Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

[No title]

NODION GOLYGYDDOL.-i

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

AR Y FUNUD OLAF. .. I

Pin y Gol. a'111. Siswrn.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Pin y Gol. a'111. Siswrn. J.H.W.-—Nodion Coffa. Drwg gennym ond ni alIwn roddi mwy na hanner colofn i Nodion Cofihaol, odidgerth ar amgylchiadau, neillduol iawn gan fod ein gofod mor brin. Rhodcl- wn air fel hyneilwaith i atal tram- gAvydd. UN TU r'R PAPUR.—Mae amryw o'n cyf- eillion y tro yma yn euog o ysgrifenu ar ddau tu y papur, da chwi "un tu please. Gyda gwaith arferol y Wein- idogaeth mae ein llafur fel Golygwyr yn drv/m ofnadwy, ac ni allwn ffordcl- io ail ysgrifennu eich Gohebiaethau; os na chydymffurfir ar cais caredig, o hyn allan rhaid taflu pobpethfydd ar ddau tu y papur i'r fasged, ac na chwyned neb. LLANBRYNMAIR. Gweiwch ei fod i mewn yr wythnos ddhveddaf. Anfoned Cill gohebwyr y newyddion i law cyn i'r dyddordeb egri allan ohonynt gan henaint. Y GROGLITH A'R PASG.—Oblegid y Grog- lith a'r Pasg bu raid i ni argraffu yn gynarach, ac felly adael allan yr holl ohebiaethau a ddaethant i law ar ol nos Fercher. Cant vmdclangosol1 yr wythnos nesaf. DECHREU CHWARTER ARALL. —Diolch am ,l \t., L .l\l! 1.\jL. Cll. G 11 ffyddlondeb ein Gohebwyr, macldeu weh i ni am wrthod rhai pethau, rhaicl cael min ar v siswrn ambell dro onide elai yn row. Cynygiwn ddau neu clri o awgrymiadau i'n Gohebv/yr at y Chwarter newydd 1. Yn wir, peidiweh a'n blino a rhestrau maith 0 enwau. Rhoddwch-yr hanes— ei hufen dyna'r oil. Mae'n hamser a 'ji gofod yn brin. Ysgrifenwch ar un tu i'r papur. 3. Ewch i dipyn o drafferth i geisio siliebu yn gywir. -1 Ysgrifenwch eich Gohebiaethauynghvlch pethau Wesleyaidd, a'ch Gohebiaethau am bethau eraill tu allan i Wesleyaeth nid ar yr un sheets ond ar rai gwahan- ol. Carem allu dosbarthu y newydd- ion yn ein papnr. Dyma air bach arall i bawb, byddwn yii ddiolchgar os talwch am yr hen chwar- ter ar unwaith, ac os rhoddweh eich enwau am y chwarter newydd.

IAt Ysgrifenwyr Cyfarfodydd…

Family Notices