Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

i!Cenhadaethatt Egengylaidd.…

COFFADWRIAETH HUMPHREYI JONES,…

News
Cite
Share

COFFADWRIAETH HUMPHREY I JONES, Y DIWYGIWR. Mr Gol., Da iawn genyf weled ilytllyr y Parch. R. H. Pritchard, Trerddol, yn galw sylw at y mater uchod. Gefais fraint o fod yn un yn gwasanaethu ynghyfarfod blynyddol Tre'rddol, yn Mehefin diweddar, ac ar ol y cyfarfod ysgrifennais dipyn o hanes yr Achos yn y lie, a gelwais sylw yr un pryd at y priodoldeb o adnewyddu y Demi yno, a chael cof-lech oddifewn, neu gof-golofn oddi allan, i'r diweddar. Barchedig Humphrey Jones fel mai nid am fod y Methodistiaid wedi bwriadu codi maen coffa i'r Parch. D. Morgan, y mae'r mater yn cael sylw genym yn bresenol, ond syniad sydd wedi cael ei wneud yn hysbys er's naw mis yn ol, yn cael ei sylweddoli yn raddol. Dichon mai at y llythyr hwnw o'm beiddo y eyfeiria Mr Pritchard yn ei llythyr yr wythnos ddiweddaf. Da genym ei hysbysu fy mod yn fyw ac iach, ac nid arnaf fi y bydd y bai os na chaf fyw cyhyd a Mefchusalein. Bydd yn bleser genyf mewn llafur ac arian i roddi hynny a feciraf er cynorthwyo i sylweddoli yr amcan mewn golwg. Gwn yn sicr am haelioni Wesleyaid Gymru at unrhyw symudiad teilwng pan yn cael apelio attynt. Meddylier am gapel coffa yr Eglwysbach ym Mhonty- pridd, ac am feini coffa (sydd mewn llawer mynwent) a godwyd gan haelioni a charedigrwydd pobl iur EiiNvad, a chredaf y bydd iddynt eto wneud eu rhan i godi maen coffa i wr ag yr ydym wedi ymffrostio cymaint ynddo fel yr offeryn cyntaf i gychwyn Diwygiad gogoneddus aphellgyrhaecldol 559. Nid oes angen am godi Capel Goifa yn Nhre'rddol, y mae yno gapel goùiÜog wedi costio i'r cyfeillion yn y Ile; fawr Hai na £ 2,000- Gefais y fraint pan yn Uanc o gludo degau o lwythi o feini o'r j chwarel tuag at ei auailadu, fel gwasan- laeth ewyllysgar i'r Arglwydd. Y mae genyf feddwl mawr o'r Demi yno, ac o'r cyfeillion oii. Y maent wedi gweithio yn ardderchog ar hyd y blynyddoedd, a gwn; na fuasai dim yn rhoddi mwy o fodd had iddynt ar hyn o bryd na chael y fraint o uno a Ciiymru gyfan i 1 godi cofofn goffa deiiwng i'r anfarwol Humphrey Jones, Diwygiwr '59. Y mae yno le i golofn felly rhwng ffrynt y capel ar brif-fforda.. Hyderai yn fawr I y bydd i Lywydd y Gymanfa daflu ei ddylanwad o blaid y symudiad, ac y bydd yr amcan wedi cael ei sylweddoli cyn diwedd y flwyddyn nesaf. "Coffa- dwriaeth y cyfiawn sydd fendigedig." Yr Eiddoch. UN O'P, T,LE, I O.Y.-Bydd y Parch. R. H. Pritchard wedi cael deail pwy ydyw Un o'r lie, cyn ymddengys y Ilythyr uchod yn y G. N.

I CONNAH'S QUAY.

Y RfflODDiOW ARFEROL A'RI…

I I BYCHANU CRIST.

[No title]

-REHOBOTH, COEDPOETH. 'I

I CONGL YR AWEN.