Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

- LLANDYSSUL.- - - I

1111.FFLINT. ',I

IMAENTWROG. I

CARNO I

LLYTHYR 0 LLUNDAIN. I

CAERSALEM, TON PENTRE.I

ABERYSTWYTH. I

.IBEAUMARIS.I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

HIRWAEN, RHUTHYN. I

RHUTHYN. J

DINAS MAWDDWY. I

'I . CEFN MAWR. I

News
Cite
Share

CEFN MAWR. I Drwg gennyni orfod cofnodi marwol- aeth Mrs Mary Davies, Rock Place (mam y cliweddar Barch Thomas Davies). Yi oeifid yn wael er's tro, ond yn ddiweddar drwy ofal ei mherch a bendith Duw, credai pawb ei bod ar y ffordd i gael 11 wyr el'had, ond fel arall y gwelodd Duw yn q-eu. Cafodd ergyd drom o'r parlys, a bu brw: mewn tangnefedd nawn Sul, Chwef- roi 8fed, yn 77 mlwydd oed. Yr oedd yn un a herchid gan bawb, oherwydd ei haiiil ritik-veddau. Yr oedd yn nodedig o ffyddion, i'r achos. Pan y caniatae ei 7' hiechyd ni welid ei He byth yn wag mewn Seiat nac oedfa, a chyfranai yn gyson. Meddai brofiad clir o Iesu Grist fel Gwaredwi, ac yn ei chystudd byddai yn dawel a dirwgnach. Profedigaeth fawr iddi ydoedd colli ei hanwyl Tom. Soniodd lawer am dano, erbyn hyn mae wedi cyfarfod ag ef mewn gwlad na raid byth ymadael mwy. Hebryngwvd ei gweddillion i fynwent Tregeiriog, Chwef- ror 13eg. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch T. Gwilym Roberts, ac ar Ian y bedd gan y Parchn J. E. Jones (M.C.), R. Vaughan Owen a T. G. Roberts. Er fod y tywydd yn hynod anffafriol, daeth torf i dalu y gymwynas olaf iddi. Mae cydymdeimlad cyffredinol a'r teulu, yn arbenig ei mherch Mrs Griffiths, gyda'r hon y cartrefai, ac a fu mor garedig a thyner tuag ati. Nos Sul, defnyddiwydamywaith cyntaf Individual Communion Cups," pa rhai a roddwyd yn anrheg i eglwys Gorphwysfa gan frodyr a chwiorydd ieuainc yr eglwys. Diolchodd y Parch T. Gwilym Roberts ar ran yr ymddiriedolwyr i'r cyfryw rai am y rhodd werthfawr. CASGLIAD MAWR.—Gwnaed hwn yn yr Ysgol Sul diweddaf, ac y mae yn llawen gennym ein bod wedi gwneud swm rhag- orol, yr hon a drosglwyddwyd i ffynonell yr eglwys. CWMNI DRAMAYDDOL Y PONCIAU.—YM- welodd y Cwmni uchod am y tro cyntaf a'r Cefn, nos Fercher diweddaf, a rhoddas- ant berfformiad (yr ail. waith iddynt), o'r Ddrama, Y Dyn a wadodd y Rhaw," neu Ber-daitti-Taith Anwiredd (Dyffrynog), yn y Neuadd George Edwards. Llywydd- wyd dros gynulliad lluosog iawn yn ddymunol dros ben gan Mr R. T. Williams, Preswylfa, Cefn Mawr. Fel y dywed wyd ar yr hysbysleni, Drama ddoniol ac add- ysgiadol'yw yr uchod, ac yr oedd y per- fformiad 10 honi gan y Cwmni yn sicr ddigon yn un o'r goreuon a glywsom eto. Da gennym gael ar ddeall fod y gynull- eidfa wedi cael mwynhad mawr, a gob- eithiwn yn nghanol y fath hwyl' na chollwyd golwg ar y wers bwysig a amcenir ddysgu drwyddi. Deallwn fod y Cwmni wedi cael eu boddloni yn fawr iawn yn y cynulliad a'r derbyniad serchog roed iddynt. Elai yr elw at Gylchdaith Wesleaid, Cefn Mawr. GOH.

NODION 0 LEYN.

I GORSEINION.

|TANYFRON.

RHOS, RUABON.

[No title]