Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Y N ei anerclraci. peni- Y Wesla gamp yng Nghynad- a lead yr Eglwysi Pholitics. Rhyddion, Bethesda, prydnawn Mercher di- weddaf, soniodd y Llywydd;—y Parch. Stanley Jones, am ryw bre- gethwr Wesleyaidd mawr, ddio/ch ai am na wyddai efe ond am ddau weinidog Wesleyaidd a gymeras- ant ran, hyd y deallaf, yn y frwyclr etholiadol ddiweddaf ar y naill ochr na'r llall. Yn awr, gan fod araith y Llywydd yn papurau ben bwy-gilydd y wrlad, rhag i neb gam-farnu y Wesla, carwn ddy- wedyd dau beth,—Yn gyntaf yr wvf yn barod i wvstlo fy hoedl. nad un Cymreig oedd y Pregeth wr mawr hwn yr ym ni y preg- ethwyr Wesleyaidd yn Nghymru yn Rhyddfrydwyr bod ag un bron, ac at y earn hefyd. Yn ol yr er- wydd ni fu pregethwyr yr un en- wad yn amlach nac yn bybyrach ar y llwyfannau na'r pregethwyr Wesleyaidd. Clywsom fwy nag un aelod seneddol yn eu canmol. Yn ail, serch i'r pregethwr mawr yma fod yn Sais, yr oedd yn ofnat- sen o anvybodus am ei frodyr oedd ar yr un ochr i'r clawdd ag ef. Dau! Pa ddallineb oedd ar y dyn dewydweh ? Rhaid mai mwg- wd rhagfarn oedd ar ei lygad. ————— < 1$0 —————

[No title]

[No title]

[No title]

Pin y Gole al-a Siswrn.

AR _Y FUNUD _OLAF.

MARWOLAETH.

Advertising