Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

CYLCHDAITH TREORCI. I

YNYSYBWL.

ABERYSTWYTH.I

DINAS MAWDDWY. I

News
Cite
Share

DINAS MAWDDWY. I Marwciaeth Mrs. Jones, Nantyronog, Llanymawddwy. Prudd-der a hiraeth sydd'yn llanw ein mynwes wrth feddwl fod y chwaer anwyl uchod wedi gadael y fuchedd hon. Bu farw yn dangnefeddns iawn, Mawrth 30, 1910, yn 88 mlwydd oed. Y dydd Sadwrn canlynol daeth torf en- fawr i dalu y gymwynas olaf i'w gwedd- illion marwol. Cynhaliwyd gwasanaeth nodedig o effeithiol wrth y ty, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch. E. A. Morris, yn yr eglwys gwasanaethwyd gan y Parch. Owen Hughes, y Rheithor. Bu Mrs. Jones am flynyddau lawer yn aelod gweithgar a ffyddlon on heglws yn Bryn- coch. Bu ei chartref yn agored am flyn- vddau i dderbyn gweision yr Arglwydd.— Dyddorol iawn oedd ei hadgofion am yr hen Bregethwyr, a daliodd hyd y diwedd i deimlo dyddordeb cynhes iawn yn Nghapel Bach Bryncoch. Cafodd ran helaeth o drallodion byd, ond yr oedd ei hymddir- iedaeth yn ei Duw yn ddiysgog. Cafodd fynediad helaeth i'r Nefol Wlad. Anawdd -er hyny i'w pherthvnasau i'w dygymod o'r svniad o'i cholli, ond nid oes achos trist- au fel rhai heb obaith." Daw allan o fro y bedd foreu y codi yn nghanol y dorf gyntaf. Y mae ein cydymdeimlad yn ddwvs iawn a'r mab a'r merched, ac a Miss'Rees fu yn gweini ami am gymaint o flynyddoedd. Nid yn fynych y dangoswyd mwy o ofal a thynerwch at neb nag a ddangoswyd at Mrs. Jones. Cysur mawr i'r mab ag i'r teulu i gyd heddyw yw gallu cofio iddynt wneud eu goreu iddi. Bell- ach bydded i Dcluvv y farn aros yn Dduw y teulu dros byth. Pregetbwyd ei phregeth angladclol gan y Parch. E. A. Morris i gynnlleidfa luosog. Da genym cldeall fod Mr. John Elias vwlliains, wedi cael cymeradwyaeth lm- tfrd-^l v Cyfarfod Chwarterol fel ymgeis- ;d am y Weinidogaeth. Mae yn fachgen .euanc dymunol a gobeithiol, a hyderwn y ca yrfa lwyddianus yn ngwir allu y meistr. Mae cryn frwdfrydedd wedi bod yn y Cylchoedd hyn yn ddiweddar ynglyn a'r gwahanol Etholiadau, ada genym ddweyd fod ein pobl ni yn cymeryd safle amlwg ar bynciau y dydd. Yn etholiad Cyngor Dinesig y Ddinas, dychwelwyd y Mri. Morgan Owen a T. Davies bron ar ben y rhestr, ac yn etholiad Cyngor Plwyf Llanymawddwy, cafodd y Mri. Owen Griffiths, a Thomas Jones safle gyffelyb. Mae i'r pedwar ein llongyfarch- iadau mwyaf gwir. GOR.

FERNDALE. I

ICAPEL GARMON.I

I GWRECSAM: YR EISTEDEDDFOD.

DOWLAIS.---I

CORWEN. I

IGWYDDELWERN.I

CAERAU, MAESTEG. I

CYFARFOD Y PASG TREFFYNON.…

CAERGYBI. I

EISTEDDFOD WESLEYAID CERRIG-Y-DRUIDION.

LLANGEFNI.

PORTHAETHWY.

ABERMAW. I

I --ICRICCIETH.

IEARLESTOWN.

CORRIS.

HOREB, PENYGROES.

LLANBEKIS. . T.....--T-.--,I-…

PENYGRAIG.