Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

CLAUGHTON ROAD, BIRKENHEAD.…

PENMACHNO..I

News
Cite
Share

PENMACHNO. I CWRDD Y BOBL IEUAINC.—Unwyd bech- gyn Bethania gan rhyw frwdfrydedd iach i gynllunio sut i gael gwerth £13 o lyfrau i'r Llyfrgell. Dewiswyd Te i gael ei ar- hvyo ganddynt hwy eu hunain-tori bara, gollchi llestri, a llu eraill o oruchwylion ynghlyn a gwaith fel hyn. Ac yn yr hwyr rhoddodd y Parch. Gwilym Roberts, Eg- lwysbach, ddarlith ar Nodweddion y Cymro," Rhaid i ni beidio canmol rhag ofn digio Mr. Roberts, dydi oddim yn hoffi canmolaeth ond geill y gwna ddygymod ar peth o'i gael ei hunan--darlith dda, te da, elw da, mwy na'r gofyn, a gweddill parchus i aros cynllun eto-Da iawn wir. LLWYDDIANT.-Wedi dygnu drwy fisoedd y gauaf, parotoi dosbarth yn nghapel y Cwm gogyfer Arholiad Cerddorol. Wele ganlyniad exam Mr Robert Thomas, Bryn Llewelyn, i law-y radd o A.C., bellach i'w gysylltu a'i enw. Gwnaed sylw o hyn nos Sul yn y capel, a da y gwaith. Mae ei lafur tawel a'i ysbryd ufudd, yn hawlio geiriau caredig yr eglwys a'i magodd. Yn uwch yr elo, fel y deallaf mae yn fwriadu. LLECYN BEDD.—Wedi crwydro cyfandir- oedd yr America am yn agos i chwarter canrif, chwith genym feddwl i'n cyfaill Mr. Ralph Hughes gwrdd a'i ddiwedd mor sydyn tra yn cyflawni ei ddyledswydd nos Wener, Mawrth 2ail. Llithrodd rhew yn Rogers Pas Riverstock i lawr y cwm gan gladdu degau fel yntau. Daeth ei frawd ar corph drosodd i'w gladdu, wedi teithio 7 mil o filldiroedd, melus iddo gael gorph- wys ei hun olaf yn y llanerch garai mor gu, a phrudd iawn wedi crwydriadau oedd yr ymadrodd ar ei arch "At Rest" Mae cydymdeimlad a'i wecdw yn LIanrwst yn fawr, a chalon eglwys Horeb yn gynes atti yn awr ei phrofedigaeth. J. N. I

EGREMONT. I

Y WESLEY AID A'R CYRFFI CYHOEDDUS.

CYFARFODYDD CHWARTEROL.,

CYLCHDAITH PONTYPRIDD. I

ASHTON IN MAKERFIELD. I

CYLCHDAITH PWLLHELI.

CYLCHDAITH CAERGYBI. I

LLANBEDR. ,I

CYLCHDAITH FERNDALE.I

I CYLCHDAITH MERTHYR TYDFIL.

CYLCHDAITH LLANRWST. I

! CYLCHDAITH MACHYNLLETH.I

ABERGELE.

CYLCHDAITH TREGARTH.

LLANFYLLIN.