Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

BETHESDA, LLANARMON. 1

.-SOAR, LLANRWST.'__I

TALSARNAU. I

-MANCHESTER.I

PENNAL. I

RHIWLAS.

News
Cite
Share

RHIWLAS. CYMDEITHAS DDIWYLLIADOL UNDEBOL.— Nos Lun, Chwefror 9fed, cynhaliwyd yr uchod yn Ysgody Pisgah, dan lywyddiaeth Mr W, G. Jones. Cafwyd anerchiad gan Mr R. 0.. Hughes, B.A., ar Syniad y Groegiaid am Ffurfiad y Greadigaeth." Nid hawdd yw cael geiriau ddigon cryfion i fynegu'r hyn a feddyliem am yr anerch iad. Campus yn wir. Llawn newydd- deb. Gresyn fod neb wedi colli y fath wledd i'r meddwl. CYMDEITHAS DDIWYLLIADOL PISGAH; — Cynnaliwyd yr uchod nos Lun, Chvvelror 16eg, yn Ysgcldy Pisgah, dan lywyddiaeth Mr W. G. Jones. Cafwyd anerchiad gan y Parca Tegla Davies ar Llyfr Jonah." Afraid yw cyfeirio at rym ei sylwadau ef. Digon yw enwi y siaradwr a'r testyn. Gofid i rai ohonom oedd bod yn ahsenol oherwydd amgylchiadau. Cawsom golled oherwydd hynny. GWELLA.-Rai wythnosau yn ol gofid- iem oherwydd colli o'n plith o achos gwaeledd, y blaenor ffyddlawn Mr John Jones. Erbyn hyn, llawenychwn ei fod wedi gwella, ac yn abl i fynychu cyfarfod- ydd yr eglwys. Rhodded yr Arglwydd iddo hwyr-ddydd tangnefeddus i'w wasan- aethu. A. W. I

LLANEURGAIN. I

MOSTYN. I

I COEDPOETH. I

BETHEL, CAERGYBI.

'■s''■ TREORCHY.