Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Ar y cyfan mae canlyn- Y frwydr iadau'r frwydr yng yn Nghymru yn foddhaol. Nghymru. Benbwygilydd, y mae y mwyafrif Rhyddfrydol hwyrach yn drymach na'r tro o'r blaen, yn engraifft meddylier am Gaerfyrddin a Chaernarfon ond ar wedd arall y mae pethau yn waeth. O'r tair-Sir-ar-ddeg, gellir cyfrif tair o'n Siroedd yn ysmotiau duon, sef Maesyfed, Fflint, a Brych- einiog. Ym Maesyfed mae'r pleid- iau yn gyfartal, ym Mrycheiniog, ac yn Fflint mae gan blaid yr off- eiriad, y pendefig, a'r dafarn fwy- afrif. Paham ? Yr aflwydd yn Fflint, o leiaf yr aflwydd penaf, ydyw yr offeiriad. Mae yno fwy o Ysgolion Eglwysig nag o Ysgolion Cyhoeddus, ac mae'r bobl yn ofni y dreth ? felly yn wir a yw y dreth yn llai, ac yn ysgafnach tybed, pan y gwerir hi ar ysgolion y person- 1 iaid, ac nid ar ysgolion y bobl ? Felly y bydd hi yn Ffiint bellach, -y personiaid yn pluo y bobl i waelodi eu nhyth. Proffwydwn na bydd y dreth ddimeu goch" yn is, os rhywbeth uwch a fydd. Y gwahaniaeth yw, y bydd pobl Fflint o hyn allan o dan y gor- fod i dalu am ddysgu 'y catechism yn yr hofelau Eglwysig, yn lie talu am godi Ysgolion syber a chyfleus, byddent iddynt yn gymysgaeth wych am ugeiniau o flynydd- oedd. Beth oedd yr achos ym Maesyfed a Brycheiniog ? Y tir hwyrach. Ofnwn fod canoedd o amaethwyr yn cashau Deddf y Man-ddaliadau ac yn Doriaid am yr ofnent golli llain allan o'u ffermydd mawrion. Mae'r amaeth- wyr, ofnwn, lawned o drais a chas at y llafurwyr, ag ydyw y land- lordiaid tuag atynt hwy. Y number one ynte

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

I AR Y FUNUD OLAF.--

Pin y Gol. a'u Siswrn.

FFEIRIAU CYMRU.

AMSER GOLEU LAMFAU.

MARCHNADOEDD.