Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

BETHESDA, LLANARMON. 1

.-SOAR, LLANRWST.'__I

TALSARNAU. I

-MANCHESTER.I

PENNAL. I

RHIWLAS.

LLANEURGAIN. I

News
Cite
Share

LLANEURGAIN. I Anfynych y bydd enw Llaneurgain i'w weled yn ngholofnau y Gwyliedydd New- ydd. Da genyf ddweyd fod yr achos yn fyw, ac yn fwy llewyrchus nag y bu e'rs blynyddau. Er mai ychydig o aelodau sydd yno, eto mae'r oil ohonynt o'r bron yn ffyddlon iawn. Gofidus yw gweled lie yr hen dad ffyddlon, John Evans, o hyd yn wag, mae pellder a gwendid yn ei atal i ddod. Cafwyd cyfarfodydd blynyddol yr eglwys a'r Trustees yn nechreu Chwefror, o dan lywyddiaeth gweinidog Ffiint. Cafwyd fod sefyllfa arianol y Daill a'r llall yn fodd- haol iawn. Diolchwyd iMri John Hughes a Thomas Owens am eu gwasanaeth fel Trysorydd ac Ysgrifenydd yr eglwys, ac ail-etholwyd hwy. Hefyd diolchwyd i Ysgrifenydd a Thrys- orydd y Trust, Mr Thomas Owen a Mr Humphreys, am eu gwasanaeth, ac ail- etholwyd hwy. Mae y brodyr hyn yn sicr. yn teimlo diddordeb mawr yn yr achos, ac yn awyddus i'w wel'd yn llwyddo. Ar gynygiad Mr Sem Jones pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch i Miss Esther Hughes a Mr J. D. Hughes, Clawddoffa, am eu gwasanaeth gyda'r offeryn. 0 dan arweiniad medrus Mr Sem Jones, a thrwy eu gwasanaeth hwy, mae'r canu yn Llan- eurgain yn rhagorol. Diolchwyd hefyd i Mr a Mrs Richard Owen am eu gwasanaeth gyda'r capel.. Cafwyd cyfarfod da, pawb mewn yspryd rhagorol. GOH. I

MOSTYN. I

I COEDPOETH. I

BETHEL, CAERGYBI.

'■s''■ TREORCHY.