Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

CYLCHDAITH TREORCI. I

YNYSYBWL.

ABERYSTWYTH.I

DINAS MAWDDWY. I

FERNDALE. I

ICAPEL GARMON.I

I GWRECSAM: YR EISTEDEDDFOD.

DOWLAIS.---I

News
Cite
Share

DOWLAIS. I MARWOLAETHAU.—Mae r Eglwys hon yn ei galar y dyddiau hyn o herwydd colli rhai on plith. Y cyntaf a symudwyd gan angau oedd merch fechan Mr. a Mrs. T. J. Price, Grocer. Bu farw ar ol cystudd byr, ond trwm, yn bump oed. Yr oedd yn en- eth fechan dlws, yn llawn sirioldeb a byw- yd, ac yn hoff gan bawb a'i hadwaenai. Cydymdeimlir yn fawr a'r rhieni yn eu trailed a'u galar. Mae eu tristweh yn fawr ar ol claddu eu hunig blentyn mewn oedran mor clyner. Ciaddwyd ei gwedd- illion yn mynwent y Pant. Gwasanaeth- wyd wrth y ty, ac ar lan y bedd gan y Parchn. J. Fisher Griffiths, a John E. Thomas. Dydd Sadwrn diweddaf, daeth nifer ynghyd i dalu y gymwynas olaf i weddill- ion marwol Mrs. Williams, priod Mr. John Williams, WTell Street. Bu y chwaer hon yn wael am amser maith, ac yn methu mynychu Ty yr Arglwydd o herwydd ei nhychdod. Yr oedd yn enedigol o Sir Gaernarfon, daeth y teulu o ardal Bethes- da tua phum' mlynedd yn ol. Cymerodd yr angladd le dydd Sadwrn diweddaf yn mynwent y Pant, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch. J. E. Thomas. Nawdd y Nef a fyddo dros y teuluoedd hyn yn eu galar. GOH. I

CORWEN. I

IGWYDDELWERN.I

CAERAU, MAESTEG. I

CYFARFOD Y PASG TREFFYNON.…

CAERGYBI. I

EISTEDDFOD WESLEYAID CERRIG-Y-DRUIDION.

LLANGEFNI.

PORTHAETHWY.

ABERMAW. I

I --ICRICCIETH.

IEARLESTOWN.

CORRIS.

HOREB, PENYGROES.

LLANBEKIS. . T.....--T-.--,I-…

PENYGRAIG.