Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

BETHESDA, LLANARMON. 1

.-SOAR, LLANRWST.'__I

TALSARNAU. I

-MANCHESTER.I

PENNAL. I

News
Cite
Share

PENNAL. I YN NGHWMNI CEIRIOG." Nos Wener, Chwefror 20fed, yn addoldy y Methodist- iaid Calfinaidd, dan lywyddiaeth y Parch E. G. Jones, y gweinidog, traddodwyd an- erchiad ar y testyn uchod gan Gwilyrn Dyfi. Dilynwyd ymdaith pnf-delynegwr Cymru o'i febyd i'w fedd. Hawdd canfod ar wyneb y gynulleidfa fod y modd yr el- fenid cymeriad, ac yr adreddid darnau o weithiau Ceiriog, yn ddiddorol, ac yn dylanwadu arni. Tystiodd amryw i rag- oriaeth yr anerchiad. Er fod Gwilym Dyfi yn perthyn i Benjamin y llvvythau yn y parthau hyn, mynai Cymdeithas Ddiwyll- iadol yr eglwys hon iddo ddyfod i draethu ei len iddi ar Fab y Mynydd," chwedl Ceiriog ei hun. Canodd y Parch E. G. Jones un o emynau y bardd ar alaw gyf- addas i'r geiriau. Hefyd cafwyd pedwar- awd, Ti wyddost beth ddywed fy nghal- on," gan Mri Richard Evans Rees a Rowland Price Rees, Miss Evans a Miss 'vliss Evans a Miss Davies, y geiriau yn waith yr un awdwr. Wrth dalu diolchgarwch am yr anerchiad, dywedwyd llawer o bethau tyner a chan- moliaethus am yr anerchwr, ac yn gob— eithio y ceid ei wasanaeth eto yn eu mysg, Bu gwrandawiad astud ac effro y gynull- eidfa yn gynorthwy effeithiol iddo i gyf .lawni ei waith, er iddi lithro ym mhell dros yr awr cyn dirwyn i fyny edefyn yr arawd. UNWAITH ETO.-M-ae y cwestiwn o briod- oldeb o gael pont i groesi y Ddyfl yn Cei Ward yn cael ei ddwyn i sylw. Mae hwn wedi cael ei godi i'r gwynt droion bellach yn ystod y blynyddau diweddaf, ond yn diflanu fel ewyn y don dan ymdriniaeth ystorrnus pwyllgor ar ol pwyllgor. Er diys- byddu hyawdledd ysgubol mewn siarad a chynlluniau. nid yw cysgod y bont wedi disgyn hyd yma ar ddyfroedd llwydion y Dyfi. Nid oes neb yn ameu nad caffaeliad mawr i'r ardaloedd fyddai ei chael. Byddai yn ychwanegiad pwysig mewn cyfleusterau teithiol, gan y golygid cael gorsaf ar line.11 y Cambrian yn Cei Ward. Estynai hyn, at bethau eraill, bosiblderau am welliantau mewn llawer cyfeiriad, ac y deuai Pennal yn fyd-adnabyddus a barnu yn ol ymweliad cynyddol dieithrlaid bob haf. Wel, yn enw dyn paham na chawn ni bont ? YR Ae-i-ios.-Bydd yn llawen gan y rhai sydd oddiyma ar wasgar hyd gymoedd duon y Deheubarth a manau eraill ddeall fod yr achos yn dal yn fyw, ac yn loew- ach ei wedd nac y bu. Gwyddom fod y capel bach megis darn o'ch bywyd, yn anwyl a chysegredig genych. Dyma Fethel' eich maboed. Yma daethoch yn wyneb yn wyneb a Duw am y tro cyntaf, ac omd ydyw y pelydrau hynny yn llew- yich i'ch llwybrau heddyw, yn eich cyfeirio acyneich arwain i gyfathrach a'r pethau fejrerthfawrocaf mewn bywyd. Gwybydd- wc i iiyn hefyd, 'rai,anwyl' fod yma gofia gwastadol am danoch ger bron Duw. Closwch i gysgod Ei gadernid Ef, rhag eich goddiweddyd gan genlli maswedd, a phechod yn ei wahanol agweddau. Mae genym dri o weinidogion egniol ar y Gylchdaith eto, gwasanaethwyr Duw, a marwor sanctaidd yn llosgi yn wyn yn a thrwy eu bywyd mewn llafur dros y Meistr. Byddwn ninau yma yn cael ein cyfran o'u gweinidogaetb. Yr oedd y Parch G. Bedford Roberts gyda ni y Sab- both o'r blaen. Mae llawer ohonoch yn cofio, rxeu wedi clywed son am ei dad, Owen Roberts, Corris. ir oedd ef, fel y dywedodd y diweddar Richard Davies, Penrhos, o'r un lie, yn wyddionadur ynddo ei hun," ac felly yr oedd. Nid oedd unrhyw adran o wybodaeth na feddai Owen Roberts ddirnadaeth am dani, ac mae ei goffadwriaeth drwy y Gylchdaith lei y-gwanwyn iraidd yn blodeuo gan wasgar peraroglau ar lwybrau ei olynwyr. Mae Mr Bedford Roberts yn fab teilwng o'i dad, yn bregethwr a rhyw swyn arbenig ynddo. Mae ei bregeth yn debyg iawn i'w bersonoliaeth, yn bert a llyfn. Deallwn.ei fod wedi myn'd ym .mhell i lewys yr eglwysi sydd dan ei ofal, ac mae hyn yn gryn bluen yn ei gap. Mae y Parchn John Lloyd a J. Wesley Morgan hefyd wedi syrthio yn ddwfn i forteisiau gwaith eu cylch. Ac er mewn llafur a lludded yn fynych, mae yn amlwg fod awelon mor a mynydd yn dygymod yn iawn a hwy ill dau. Go ii. I

RHIWLAS.

LLANEURGAIN. I

MOSTYN. I

I COEDPOETH. I

BETHEL, CAERGYBI.

'■s''■ TREORCHY.