Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

NID ymesgusodwn am Y pethau alw sylw at ran o Y nid Erthygl Arweiniol ein Ysgydwir. rhifvn diweddaf ar "Y pethau nid Ys- gydwir." Os rhoddir dust o ym- wrandawiad i'w chenadwri re ddeillia lies dirfawr i fywyd ysbrydol ein Heglwysi. Cynwysa genadwri werthfawr a thra amser- ol. Prin y mae ynddi ddim mwy amserol, ni gredwn, na'r geiriau, hyn: Mae yn bwysig iawn i'r Pulpud i fod yn fiyddlon i bethau sylfaenol—ffyddlondeb iddynt nid trwy eu crexlu yn u.nig, ond trwy eu pregethu yn] anad dim arall. Credwn mai dyma'r pregethu sydd eisiau heddyw gwirionedaau mawr yr Efengyl, a hynny yn eu gwedd bennodol. Gwelwn fod Mr Jowett, yn Hull, wedi cyfeirio at dduwinyddiaeth lasdwraidd heb ddim hufen ynddi. Ofnwn fcel peth gwaeth na hynny yn cael ei roddi i'n cynulleidfaoedd gan ami un-y fath gymysgfa o bethau, mewn ffurf anaeddfed, fel mal y duedd yn enwedig ar y meddwl ieuainc ydyw, cynyrchu argraff nad oes dim yn sicr. Mae cyfrifoldeb aruthrol arnom fel dysg;avv7dwyr—gwae ni os rhwystrir un o'r rhai bychain hyn." Dyma eiriau doeth ac am- serol. Y mae'n bryd codi llef yn erbyn yr ysbwriel gyhoeddir gan rai dan enw ac yn lie Efengyl Crist o bulpudau ein gwlad hedd- yw. Tomen rwbel yw ambell i bregethwr dybia ei hun yn hynod a galluog. Wrth gloddio at wir- ionedd (os cloddio at wirionedd hefyd), cyfyd bentwr o'r hyn sy'n ei gwmpasu a phan ddel at y wyth- ien chwilfriwia hono gan gludo ei darnau i chwyddo ei bentwr. Nid codi mwn yw ei waith, ond casglu ysbwriel nid diogelu maen, ond ffurfio tomen. Cofied y dynion hyn mai cuddio gwirionedd y maent trwy eu hymdrechion bost- fawr. Hyd y gallant malu a gwneud yn ddirym Efengyl Crist yw eu hoff waith. Y gwirionedd fel y mae yn yr lesu ydyw angen dynion, a'i gyhoeddi fel y datgudd- ir ef gan Dduw ydyw rhwymedig- aeth a braint pregethwyr y Gair. Gwae ni os rhoddwn ein dyfaliad- au a'n mympwyon yn lie y gwir- ionedd i'r bobl. .————— ^Jii iidlA —J —

[No title]

[No title]

[No title]

Pin. y GoL a'n Siswrn.

Ymgelswyr am y Weinidogaeth.

AR Y FUNUD OLAF.