Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Budirprwyaeth o bobl Dirprwyaeth a alwant eu hunain yn yr Anghydffurfwyr ynym- Eglwys. gomio a'r Prif Weinid- og, ynghylch y peth alwant hwy yn anhegwch Dadwaddol- iad. Wrth gwrs, gwyddom ni yng Nghymru pa fath Ymneillduwyr yw y rhai hyn. Y mae i'r fath fodau alw eu bunain yn Ymneillduwyr, chwedl Wil Bryan, yn fudge, ac yn chwerthinllyd i'r eiithaf Eto, yr oedd parygl i rai pobl yn Lloegr, na wyddont nemawr dim am Gymru, dybio fod y ddirprwy aeth yn un a rhyw gymaint o ddylan- wad a phwysau ynddi ond nicl oes perygl i neb yn Lloegr nae un man arall feddwl hyn byth mwy. Rhoes Mr Asquitb briciad deheuig dros ben yn eu pothell. Y mblithpethau eraill gofyn- odd y Prif Weinidog iddynt paham y danfonasant y ddeiseb iddo ef, ac nid i Dy y Cyffredin fel y dylid, ac fel yr ar- ferir gwneud bob amser ? Eu hateb oedd eu bod yn tybied ddarfod iddynt wneud y peth oedd yn briodol ac arfer- 01. Felly'n wir! &ynnent ymddang- os yn ddiniwaid a didwyll odiaetli; oncl nid ag us y twyllir hen adar." Gwyddai y gwyr hyn yn eithaf da pa fath ddeiseb oedd yr eiddynt, gwyddant y byddai ymchwil arni yn dra marwol iddi, ac felly i osgoi y dadansoddi ag y mae Ty y Cyffredin yn meddu yr hawl a'r gallu i'w wneud, anfonasant hi i'r Prif Weinidog. Yr oedd ei diniweid- wydd yn un pwrpasol ac amcarras iawn. Cawn grochfloeddio, meddant, fod 15,000 o Anghydffuiiwyr yn Esgob- laeth Lla-nelwy yn unig wedi ei hai wyddo, ac wrth ei danfon i'r .Prif Wem- iaeg, ac nid i'r Sene?d, cawn ocheiyd yr ymholiad a allai fod yn hoenus i ni, s'd. pa fath ai, Anghyc?lffui ?wyr ydyw y rhai y cawsom (ac mewn amrywiol ffyrdd) eu henwau. Wel done, John Williams. Pa Urddasolyn Eglwysig neu Dorriaid tybed a roddes iddo y tip hwn. Cwestiwn cyrhaeddgar arall Pd la y a roes y Prif Weinidog idd- maent? ynt oedd-Pa le y maent ? Chwi a ddywedwch, ebai Mr Asquith, fod 29 o weinidogion YmneiH- tuol wedi arwyddo y ddeiseb, a thua cant a haner o flaenoriaid a oes yma rai obonynt heddyw ? Bu raid i'r Nestoriaid mawr anghydffurfiol sy'n beiddio barn eu pobl, ac sydd yn debyg o orfod dioddef yn enbyd oher- wydd eu cydwybodolrwydd (?) gyd- nabod nad oedd gan neb o'r blaenoriaid na'r pregethwyr ddigon o wroldeb i ddod allan o'u cuddfanau ymhlaid y peth y teimlent yn ei gylch. Ffei ar y fath flaenoriaid a'r fath fugeiliaid am lechu yn glyd tu ol i'r gwrychoedd, a gwthio y diniweidiaf o'u praidd fel hyn i'r llif-ddyfroedd a'r ystorm. Gwyddom ni beth i feddwl am y blaenoriaid (?) a'r gweinidogion (?) hyn o'r blaen, ond bellach, trwy gwestiwn Mr Asquith, gwyr pawb trwy'r wlad beth i feddwl am danynt.

[No title]

I ABERMAW.

,DETHOLION GWLEIDYDDOL

[No title]