Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

I 'BWRDD Y GOL. I

INODIADAU WYTHNOSOL.I

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Dydd Llun, Mawrth 9fed, gos- Ulster. ododd Mr Asquith, y Pti-i Weinidog, gerbron y Ty aw- grymiadau y WeiDyddiaeth i gwrdd a dymuniad Talaeth Ulster. Cynwysa yr awgrymiadau yr adranau canlynol Caniatad i Etholwyr Siroedd Ulster, a'r ddwy ddinas Belfast a Londonderry i bleidleisio trwy y tugel o blaid neu yn erbyn eu gosodiad o dan Ynareolaeth. Eu dewisiad, os yn erbyn, i aros mewn grym am chwe' mlynedd, ar ddiwedd y cyfnod hwnw Eiiolwyr y Dcyrnas Gyfunol, wedi gweled llwyddiant neu aflwyddiant Ymreolaeth i roddi eu barn ar barhad gwahaniad Siroedd Ulster neu eu cynwysiad yn Ymreolaeth. Mr Bonar Law (arweinydd yr Wrth- blaid), a feirniadai y cynnygion, gan ddweyd os byddai i'r Llywodraeth lynu wrth y chwe' blynedd nas gallai ef wel- ed sut y gellid dfirbyn y cynllun. Os nad oedd yn iawn gofyn i Ulster ddyfod i mewn heddyw, nis gallai weled sut y byddai yn iawn yn mhen chwe' blynedd eto. Syr Edward Carson a ddywedai, os cymerent y 'time-limit' i ffwrdd, y byddai iddo ei theimlo yn ddyledswydd arno fyned i Ulster, a galw cynnadledd. Cydnabyddai eu bod wedi gwneud rhywfaint o gynnydd yn y Ty y noson honno trwy yr egwyddor o adael allan o blegid gallai y many lion gael eu gweithio allan trwy drafodaethau. Yr oedd gan Ulster eisieu setlo ycwest. iwn hwn yn awr ac am byth. Nid oedd ganddynt eisieu dedfryd o farwolaetb, a'r gohiriad o honno am bum' mlynedd. Gwyddai. y. Llywodraeth o'r goreu mai unwaith y caent basio y mesur hwn, nis gallent gael etholwyr y wlad i roddi eu sylw yn ol eto i'r cwestiwn yma, a ifug oedd y cyfan ynghylch ymyriad senedd- ol. Mr John Redmond (arweinydd y Cen- edlaetholwyr),a ddywedai os derbynid y cynnygion hyn o eiddo y Llywodraeth gan yr Wrthblaid y byddai i'r Cenedl- aetholwyr, hefyd, eu derbyn, a byddai iddo ef a'i gyd-aelodau arfer eu dylan- wad gyda'u pobl er eu perswadio i weithio danynt yn deyrngarol. Os byddai i'r Wrthblyid eu gwrtnod, gofyn- ent am i'r mesur gael ei basio fel y saif. Dyledswydd y mwyafrif yny Ty fyddai ei osod ar ddeddf-lyfrau y wlad, gan wynebu gyda'r holl alluoedd wrth eu cefnau unrhyw symudiad allai godi i oruwchreoli y senedd, neu ddarostwng y ddeddf trwy arfer arfau. » *>

[No title]

[No title]

ITAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.

[No title]