Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

I ABERMAW.

,DETHOLION GWLEIDYDDOL

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

DETHOLION GWLEIDYDDOL Deddf yr Yswiriant. Mr Bonar Law (C.), a ofynodd i Mr Lloyd George pa un a allai y Prif Arch- wilydd ddweyd yn awr a fyddai nifer liosog o gymdeithasau cymeradwy dan yr Yswiriant, pan wneid prisiad arnynt, yn analluog i dalu isafradd y tmddion dan Ddeddf yr Yswiriant ? Mr Lloyd George a ddywedai nas gellid ar hyn o bryd roddi unrhyw btisiad ym- ddiriedol, gan nad oedd y profiad o fudd- iant afiechyd a buddiant o analluogiad ond bvr. Modd bynag, gyda'r eithriad o rai galwedigaethau peryglus yr oedd cf aid(,itha.au N. cyn!on yn hollol o lewa yr amcangyfrif. Yr oedd y gorhawlion yn effeithio ar gymdeithasau y merched priod. Yr oedd pwyllgor swyddogol ya edrych i mewn i'r holl fater. Cododd Mr Bonar Law unwaith neu ddwy etto i herrio yr attebiad, a dywed- odd Mr Lloyd George ei fod ef yn atteb ar ol bod mewn ymgynghoriad a'r Prif Arch- wilydd. Mr Bonar Law a ofynai oni wnai y cy- hoedd dynu'r casgliad fod y ddeddf ya fethiant ? Mr Lloyd George: Y mae'r boneddwr gwir anrhydeddus yn rhoddi y casgiiad y buasai efe ei hun yn ddymuno i'r cyhoedd ei dynu. Fel llawer o gasgliadau dynir gafitldo, y mae ar yr hysbysrwydd mwyat amherffaith.' Amcangyfrifon y Llynges. Ymffurfiodd y Ty yn Bwyllgor ar Am- cangyfrifon chwanegol i'r Llynges, a chymerwyd y gadair gan Mr Whitley. Yr oedd y bleidlais yn golygu chwanegiad o I.,500,0,00p. Gwnaed mynegiad maith ac eglur gan Mr Winston Churchill (Prif Arglwydd y Morlys). a: nododd bedwar nea bump o resymau dros y chwanegiad hwn yn yr amcangyfrifon--cynnydd yn y gost ar olew, program newydd o ddyfeisiadau awyrenol, cynnydd cyflogau yn y dociau, penderfyniad y Weinyddiaeth i adeiladv yn gynt dair rhyfel-long o brogram 1913- 1914, oherwydd methiant Mesur Cynortfe- wyo Llynges Canada i basio yn ddeddf, ac yn olaf gor-enillion y contractor.' Mr D. Mason (R.), a gynnygiodd ostyng- iad yn y bleidlais. Caed trafodaeth faith, acoattebwyd i'r ddadl gan Dr. Macnamara (Ysgrifenydd y Morlvs). Ymranodd y Ty Dros y gostyniad 34 Yn erbyn 231 M wyafrif yn erbyn 203 Gohiriwyd trafodaeth bellach ar y bleid- lais hyd dranoetli. Trethiant y Fasnach FeddwoL Mr E. T. John (R.), a alwodd sylw Cang- hellydd y Trysorlys, yn y Senedd, at y ffaith fod Ysgotland yn cyfranu 22s. 10c. y pen i'r Cyllxd, a Lloegr a Chymru ddim ond 16s. 9c. y pen a gofynai a allai efe weled ei ffordd yn glir i chwanegu y treth- iant ar y gwirod yn Lloegr a Chymru fel ag i sicrhau cyfraniad cyfartal i'r hyn del- id dros ben gan Ysgotland ac oni fuasai y cyfryw drethiant chwanegol yn galluogi y Canghellor i ddileu y doll ar de a siwgr. A fuasai efe yn ystyried hyn wrth barotoi ei Gyllideb nesaf? Mr Lloyd George a ddywedai ei fod yn ofni nas gallai feibwysiadu yr awgrym. Yswiriant y Di-waith. Cynnygiwyd penderfyniad yn y Senedd3 gan Mr Arthur Henderson (Llafur), yn galw am eangiad yr yswiriant i r tli-waith. < symud cwvnion neillduol, ac ymchwiliad i anghymtehwysderau aliant fod yn ddyied- 'us i anghydwelediad masnachol. Attebwyd gan Mr. John Burns (Llywydd BYVJdd Masnach), gan addaw mesur o welliant y flwyddyn hon fuasai yn cliric>- i fyny amryw o'r pwvntiau godwyd.

[No title]