Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

- LLANDYSSUL.- - - I

1111.FFLINT. ',I

IMAENTWROG. I

CARNO I

LLYTHYR 0 LLUNDAIN. I

CAERSALEM, TON PENTRE.I

ABERYSTWYTH. I

.IBEAUMARIS.I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

HIRWAEN, RHUTHYN. I

RHUTHYN. J

DINAS MAWDDWY. I

News
Cite
Share

DINAS MAWDDWY. I Y GYMDEITHAS.—Chwef. 3ydd, cawsom bapur rhagorol ar Wir Anrhydedd gan Miss L. A. Davies. Chwefror lOfed, darllenwyd dau bapur gan y Mri Morris Davies, Plasau, a Morris Pugji Jones, Boncyn, y naill ar Wir ddedwyddwch," a'r llall ar Frawdgar- wch." Yr oedd y papurau yn hynod o addysgiadol a chafwyd siarad da ar y terfyn ar eu cynwys. YMREOLAETH.—Chwefror 17eg, cafwyd dadl boliticaidd ar" Home Rule." Siarad adwyd yn gryf a hyawdl o blaid gan Mr J. Jenkin Jones, a'r un mor feistrolgar yn erbyn gan Mr Robert Davies, Tynycoed. Cafwyd ymdrafodaeth hwyliog a brwd- frydig iawn. Diau fod hwn yn un o gyf- arfodydd goreu'r tymor. Chwefror 24ain, darllenwyd papur ar- dderchog ar Ddylanwad Mam gan Miss Corwena, Owen. Diolchwyd yn gynes iddi am ein gwasanaethu eleni eto fel arfer mor effeithiol. Llywyddwyd yn yr oil gan y Parch W. J. Roberts. DARLITH.-Chwefror 19eg, bu y Parch W. R. Roberts, Llangollen, yn darlithio yma ar David Livingstone," a chafwyd cynulliad da, a darlith gampus. Llanwyd y gadair yn ddeheuig gan v Parch R. W. Jones. Diolchwyd yn gynes iawn i Mr Roberts am ddod i'n gwasanaethu fel eglwys mor ddiddorol ac effeithiol gan ein gweinidog. ATIIRO NEWYDD.—Dymunwn longyfarch Mr David Humphreys arei benodlad yn Brif Athro yn Ysgol y Cyngor, Dinas Deallwn ei fod yn fab i Mr Humphreys. Brynerwest, Weslead selog a gweithgar ym Mryncjug. Eiddunwn i Mr Humphreys bob llwyddiant ac hapusrwydd yn ei gylch newydd. GOH. I

'I . CEFN MAWR. I

NODION 0 LEYN.

I GORSEINION.

|TANYFRON.

RHOS, RUABON.

[No title]