Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

- LLANDYSSUL.- - - I

1111.FFLINT. ',I

IMAENTWROG. I

CARNO I

LLYTHYR 0 LLUNDAIN. I

CAERSALEM, TON PENTRE.I

ABERYSTWYTH. I

.IBEAUMARIS.I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

News
Cite
Share

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I EISTEDDFOD FLYNYDDOL SEION-Cyn- helir yr Eisteadfod, Mawrth 6ed, yn Ysgoldy Seion. Swn parotoi sydd i'w glywed ymhob cyfeiriad, ac y mae pob arwyddion am Eisteddfod lwyddianus. Yr ysgrifenydd ydyw Mr J. H Davies, Park Street, a'r trysorydd, Mr J. H. Vaughan, Wylfa. Y GYMDEITHAS LENYDDOL.—Cynhaliwyd cyngherdd ynglyn a'r Gymdeithas nos Fercher, Chwefror lleg, dan nawdd y chwiorydd ieuainc. Llywyddwyd y cyf- arfod gan Miss H. Jones, ac arweiniwyd gan Miss S. A. Jones. Yr oedd rhaglen faith wedi ei pharotoi. Cafwyd unawdau swynol gan Misses Pollie Morris a Lizzie Jones. Duetts gan Misses H. Jones ac S. A. Jones. Quartette Llais yr Iesu" gan Misses M. E. Davies, D. Jones, Annie M. Williams ac S. A. Jones. Datganwyd gan Barti Seion, a chafwyd Pianoforte Solo, "Chant-de-noel" gan Miss Dilys Jones. Ond yr Item fwyaf dyddorol ar y rhaglen ydoedd Canu Penillion gan nifer o chwiorydd ieuainc. Cafwyd aoroddiad gan Miss Jennie Roberts. H f fyd ca wsom amryw o gystadleuaethau dyddorol iawn, ac enilliwyd gan Master A E. Davies, Miss Pollie Morris, a Miss Gladys Owen. Terfynwyd y cyfarfod gyda Sketch Modryb Sian, a chafwyd noson ddifyr iawn. Ein cyfeilyddes fedrus ydoedd Miss Dilys Jones, a'r ysgrifenyddes ydoedd Miss Jane Evans. (,1, GOH. I

HIRWAEN, RHUTHYN. I

RHUTHYN. J

DINAS MAWDDWY. I

'I . CEFN MAWR. I

NODION 0 LEYN.

I GORSEINION.

|TANYFRON.

RHOS, RUABON.

[No title]