Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

CYLCHDAITH TREORCI. I

YNYSYBWL.

ABERYSTWYTH.I

DINAS MAWDDWY. I

FERNDALE. I

ICAPEL GARMON.I

I GWRECSAM: YR EISTEDEDDFOD.

DOWLAIS.---I

CORWEN. I

IGWYDDELWERN.I

CAERAU, MAESTEG. I

News
Cite
Share

CAERAU, MAESTEG. I EISTEDDFOD.—Mawrth 30, 1910, ydoedd dyddiad Eisteddfod Flynyddol Bethel (W.) Llywydd, Jenkin Jones, Ysw., M.E. ar- weinydd, Parch. T. J. Pritchard (Glan Dyfi). Beirniaid: Cerddoriaeth, Hugh Hughes, Ysw., Treherbert (Cyfeilydd Cor Breiniol Treorchy); Amrywiaeth, Parch T. J. Pritchard (Glan Djffi) Cyfeilyddes, Miss Myfanwy Rowlands, C.R.A.M., T.C.L. Trysorydd, Mr. Hugh Edwards Ysgrifen- ydd, Mr. E. A. Evans. Wele restr o enwau y buddugwyr:— Pianoforte Solo, Happy Thoughts," i blant, Willie Griffiths, Blaengarw. Solo, No not one," i rai dan 13 oed, Antony, Maesteg, D. M. Jones, a George Lloyd, Cymmer, yn gydradd. Solo, Codiad yr Ehedydd," Miss Blodwen Morgans, Caerau. Adroddiad, "Molwn Di," (Ceiriog), i rai dan 14 oed, Blodwen Williams, Portalbort. "Yr Ornest," Mr. David Jones, Cymmer, Bass Solo, Breuddwyd y Morwr Bach," Mr. W. E. Llewelyn, Caerau, Englyn, "Y Ffynon," Gwilym Dyfi. Tenor, Solo, "Yr hyn a garaf fi," Mr, Isaac Morris, Caerau. Am yr Ystori, Mr. J. R. Jones, Cymmer. Contralto Solo, But the Lord is mindful of his own," Miss Rossey Owen, Caerau. Llythyr Caru, Mr. David Davies, Pennal. Pencil Sketch o Bethel (W.), Caerau, Miss Blodwen Lewis, Caerau. Soprano Solo, Neges y Blodeuyn," LIinos y Derw, Pontrhydyfen. Duet, Flow Gently Deva," Mr. Cynlais Price a'i gyfaill, Maesteg. Am y Delyneg, Merch Cefnyddfa," Gwilym Dyfi. Trio, Four Flora Decks," Mr. Will- iam Morris, a'i gyfeillion. Adroddiad, Y Ddinas ar dan," (Gwilym Dyfi), Mri. Edward Evans, a William Davies, Caerau. Yn gydradd. Champion Solo, Holy City," Mr. Isaac Morris, Caerau. Clychau'n Canu" (Cynogfab), Cor Plant Dyffryn Caerau. Cafwyd cystadleuaeth a graen arni yn mhob adran. Ac yr oedd araeth y Llywydd yn fflam gan wladgarwch. Llwyddodd yr Arweinydd i gadw trefn ar y dorf gyda ei wits a'i fedr. GOHEBYDD YN El GABAN. I

CYFARFOD Y PASG TREFFYNON.…

CAERGYBI. I

EISTEDDFOD WESLEYAID CERRIG-Y-DRUIDION.

LLANGEFNI.

PORTHAETHWY.

ABERMAW. I

I --ICRICCIETH.

IEARLESTOWN.

CORRIS.

HOREB, PENYGROES.

LLANBEKIS. . T.....--T-.--,I-…

PENYGRAIG.