Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

uy Gwyliedydd Newydd." SCALE OF CHARGES FOR Small" Prepaid Advertisements IN "GWYLIEDYDD NEWYDD." Situations Vacant or Wanted. Apart- ments to Let or Wanted, Miscellaneous Wants and Sales, Houses, Shops, Business, etc., to be Sold, Let, or Wanted, Partner- ships Wanted or Offered, &c. One Three Six 13 week. weeks, weeks, weeks s. d. s. d. s. d. s. d. 18 words 1 0 2 0 39 70 30 „ 1 6 3 0 5 9 11 0 40 „ 2 0 4 0 7 9 15 0 50 „ 2 6 5 0 9 9 18 0 ü3 „ 2 9 5 6 10 t) W 0 In future all small advts. sent for inser- tion must be prepaid. The inconven- ience of booking small amounts, and the subsequent expense of collecting the same, renders it necessary that this rule should be strictly observed, otherwise insertion cannot be guaranteed. Prices for larger spaces on application. ALL ORDERS, ADVERTISEMENTS, P. ORDERS AND CHEQUES TO BE SENT TO- The Manager, The New Watchman," aelli, Flint Mountain, Flint, North Wales. AT EIN DOSBARTHWYR. Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy am flaeii-ddl o 1/8; dau gopi 3/3; o dri i fyny i 6 copi, Ceiniog yr un; chwe' copi ac uwchlaw hyny, lOc. y dwsin. Pan anfonir i Wledydd Tramor, bydd y prisiau uchod yn uwch, yn olfel y byddo y tal am y cltidiad. ANFONER POB ARCHEBION F.RBYN BOREU SADWRN YMHOB WYTHNOS I'R— Rheolwr, UOwyliedydd Ne wydd," Y OellJ, Coed-y-Fllnt, Flint, Gogledd Cymru. tS^Ni ellir gwneud gostyngiad ar gyfrif copiau heb eu gWerthu, ac erfynir am i'r dosbarthwyr ohehu yn ddioedi a'r Rhe- olwr pan y bo'nt yn derbyn mwy o gopiau nag y gellir eu gwerihu. Disgwylir tal ar derfyn pobchwarter, ac oddigerth mewn amgylchiadau eithriad- 01 iawn, ni ellir rhagllaw anfon y papur am fwy na mis ar ol terfyn y chwarter i unrhyw ddosbarthwr a fo heb dalu ei gyfrif. < TO OUR AGENTS. TERMS. N One copy of "Gwyliedydd Newydd" for One Quarter with Postage Prepaid—1/8; Two Copies of" Gwyliedydd Newydd" for One Quarter with Postage Prepaid- 3/3 Three, and up to 6 Copies, will be sent at the rate of One Penny per Copy Upwards of 6 Copies—lOd. per Dozen. No allowance can be ipade for returns; and the Agent is earnestly requested to communicate with the Manager when he is in receipt of more cdpies than hex can sell. When copies are sent to Foreign Countries, the above prices will vary according to postal charges. KS'No Parcels will be sent to any Agent whose Account is more than One Month overdue. •. v ALL ORDERS TO BE SENT FOR SATURDAY' MORNING EACH WEEK TO- The Manager, "New Watchman," Flint Mountain, Flint, North Wales. AT EIN GOHEBWYR. CYFEIRIER POB GOHEBIAETH— Y Golygydd, Gwyliedydd Newydd/a Y Gelli, Coed'y=Flint, Flint, Gogledd Cymru. Anfoner Newyddion erbyn boreu lau neu byddant yn rhy hwyr. Ysgrifener ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser, a phob item ar ddalen wahanol. Rhodder I'r Wa sg neu Press News ar yr amlen. Os yn anfon gair cyfrinachol rhoddwch stamp ceiniog. Os na wneir hyn rhaid ini dalu yn ddwbl. ? haid i bob Gohebydd—hen yn ogystal a newydd-anfon ei enw a'i gyfeiriad bob tro.

I 'BWRDD Y GOL. I

INODIADAU WYTHNOSOL.I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

ITAMEIDIAU GWLEIDYDDOL.

[No title]