Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

i!Cenhadaethatt Egengylaidd.…

COFFADWRIAETH HUMPHREYI JONES,…

I CONNAH'S QUAY.

Y RfflODDiOW ARFEROL A'RI…

News
Cite
Share

Y RfflODDiOW ARFEROL A'R I MODDION ARBENNIG. Un o'r cwestiynau pwysicaf i bob un sy'n caru yr Achos yw, sut y gall ef wneud fwyaf o wasanaeth i sicrhau ei lwyddiant. Bu cynhadledd yn eistedd llynyddau yn ol i ystyried y cynllun goreu i lanhau ystrydoedd Llundain mewn haner awr, a'r cynllun awgrym- wyd gan un wraig oedd Fod i bob un lanhau o flaen drws ty ei bun," a diau pad 9QOO modd taraw ar yell cynllun. ?v ?4r Woll cyn l l-un. Yn awr, Mr Golygydd, mae argy- hoeddiad dwfn yn ein henaid mai dyma yw ein hangen penaf ynglyn a'r Eglwys Gristionogol ydyw i bob un fod yn ffyddlon i'r cylch y gosodwyd ef ynddo i lafurio. Ac yn y dyddiau hyn, pan y rhoddir gymaint o bwys ar Novelty, ac ar borthi'r bryd afiach am y dieithr a'r anghyffredin, credwn fod angen pwys- teisio yr agwedd hon. A both bynnag ddywedir am werth ysbrydol ein "cyfarfod mawr" a'n "cyrddau ar- bennig," rhaid i bawb gydnabod, os bySd i'n Heglwys esgeuluso a diystyru ein gwasanaeth arferoll nid oes gobaith am lwyddiant yn ystyr uwchaf y gair. Mae Wesleaeth wedi llwyddo yn y gorffenol oblegid ffyddlondeb i foddianau arferol yr Eglwys, a phe ceid symudiad grymus yn mhob cylchdaifch gyda'r amcan o godi y Cyfarfod Gweddi a'r Seiat a'r Ysgol Sul ac oedfa boreu Sul i'w hen safie, byddai hynny ynddo ei hun yn foddion adfywiad bendigedig ar grefydd yn ein plitli. Gellir dweyd yn ddibetrus na fu adeg erioed pryd yr oedd ein gweinidogion yn gweithio yn galetach nag ydynt yn awr. Gwyddom am lawer gweinidog sydd wrthi yn egniol bob dydd yn rhywle neu gilydd, ac ychydig iawn mae llu ohonynt yn ei gael o gwmni eu teulu ar yr aelwyd. Ond mae yn bosibl gweithio llawer a gweithio yn galed heb ddim ffrwyth-gwastraff u egnion ys- brydol heb lawer o ffrwyth yn dilyn., A thybed nad dyma y perygl yr ydym ynddo yn awr,—crwydro gormod yn hytrach na bod yn ffyddlon i'n priod waith. He who would accomplish anything," ebai Lord Haldane, must limit himself." Ac wrth i ni sylwi ar dalien Cymanfa Bregethu Lerpwl a'r Cylch, yr oedd cwestiwn yn codi, A fydd y Gymanfa yn fantais i grefydd ysbrydol yn gyffredinol yn ein talaeth au ? Er mwyn pregethu ynddi mae wyth neu naw o weinidogion yn gadael eu cylchdeithiau dros y Sul. Mae gan- ddom chwe' gweinidog eisoes ar y tir yn Lerpwl. Felly, yn ystod y Sul crybwyll- j edig, bydd pymtheg o'n gweinidogion yn treulio eu hamser gwerthfawr mown: dwy gylchdaith. Deallwn mai cynull iadau bycban mewn cymhariaeth geir yn ystod Sul y Gymanfa- Yn awr, I beth am y cylchdeithiau lie mae y gweiniàogion parchus yn llafurio,-Ht>eth fydd dylanwad i bedair ar hugain o gynull^idfaoedd gael eu siomi o wasan- a ?  i ydyw aeth eu gweinidogion ? Ai iawn ydyw ceisio cynal Ysgol Sul mown nawo I grtpelau er mwyn cael pregeth gan wr 1 dieithr yn y prydnawn? Ai manteisiol hyn i Iwyddfant uwchaf yr Achos Mawr --ar i'r costau sydd ynglyn a chynal Gymanfa. Yn sicr mae yr ymsom fu yn deiiwng o ystyr- iaeth ganddom fel enwad, oblegid fe wyddom drwy brofiad am yr afierwchi a'r diga,londid sy'n dilyn absenoldebl mynych gweinidog o'r gylchdaith, yn arbennig pan mae yr Ordinhad o Swper yr Arglwydd ar y plan i gael ei weinyddu. Hyderwn y bydd i ereill draethu eu barn ar y mater hwn. Lies yr achos yn ei agweddau goreu yn unig sydd gennym mewn golwg pan yn ysgrifenu. 7 HERCULES. I

I I BYCHANU CRIST.

[No title]

-REHOBOTH, COEDPOETH. 'I

I CONGL YR AWEN.