Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

Advertising

[No title]

NODION GOLYGYDDOL.-i

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

AR Y FUNUD OLAF. .. I

News
Cite
Share

AR Y FUNUD OLAF. I Dau o'r cewri yn ein Heghvys ydoedd y diweddar John Jones, Llanbedrog, a Mr. Evan Edwards' Corris. Gwnaeth y ddau waith mawr yn eu hoes. Gadawsant eu hoi yn ddwfn ac arosol ar eu hardaloedd. Erys eu coffadwriaeth yn fendigedig. Cyf- lwynwn ein cydymdeirnlad dwysaf a'u teuluoedd a'u heglwysi. Y mae Cyfarfodydd Chwarterol y Cylch- .deithiau wrth y drws. Buan y daw y Cyfarfod Talaethol. Deallwn fod trefnu helaeth yn y Tair Talaeth ar eu cyfer. Gwelir Adolygiad ar Esboniadau y Macs Llafur gan ein Hadolygydd galluog. Dylid archebu y Gofyniadau a'r Esboniad- au yn ddioed, fel y gellir dechreu ar waith 1910—11, heb fwlch na choil amser. Cor Llangollen dan arweiniad Mr J. E. Morris enillodd y wobr yn y brif gystad- leuaeth gorawl y Groglith yn Llangollen. Parhau yn gyffrous y mae'r mynydd tan- 11yd ELiia--IIlfa afohydd o lava i'r pellder o 8 a 9 milldir allan o bono gan ddifetha a gorchuddio y tir. Terfyna Cystadleuaeth y Post Cards ac eiddo y Dosbarthwyr gyda'r rhifyn hwn. Hysbysir y dyfarniadau yn ein nesaf a'r rhifyn dilynol. Ceir adroddiad o Gyngor yr Eglwysi Rydd gyferfydd ym Methesda, Arfon, ddechreu Ebrill gan ein Gohebydd arbenig.

Pin y Gol. a'111. Siswrn.

IAt Ysgrifenwyr Cyfarfodydd…

Family Notices