Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

- LLANDYSSUL.- - - I

1111.FFLINT. ',I

IMAENTWROG. I

News
Cite
Share

MAENTWROG. I YGYMDEITHAS DDIWYLLIADOL—Cynhal- iodd yr uchod, ei chyfarfod nos Wener, Chwefror 20fed, o dan lywyddiaeth Mr G. Tecwyn Jones, Dolymoch Farm. Aed trwy y rhaglen a ganlyn Chwareuad ar y berdoneg gan Miss Doris E. Morgan, Police Station, yn feistrolgar. Anerchiad gan y Llywydd. Canu Penillion gan Master J. E. 'Roberts, Penybryn. Adroddiad gan Miss Jennie Jones, Bryn Meirion. Cystadleuaeth sillebu geiriau o Lyfr y Diarhebion, cyd- radd, Miss Jennie Jones, Bryn Meirion, a Mr Robt. Jones, Penlan. Canu Penillion gan Mr R. E. Hughes, Glandwr. Cystad- leuaeth darllen darn heb ei atalnodi, 1, Mr, Robert Jones, Penlan; 2, Master Tommy Roberts, Fronfair. Drama Evan Hughes a'i helyntion," gan gwmni o Gelli- lydan,—gwnaeth pob un ohonynt eu rhan yn ardderchog. Talu y diolchiadau aed trwy y seremoni hon yn ddeheuig gan Miss Roberts, Bionywern, éf Miss Davies, Felen- rhyd Fawr. Datganiad gan Barti'r Maen o dan arweiniad Mr Alun Jones, Shop Isa'. Wedi gaiw y cof-lyfr gan yr Ysgrifenyddes terfynwyd y cyfarfod. Cafwyd cyfarfod dyddorol dros ben. BEIRNIADAETH CADAIR DOLGELLAU.- Darllenasom feirniadaeth fanwl y Prif- fardd Pedrog ar destyn y gadair yn Nolgellau, sef Yr Afon Bur," gyda mwyn. had mawr, a hynny am mai un o blant y "Maen" oedd v cadeir-fardd, sef y Parch Evan Roberts (W.), Caersws. Cafodd feirn- iadaeth y gall deimlo yn falch ohoni, ac er fod yn y gystadleuaeth bryddestau campus, dywed Pedrog fod eiddo ein cyfaill o Gaersws yn sefyll ar ei phen ei hun. Dyma fel y dywed y beirniad "Can odd yr awdwr hwn yn wahanol i'w holl gyd-ymgeiswyr -yn wahauol ei olygiad o'i destyn, gwa- hanol ei gynilun, a gwahanol ei syniadau. Efe yn ddiau yw y coethaf o ran iaith ac ardduli Mae graen ar ei holl waith. Efe a suddodd ddyfnaf i ystyr y "bywyd" sydd yn-y testyn, a chanddo fwy o ddyfais n a neb arall yn ei ddatblygiad o'i feddyl- ddrych llywodraethol. Rhed gwthien o philosophi trwy ei gerdd, yn peri unoliaeth i'w holl i anau. Ond nid philosophi ddan- soddol, oer syad yma. Mae'r ymdriniaeth yn farddonol o ran ffurf, a'r egwyddOr a red trwyddi yn wisgedig a chymeriaaau a daiiuniau byw a phrydferth. Nid yw'n ymdroi govmod a dim. Ceir yrna gyffyrddiadau cynnil y geir- lunydd celfydd, ac awgrvmiadau bardd- onol heb fawr o fanylder traethodol. Mae yn y cystadleuaeth arnryw bryddestau gwir detivvng o Gadair Eisteddfod Meirion, ac onibae am un oLony, nis gallaswn foddioni fy nun mor ddibetrus gyda golwg ar yr oreu (ll. Ond y mae yma un yn ol fy marn gydwybodol i yn rhagon ar y gweddiU yn ddiamheuol, a hwnilw yw Cedewain." Cadeirier Cedewain," o herwydd y mae yn wir deilwng o'r gadair a'r wobr. 1 GER. I

CARNO I

LLYTHYR 0 LLUNDAIN. I

CAERSALEM, TON PENTRE.I

ABERYSTWYTH. I

.IBEAUMARIS.I

LLANRHAEADR-YM-MOCHNANT. I

HIRWAEN, RHUTHYN. I

RHUTHYN. J

DINAS MAWDDWY. I

'I . CEFN MAWR. I

NODION 0 LEYN.

I GORSEINION.

|TANYFRON.

RHOS, RUABON.

[No title]