Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

4,1'4i V?kl .I A-, BY? L,

! Ebenezer, Blaenau Ffestinlog.…

MORIAH, PENRHYNSIDE, LLANDUDNO.

ST. PAUL'S, LLANDEILO.I

ILANDUDNO. I I

News
Cite
Share

ILANDUDNO. I I Y SOCIAL TEAS.—Mae ytyfarfodydd hyn wedi Cael eu cyna.1 yn rheolaidd bob wyth- nos o'r ail wythnos yn Ionawr hyd yn bre- senol, ac y maent yn parhau yn eu poblog- rwydd. if mae y casgliad a wneir ynglyn a phob un o honynt yn gyfryw acsydd yn profi nad oes ball ar haelioni y cyfeillion yn y cyfeiriad hwn. Cyrhaedda y casgliad dros ddwy bunt bob wythnos ar gyfartal- edd. Rhoddwyd y darpariadau y nai 1 wythnos ar ol y Hall gan y cyfeillion can- lynol Mrs H. vVilliams, Tryphena House; Mrs T. W. Griffith, Glyn Garth; Mrs Hampson, Augusta Street; Mrs H.-Davies, Lansdowne Terrace Mrs J Roberts, Dulas' House; Mrs Edward Morris, Newport House; Miss Kale Hughes, PláS Idal; a Mr W. Williams, U.H., Myrtle House. Der- byniwyd rhodd o ddwy gini gan Mrs A, D. vwer, Gwynva, a dwy gini gan Mrs Parry, Apsley House. Ynglyn a'r cyfarfyddiad- au hyn fe gyferfydd nifer o chwiorydd ynghyd i'r dyben o ddarparu nwyddau o wahanol fathau ar gyfer Bazaar fawreddog a fwriedir ei chynal ddiwedd y flwyddyn nesaf, er mwyn gallu clirio yr oil o'r ddyled sydd yn aros ar y capel newydd. Nid ydyw y ddyled sydd yn aros ddim ond tua ~T5f>0, fel na fydd cael ymwared o hono ddim yn orchest fawr i garedigion yr achos yn Ebenezer. CYDYMDEIMLAD.—Mae ein cydymdeim- lad cywiraf yn cael ei^gyflwyno i Mr a Mrs R. D. Owen ar farwolaeth chwaer i Mr Owen, ac hefyd i Mr W. Williams, Myrtle House, ar farwolaeth ei nith. PREGETHWYR DYEITHR.—BU yr Efengyl- wr adnabyddus, Mr Griffith Jones, Capel Garmon, yn Ebenezer yn treulio Sabboth yn mis Ionawr, a Mr David Davies, o Gaernarvon am Sabboth yn Chwefror. Cafodd y pregethwyr adegau dedwydd a hapus, a'r cynulleidfaoedd fwyniant tra yn gwrandaw arnynt yn traethu yr hen efengyl. ETHOL SWYPDOGION AM Y FLWYDDYN.— Diolchwyd yn gynes i Mr W. O. Williams am ei wasanaeth werthfawr fel Trysorydd y Trust, ac ail etholwyd ef am flwyddyn arall, yr un modd gyda'r Ysgrifenydd, Mr Mervyn K. Griffith. Diolchwyd yr un modd i Mr Evan Evans fel Trysorydd yr Eglwys, ac i Mr Isaac Williams fel Ysgrif- enydd, ac ail etholwyd hwy. Hefyd i Mr John Garmon Jones fel Trysorydd y Poor Fund, yr hwn hefyd, a ail etholwyd, ac yn gyd swyddog etholwyd Mr Thos. Roberts, Wynnstay House. CYFARFOD EGLWYSIG UNDEBOL.—Yn Ebenezer y cynaliwyd y cyfarfod hwn a hyny ar nosJFercher. Daeth cynrychiolaeth dda ynghyd. Llywyddwyd gan y Parch D. Davies (B.), ac anerchwyd y cyfarfod fel y canlyn :—Y Parch E. O. Davies (M.C.) Breintiau Credinwyr; Parch LI. Williams (A.), Peryglon Parch T. Hughes (W.), R.hwymedigaeth, ac yn dilyn ategwyd yr oil gan Mr William Jones, A.S., yn ddoeth a da. Tystiolaeth gyfiredinol fod y cyf- ,a da. T);st:laetf, g cy arfod yn un gwir dda, a'r anerchiadau yn wir ragorol. 1- GOH.

Advertising