Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

CLAUGHTON ROAD, BIRKENHEAD.…

PENMACHNO..I

EGREMONT. I

Y WESLEY AID A'R CYRFFI CYHOEDDUS.

CYFARFODYDD CHWARTEROL.,

CYLCHDAITH PONTYPRIDD. I

ASHTON IN MAKERFIELD. I

CYLCHDAITH PWLLHELI.

CYLCHDAITH CAERGYBI. I

LLANBEDR. ,I

CYLCHDAITH FERNDALE.I

I CYLCHDAITH MERTHYR TYDFIL.

News
Cite
Share

I CYLCHDAITH MERTHYR TYDFIL. Cynhaliwyd Cyfarfod Chwarterol y Gylchdaith yn Treharris, nos Lun, Ebrill 4 dan lywyddiaeth y Parch J. E. Thomas. Darllenwyd cofnodion y cyfarfod blaenor- ol, a chadarnhawyd hwy, y cyfrif arianol, a rhif yr aelodau yn aros bron yr un peth. Y ddau oruchwyliwr yn addaw myned i'r Cyfarfod Talaethol os methant, etholwyd rhai eraill i gymeryd eu lie, etholwyd un i gynrychioli y Gylchdaith. Cadarnhawyd y gwahoddiad i'r Parch E. Davey Thomas i ddyfod yma yn Awst nesaf. Bu siarad am roddi yr ail weinidog i fyny, am nad oeddem yn gweld ein ffordd yn glir i'w gynal, ondpenderfyn- wyd treio am flwyddyn arall, a chan fod y Parch J. Fisher Griffiths i gael ei ordeinio, gadawyd i'r Cyfarfod Talaethol i benodi olynydd iddo. Gwasgwyd am wneyd cas- gliad y Genhadaeth Gartrefol ar unwaith yn lie talu llogau, pawb yn addaw gwneyd mor fuan ag y daw y mynag cenhadol i law. Penderfynwyd ein bod fel Cyfarfod Chwarterol yn argymell achos Dowlais i sylw difrifolaf ein Cyfarfod Talaethol. Pasiwyd cydymdeimlad a Mrs Manuel a'r teulu yn eu profedigaeth chwerw. Hefyd a Mr Stephen Jones, Cefn, yn y brofedig- aeth o golli ei wraig. Pasiwyd fod Re- hearsal ganu rhan isaf y gylchdaith i fod yn Treharris, y Parch J. E. Thomas i drefnu y noswaith, a Mr Edwards, Treharris i ar- wain. Cafwyd cyfrif arianol y capelydd gan Mr D. R. Jones, Cefn. Bu amryw o bethau eraill dan sylw. 1 RINANT.

CYLCHDAITH LLANRWST. I

! CYLCHDAITH MACHYNLLETH.I

ABERGELE.

CYLCHDAITH TREGARTH.

LLANFYLLIN.