Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

—— iVV Y Mesur Dyma brif fanylion Trwyddedol Mesur Trwyddedol Syr Cymreig, J. Herbert Roberts, A.S., gyflwynwyd ganddo i'r Senedd yr wythnos ddiwedd. af-darlleniad cyntaf pa un a garlwyd trwy 246 o bleidleisiau yn erbyn 96:- Aracan y mesur ydyw hyrwyddr dirwest yh Nghymru trwy roddi i'r etholwyr yn y rhanbarthau pennodol reolaeth dros ganiatad ac adnewyddiad y trwyddedau, a thrwy wella y ddeddf o berthynas i gau ar y Sul, a chlybiau. l-Yr adeg pan y daw adranau dewisiad lieol o'r mesur i rym fydd o 1920, y flwyddyn pan y bydd pobl Ys- gotland yn sicrhau rbeolaeth. y trwy- ddedau yn eu rhanbarthau hwy. 2—Y cwestiwn i gael ei gyflwyno i'r etholwyr fyddont:—(a) Penderfyniad i beidio newid; (b) Penderfyniad i gyf yngu; (c) Penderfyniad o ddim trwy- dded. (a) Os ceir mwyafrif o bleidleisiau yn ffafr y penderfyniad i beidio newid, bydd y cyfryw benderfyniad yn cael ei ystyried wedi ei gario. (b) Os ceir mwyafrif o bleidleisiau yn ffafr penderfyniad i gyfyngu (dim llai na 35 y cant o'r etbolwyr wedi pleid- lelsio), ystyrir y cyfryw benderfyniad fel pe wedi ei gario, a lleiheir an rhan o bedair yn nifer y trwyddedau. (c) Os bydd 55 y cant o'r pleidleisiau yn ffafr penderfyniad o ddim trwydded (dim llaina 35 y cant o'r etholwyr yn y rhanbarth wedi pleidleisio), bydd y cyfryw benderfyniad yn cael ei ystyried wedi ei gario. 3-Bydd y rhanbarthau fel y canlyn (a) Mewn achos o fwrdeisdref neu ranbarth dinesig a renir yn wards, gyda phoblogaeth o ddim llai na 25,000, un- rhyw ward o'r cyfryw fwrdeisdrefi neu ran barth dinesig. (b) Mewn achos o fwrdeisdrefi neu ranbarthau dinesig eraill, yr oil o'r fwrdeisdrefi neu ranbarth dinesig. (c) Mewn achos o ranbarth gwledig, pob plwyf yn y rhanbarth gwledig. Y personau cymmhwys i bleidleisio fyddont y rhai ar restr yr etholwyr bwrdeisiol a phlwyfol. Bydd y penderfyniad" y deuir iddo mewn grym am dair blynedd. Pan fyddo penderfyniad o gyfyngu wedi ei basio, bydd yn ddyledswydd ar yr ynadon trwyddedol, mor fuan ag y gellir ar ol pasiad y penderfyniad, i gyf- arfocl i'r pwrpas o benderfynu sut y mae'r penderfyniad i gael ei gario allan. 4—Deddf Cau y Tafarnau ar y Sul yn Nghymru i gael ei estyn i sir Fynwy. 5-Cymhwyso i Gymru a sir Fynwy ddarpariaethau y Gyfraith yn Ysgotland o berthynas i allu yr awdurdod trwydd edol, arolygiad gan yr heddgeidwail, ac amgyicbiadau yn dwyn cysylHiad a cnofrestriad.

I ABERMAW.

,DETHOLION GWLEIDYDDOL

[No title]