Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Cymanfa Gaim Undebol, y De,I…

News
Cite
Share

Cymanfa Gaim Undebol, y De, I Abertawe. Cynhaliwyd y Gymanfa gyntaf o dan nawdd Undeb Cerddorol Deheudir Cymru, yn nghapel Wesleyaid Abertawe dyddLlun y Pasg. Cafwyd cynrychiolaeth rhagorol o'r cylchdeithiau a gyfansodda y rh.inbarth hono o'r Undeb, ac yr oedd y capel wedi ei orlenwi bron o fore hyd yr hwyr. Arweinwy d yn fedrus gan y brawd Hugh Hughes, G.T.S.C. Treherbert, yr hwn sydd yn ddiweddar wedi dyfod yn ol o Australia gyda' r enwog Treorky Royal Male Voice Party i'r hv/n yr oedd yn gyfeilydd. LIywyddwyd yn y bore gan y Parch. G. Bedford Roberts, Skewen. a chafwyd hwyl neullduol ar donau y plant. Credwn na chafwyd erioed well detholiad ac chafwyd hwyl neullduol ar y tonau Agor i dy Geidwad Mawr (Frank M. DaYies), Hyfryd Ganaan (D. Evans) a cylchau'n. canu (Cynogfab). Linwyddwyd cyfarfod y prynhawn gan y Parch. D. Morgan, Llanelli a chafwyd hwyl rhagorol ar y ton- a.u. LIywyddwyd cyfarfod y nos gan y Parch A. C. Pearce, Abertawe, ac yn ystod y cyfarfod y nos traddodwyd areithiau pwrpasol a dylanwadol gan y brawd John Jones, Pontardulais. a E. Bevan Thomas, Ferndale, Ysgrifenydd Cynredinol y Cym- anfaoedd Undebol. Yr oedd hwyl fawr yng nghyfarfod yr hwyr yn enwedig ar ddatganiad o'r tonau LIanbeblig, Nicea, a Whitford, a theimla yrArweinydd a'r gyn- ulleidfa y gallent fyned yn miaen am awr arall pe bai amseroedd y trens yn caniatau. Gobeithio mae blaenffrwvth llwyddiant y cymanfoedd Uudebol yn unig oedd y gymanfa hon, ac y cawn weled llwydliant ysbrydol a chercldorol yn nghymanfoedd Undebol L'anidloes a Pontypridd. Ysc.

Dagrau GwneydLI

Cyfarfod Chwarterol Beumaris.

Enillwyr y Gwobrwyon ArbenigI…

"Trye to Natue to beI Shitmar.11

Advertising

[No title]