Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

I ABERMAW.

News
Cite
Share

I ABERMAW. MARWOLAETH MISS ELLIS. Y mae ein heglwys wedi cael colled ddirfawr ym marwolaeth Miss Ellis, Staffordshire House, un o aelodau hynaf a ffyddlonaf yr eglwys, Ychydig welwyd ar hyd y blynvddau ynt fwy cyson yn odfa bore Sul ac yn yr Ysgol Sabothol. Yr oedd yn aelod selog o'i Rhestr, ac yn haelionus yn ei chyfraniadau. Cafodd pob symudiad ynglyn a'r Achos a symudiadau da y dref ei chefnogaeth bel-- aethaf, a'i chynorthwy gwastadol. Meddai galon dyner a buchedd sanctaidd. Nid oes ond ychydig er pan gollodd ei dwy chwaer Mrs William Owen (y pregethwr), a Mrs Warren. Bellach nid oes ond un, ei brawd Mr Ellis W. Ellis, yn arob o'r teulu. Cafodd oes led faith. Hunodd yn yr Iesu yn 77 mlwydd oed, Chwefror ISfed, a dodwyd ei gweddillion materol i orffwys yn hen fynwent gysegredig Llan- aber y Sadwrn dilynol. Cydymdeimlir yxt fawr a'i brawd a'i nith Mrs Ellis G. Owen, Staffordshire House. Penderfynodd ael- odau ei dosbarth yn yr Ysgol Sul gyflwyno. Llyfr Emynau hardd yn anrheg i'r Ysgol Sul i fod yn arwydd o'u serch ati a'u parch i'w choffawdwriaeth fel un o aelodau ffyddlonaf yr Ysgol Sul. Cyfiwynir yr anrheg y Saboth nesaf.

,DETHOLION GWLEIDYDDOL

[No title]