd cor Mr J. H. Davies, Llanrhaeadr. Crotchet Tie, 1, Miss Rowlands, Llynclys 2, Miss Annie Hughes, Tynycelyn. Deu- awd (tenor a bass), 1, Meistri Owen, Moel- fre a J. T. Morris, Rhiwlas. Llythyr yn Desgrifio Pistyll Rhaeadr, 1, Mr Roberts, Caenant. Wythawd Maelor," 1, Mr J. E. Roberts, Caenant. Am y Ffon preu, Mr L. Morris, Pentrefelin, Llanrhaeadr. Unawd Baritone Arglwydd arwain trwy'r anialwch," Mr W. P. Jones, Llan- rhaeadr. Maes Llafur (dros 16 oed), cyf- artai, 1, Miss Jennie Roberts, Church Street, a Miss Annie Hughes, Tynycelyn. Unawd Tenor Y Gloch," Mr J. T. Owen, Moelfre. Hosanau cyfaddas i ddyn, Mrs Humphreys, Glandwr. Overall i ddynes, Miss Lettie Price, Plas, Llanfyllin. Canu Penillion, 1, Caradac Jones, School House, 2, Mair Lloyd, Gelli Hirnant. Englyn, Y Glorian," Mr W. Griffiths, Glyn Ceiriog. Barddoniaeth i Dr. Morgan," Mr E. Davies, Pentrefelin. Parti Cymysg, Hyfryd Ganaan," 1, Parti Seion, dan arweiniad Mr W. P. Jones. Crotchet Shawl, Miss M. L. Jones, Glanaber. Troed Pladur, Mr Lewis Morris, Pentrefelin. Ad- roddiad (agored), 1, Aneurin Jones, School House. Pedwarawd, Beth sy'n hardd," 1, Miss Maria Powell a'i pharti. Musical Dictation, Miss Dilys Jones, School House. Traethawd, Dyled Merch i Gristionog- aeth," Miss L. price, Llanfvllin. Ond prif gystadleuaeth y dydd ydoedd y cciuu mawr oedd yn cystadlu ar y darn rhagorol o eiddo Dr. Parry," YrArglwydd yw fy Mugail." Daeth tri cor i gystadlu, Peny- bontfawr, dan arweiniad Mr Evans Llan- rhaeadr, dan arweiniad Mr J. H. Davies a chor Llansilin dan arweiniad Mr D. Morgan. Y Cor buddugol ydoedd Peny- bontfawr. Mae Jlwyddiant yr Eisteddfod i'w briodoli yn benaf i waith difiino yr Ysgrifeaydd a'r Trysorydd, Mr J. H. Davies, Park Street, a Mr J. H. Vaughan, Wylfa. BERWYNFERCX. I

NODION 0 LEYN.

TALYSARN.I

TREGARTH.

'MANCHESTER.1' ' MANCHESTER.…

IBETHEL, ABERDYFI.I

MAENTWROG.I

Y WYDDGRUG.I

I NODION O'R ABERMAW.

SENGHENYDD.

CYLCHDAITH CEFN MAWR.

TREORCHY.

.M.C. yw