Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

4,1'4i V?kl .I A-, BY? L,

News
Cite
Share

 4,1'4i V ?kl .I A-, BY? L, Y Jug and Bottle. Ymddengvs fod llawer iawn o yfed a chvfeddachu yn nhafarndai y Sbondda yn yr adrap a elwir jug and bottle department. Oymerodd gv-ahanol ganghennau o U ndob Msrched y De a chaaglu enwau i ddeisebu Maine Ynctdol Pontypridd ar iddynt roddi atalfa ar y eamddefnvdd a wneir yn y tafarndai o'r adran uchod, ac y maent wedi llwyddo yn eu hamcan. Y mae y ddeddf wedi ei gosod i lawr nad oes dim i gael ei werthu yn y jug and bottle ond a gerrir allan i'w yfed. Rhoddwyd rhybudd plaen liefvd y gelwir pwy bynnag a dorro y rheol hon i gyfrif pan adnewyddir y drwyddedd. Look OM? bellach, dafarnwyr a thaiarn wragedd y Rbondda. "ÝFell done! Merched y De, ewch rhagoch i zsisio r.bl y Ilifeiriact sydd yn dinistrio cannoedd o'ch chwior- ydd yn y Rhondda. I Wiikesfoarre I Wilkesbarre Mae y Parch. R. R. Davies (M.C.), Penffordd, Sir Aberteifi, wedi penderfynu derbyn yr alwad a gafodd oddiwrth eglwys M.O. Wiikesbarre, Pa. Mae Mr. Davies yn un o'r pregethwyr mwyaf poblogaidd ei enwad yn y deheudir, a theimlir ei golli yn fawr. Yn wael yn yr India Tarawyd Miss Lilian Edwards, mereh Dr. Edwards, Caerdydd, yn wael iawn tra -wrth ei gwaith cenadol yn mba-otrefydd I Agra, India. Cydym- deimlir yn fawr a Dr. Edwards a'i deulu anwyl. Y Wesleaid ac Undeb. I Wele air o'r Faner :—Testyn llaw- enydd i bobl oreu ein gwlad ydyw gweled fod 'enwadaeth' yn cael cym- maint o sylw, a bod rhai o ddynion blaenaf y genedl gyda'r gwahanol enwadau wedi dyfod allan i geisio rhoddi ergyd farwol iddo. Credaf gyda'r Parch. John Williams, Brynsiencyn, yn ei ysgrif ragorol yn y' Beirniad diwedd af, nad drwg i gyd ydyw fod yma enwad- au gwahanol yn ein gwlad, ond yr hyn a gondemnir ydyw, y sel ddallbleidiol hono a ymddangosir gan rai perthynol i bob enwad ag sydd yn eu gyru i fod yn fwy brwdfrydig dros eu henwad, fel y cyfryw, nag ydynt dros grefydd yn gyffredinol. Yr enwad yn gyntaf a chrefydd yn ail, ydyw arwyddair rhai pobl. Fel arall y dylai fod—crefydd yn gyntaf ac enwad yn ail. Dylai enwad- aeth gael ei aberthu genym ar allor crefydd Crist. Gwelaf bod y Parch. John Owen, M.A., Criccieth, mewn erthygl a ddarllenais yn ddiweddar o'i waith, yn annog ar fod cynadledd yn cael ei chynnal yr haf dyfodol yn Llandrin- dod, cynnwysedig o arweinwyr y gwa- hatfol enwadau, er ystyried beth ellir wneyd er ceisio cael gwared o un o'r drygau sydd yn. ysu fel caner ein def- nyddioldeb fel enwadau crefyddol ar byd y blynyddoedd. Yr wyf mewn cydym- deimlad a'r awgrym hwn o eiddo Mr Owen, ond ai tybed na ellid cael y Wesleyaid beth bynag am y Bedyddwyr i syrthio i mewn a hyn ? Awgryma ef i'r Methodistiaid a'r Annibynwyr gyd- gyfarfod er ceisio gwneyd rhywbeth yn y cyfeiriad hwn. Credaf na fyddai y Wesleyaid yn foddlawn iawn i fod allan, a diau fod yn mysg hyd yn oed y Bed- yddwyr rai o'u harweinwyr hwythau a fuasent yn barod iawn i aberthu cryn lawer er mwyn gweled crefydd Crist yn lladd am byth yr ysbryd plaid sydd wedi bod mor nodweddiadol o'n cenedl yn y gorpbenol, ac wedi bwyta llawer ar ein cryfder. Bysgotwyr Galilea. i I .I I Bysgotwyr Galilea t Chwi welsoch Dduw mewn cnawd Yn gwyro'i Ben ar waedlyd Bren- Yn byw a marw'n dlawd: Rhoes Waddol Fawr i chwithau- Ei Air a'r Dwyfol Dan A'ch Cyfoeth chwi oedd Calfari, A nerth yr Ysbryd Glan. Bysgotwyr Galiliea! A yw Y Groes mewn grym ? Ddiffoddwyd tan yr Ysbryd Glan ? Wnawd 'gallu Duw yn ddim? Pwy yw'ch Olynwyr,' d'wedwch- Ai'r rhai sy'n godde' gwawd Ymhlaid y Gwir ? ai ynte'r gwyr Sy'n pwyso Gr fraich o gnawd ? Mae'r grefydd fallvr Wirfoddpl Yn torri i lawr yn siwr— IMedd,Esgob bras o fewn ei Bias (Maddeued Duw i'r gwr). Bysgotwyr Galilea- Bregethwyr Dwyfol Ras Fu'ch cyflog chwi, yn nydd eieh bri, Yn bedair ijill-a Phlas ? Bysgotwyr Galilea 0 na chai Eglwys lor Roi pwys ei phen ar fynwes wen Y Gwr sy'n rhodio'r mor. A sudda'r eweh i'r dyfnder ? Beth yw eich profiad chv i ? Nvel d-,vedvveh'r a,vr wrth Biydain Eawr, Bysgotwyr Galili I I JOHN T. JOB. I

! Ebenezer, Blaenau Ffestinlog.…

MORIAH, PENRHYNSIDE, LLANDUDNO.

ST. PAUL'S, LLANDEILO.I

ILANDUDNO. I I

Advertising