Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

I 'BWRDD Y GOL. I

INODIADAU WYTHNOSOL.I

[No title]

News
Cite
Share

Yn y "Tyst" yr wyth- Y Wesleaid nos o'r blaen y mae a'r Eglwys. un "J. J." yn ysgrif- ennu ar bwnc undeb yr enwadau Cymreig, a dywed air fel hyn am y Wesleaid :—" Y mae golwg y ddau arweinydd doeth a diogel hyn ar yr enwadau Anghyd- ffurhol Cymreig ereill, a dymuniad eu calon am gael yr oil i fewn i gorlan yr un undeb-, Ond o'r braidd yr anturiant ddisgwyl y gellir effeithio hyn yn bresenol. Ofnant nad yw y Bedyddwý r hyd eto yn barod i soddi eu gwahaniaethau yn llifeiriant y mudiad. O'r braidd y cydolygwn y gwnai y Wesleaid Cymreig, o leiaf, ddewis ymuno a'r Eglwys Wladol yn hytrach nag a'u brodyr Ymneilltuedig, er i Dr Rigg a'r Parch Hugh Price Hughes wneud ymgais i'w tywys i'r ffordd honno, mewn ffurf-wasanaeth, beth bynnag." Felly,ii wir Hugh Price Hughes, un o'r Ymneilltuwyr cryfaf a fu erioed, nid yn unig ymlith y Wes- leaidj ond ymhlith Anghydffurfwyr Prydain, yn ceisio arwain ei enwad i'r Eglwys Wladol. Mor fawr ydyw anwybodaeth J. J. Os oes llawer o anwybodaeth* tebyg i hyn ym. meddyliau Anghydffurfiaeth Gymreig, y mae yr undeb y carem ei weled yn mhellach o lawer nag y tybiasom ei bod. Son a wna J. J. am ffllrf wasanaeth." A glywodd I efe son am ffurf-wasanaeth yn un o I gapelau y Wesleaid Cymreig? Son am undeb yn Nghymru yr ydym onide? Aed J. J. i Loegr, ca yno nurf-wasanaeth yn ddigon myn- ych yng nghapelau ei enwad ei hun! Ond beth sydd a fynno ff urf wasana eth "a'r pynciau mawr sydd ysgar cydrhwng Sac- ramentaeth a Chrefydd Efengyl- aidd, cydrhwng Eglwys Rydd ac Eglwys Gaeth ? Gall Eglwys, os myn, arfer ffurf-wasanaeth (diau mai golucheg a feddyliai J. J.) heb i hynny anafu dim ar ei hanghyd- ffurfiaeth na'i chredo efengylaidd mewn un modd. Gall J. J. fod yn dawel ,ei feddwl nad oes fwy o berthynas cydrhwng Wesleaeth ac Eglwys Sacramentaidd nag sydd rhwng Annibyniaeth Gymreig a hi. Mae siarad yn amheus am hyn yn sawru yn drwm o anwybodaeth neu o ragfarn, ac y mae y naill beth a'r Hall ymhlith y rhwystrau penaf i undeb.

[No title]

[No title]

[No title]

ITAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.

[No title]