Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Cymanfa Gaim Undebol, y De,I…

Dagrau GwneydLI

Cyfarfod Chwarterol Beumaris.

Enillwyr y Gwobrwyon ArbenigI…

"Trye to Natue to beI Shitmar.11

News
Cite
Share

"Trye to Natue to be I Shitmar.11 Dyma fel y pregeth'a Moelwyn yn y Goleuad hen efengyl Tomos Bartley Y mae meddyliau calon pob dyn yn werth eu hysgrifenu,os bo'rysgrifenydd yn rfyddlon i natur—i'w natur ef ei hun. bid sicr—heb ddynwarad nac efelychu neb. Adsain personoliaeth ydynt; ac y mae pob personoliaeth yn greadigaeth o eiddo Duw. Pa mor fechan bynag y bo, annawd a cholled yw ei suddo yn y Iluaws. Tra bo ysgrifenydd yn nyddlon i natur, gwisgir y pethau a ystyrir fel rhai cyffredin. a dydd- ordeb a deuiro hyd i safbwynt newydd, oddiar yr hwn y gellir syllu ar bethau cwbl gyfarwydd, nesy gweddnewidir hwynt ger ein bron. Nid oes dim yn gyffredm ond I'r dyn diog, difeddwi. Y mae'r llwchyn bychan, a grynn ar drothwy diddymdra, lawn mor rhyfeddol"ag yw'r blaned. A dywed gwyddoniaeth ddiwedda! wrthym fod yna gyt'undrefnau yn perthyn i ronynau Hwch, yn union fel i fvcloeclcl; ac mai'r un deddfausy'nrheoi'rnaill a'r Hall. Osdis. tadlyfagien-y tan bach diniwed"—y mae ynddo ddigon o oleuni i beri i'r gwliihyn berlio. Nid bychan na dibwys dim ar a oleuo y mae popeth a lewyrcho o'r un defnydd a'r Duwiau

Advertising

[No title]