Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

4,1'4i V?kl .I A-, BY? L,

! Ebenezer, Blaenau Ffestinlog.…

News
Cite
Share

Ebenezer, Blaenau Ffestinlog. I BAZAAR, yr hon gynhelir ymhen pythefnos. Teimlaf yn dra diolchgar I am y cydymdeimlad gafwyd eisoes gan gyfeillion tuallan i'r cylch at y mudiad dan sylw. Ein hamcan drwy yr ymdrech ydyw adgyweirio yn sylweddol ein capel er llwyddiant yr achos. Mae'r capel mewn llwyr anghen am hyn, ac ni fwriedir gwario ond yn unig ynglyn a'r hyn sydd wir anghenrheidiol. Mae cysur ein cynulleidfa a safle ganolog yr adeiliad yn y dref boblog hon yn gofyn am hyn. Tuag at yr amcan uchod, ac hefyd yn nes ymlaen sicrhau offeryn, mae cyfeiUion Ebenezer wedi gweithio yn ardderchog, ac wedi aberthu llawer I ers dros ddwy fiynedd. Maent wedi cyfranu yn anrbydeddus, ac wedi bod yn gweithio a'u dwylaw yn ddi ildio am acaser maith. Gwnaed hyn oil yngwyneb aflwydd- iant masnachol, ac am hyny yr ydym yn hyderus yn apelio am gydymdeimlad gan gyfeillion caredig tuhwnt i'n cylch- daith. Byddwn ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth ellir ei estyn i sicrhau i brif gapel ein henwad yma barchusrwydd cyffelyb i eiddo capelau enwadau eraill ein tref. Gwn fod gan bawb gyflawnder o le i wneud cymwynasau yn eu hymyl, gar- tref, ond credaf fod yr achos dan sylw yn wir deilwng. Gallaf eich sicrhau na fuasem byth yn erfyn am gydymdeim- lad onibai ein cred onest fod yr achos da yma ar hyn o bryd yn haeddu cyn orthwy tuhwnt i'r cyffredin. Mae yma faes, campus i weithio, ac er gwaethaf colledion trymion, erys Ebenezer yn un o achosion goreu y Dal aeth, a chyda capel mwy cysurus a hwylus, gallem enill rhagor o gynulleid- fa. Byddaf yn ddiolchgar iawn am y rhodd leiaf anfonir i'r enw a'r cyfeiriad isod, a bydd yn gryn galondid i ni i fynd rhagom. Yn ffyddlon, (REV.) EDWARD DAVIES. I Bryn Myfyr, Blaenau Ffestiniog.

MORIAH, PENRHYNSIDE, LLANDUDNO.

ST. PAUL'S, LLANDEILO.I

ILANDUDNO. I I

Advertising