Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yn barod erbyn Mawrth 23. ESBONIAD Y MAES LLAFUR: Cyfrol L EFENGYL IOAN, Pennod I.—IX. GAN Y Parch. Richard Lloyd Jones. Pris Dau Swllt. Gwerthir Dwsin ac uchod, yn ol Is. 6c. yr un i'r Dosbarthiadau neu yr Ysgolion fydd yn anfon am danynt, gyda Blaendal. Llawlyfi? ap Efengyl Mathew (Rhan laf, Pen. 1—9.) Ar gyfer Dosbarth II a 111 GAN Y Parch. P. Jones Roberts. PRIS PEDAIR CEINIOG. Gwerthir Dwsin, ac uchod, am dair cein- iog yr un i'r Ysgolion a anfonant am dan- ynt gyda blaendal. SYLWER Y mae y Gwersi wedi eu trefnu ar gyfer pob Sabboth. Cynwysa yr Adnodau ac Esboniad arnynt ar gyfer pob gwers. Dyma lyfr hwylus a rhad. Dylai fod yn Haw bob un o'n Pobl leuainc yn y Ddau Dosbarth.11 a III. GofynSadau yMaes Llafur am 1910-11. Pris Ceiniog yr un. Rhoddircant am 5s., a haner cant am ond anfon Blaendal. Nis gall Dos- barthwyr, na neb arall, eu cael ond ar y telerau uchod. D.S.—O'r Bookroom yn unig y gellir cael adgyflenwad i'r tair Talaeth. Dyma i 'chi! (Gair i gall). A oes arnoch EISIAU RHYWBETH ? Lie, f Uwas, Hysbysebir Morwyn, hyny ond i Clerk, ■< chwi anfon Draper, Postal Order Grocer, Chwecheiniog Baker, v A ddymunech Werthu ? Anifeiliaid, Postal Order   Swilt xTt aui-i ? ?y y" P??a? A?= hysbys. ??v? 7 A. garech sicrhay TY AR OSOD, neu OSOD TY AR RENT? Cewch gyfle rhagorol yn y GWYLIEDYDD NEWYDD am Swllt y tro i hysbysebu. Gall- wch ofyn am i'r attebion ddod yn syth i chwi neu trwy Swyddfa y GWYLIEDYDD NEWYDD, Aberdovey. Dywedodd masnachwr wrthym y dydd o'r blaen, Cefais golled fawr na fuasai y Gwyliedydd New- ydd" allan yn gynt. Nid oedd ffrindiau fy nhad yn gwybod am. yr Auction oedd gennyf; 'nawn i byth Auction arall heb roi Adver- tisment yn y Gwyliedydd New- ydd'. Rhaghysbysir Darlithoedd, Cyf- arfodydd Pregethu, a Chyngherdd- au, am 6 cheiniog y tro Eistedd- fodau a Bazaars, am swllt y tro. Hysbysir Genedigaeth a Phriod- asau am Chwecheiniog. Rhaid anfon Blaendal gyda phob Advertisement i'r MANAGER, II QWyliedydd Newydd," Aberdovey. Programme OF EISTEDDFOD To celebrate the Centenary of the Manchester Unity of Odd-fellows by the Ystrad Rhondda District, on YSTRADFECHAN FIELD, TREORCHY, TUESDAY, MAY I7th, 1910. Conductor— Alderman E. H. Davies, J.P., Pentre Adjudicators- Music-E. T. Davies, Esq., Merthyr, and J. Price, Esq., Rhymney. Poetry-Rev. J. J. Williams, Pentre Literature, &c.-W. P. Thomas, Esq., D.C. Treorchy, and D. James, Esq., Dyfynog, Treherhert. Accompanists-Prof. J. T. Jones, Treorchy, and W. J. Davies, Esq., Treorchy.

MUSIC.

Advertising

BARDDONIAETH. I

CYNHADLEDD Y CYNG. HRAIR CYMDEITHASOL.