Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising

"Nid ag Us y delir Hen Adar."

I 'M? bC"m. Y Pethau nid…

News
Cite
Share

I 'M   ?   bC"m. Y Pethau nid Ys- gydwir. g?y ?v ii. <* Un o lyfrau pwysicaf y BobI i'r oes hon ei ddeall a'i fyfyrio ydyw yr Epistol at yr Hebreaid. Ysg- rifenwch ef mewn cyfnod o aflon- yddoldeb meddyliol a chrefyddol. Teimlai yn Hebreaid Cristionogol ddvlanwad swyn gyfareddol yr hen grefydd, a'u perygl ydoedd gadael yr Angorfa Gristionogol, a myned ar y tonau i gyfeiriad y mor. Neu i newid y ffigiwr ceis- ient ddodi gwin newydd Cristion- ogaeth mewn costrelau calon Iddewig gyda'r canlyniad fod y costrelau yn cael eu dryllio, a'r gwin yn cael ei golli, a hwythau wedi eu gadael heb ddim I gyf- arfod ag amgylchiadau fel hyn yr ysgrifenwyd yr Epistol, ac mae'r geiriau sydd genym yn bennawd yn rhai priodol iawn i'w cofio. Mae Llef yn peri ysgydwad, ac y mae y pethau sydd wedi eu gwneuthur yn cael eu symud, eithr fel yr achos y pethau nid ysgyd- wir. Yr oedd llawer iawn o beth- au ynglyn ag Iddewiaeth oeddynt wedi eu gwneuthur. Trefniadau paratoawl dros dymor oeddynt, yr hyn oedd yn gyfaddas i fab oedd heb ddyfod i'w gyflawn oed. Yn nyfodiad Cristionogaeth mae y Llef yn ysgwyd y rhai hyn, ac y maent yn myn'd. Ond y mae yr hyn oedd o werth parhaol mewn Iddewiaeth, ac y mae llawer o hyny yn cael ei ddiogelu. Ac er mwyn i'r elfenau arhosol hyn ddy- fod i amlygrwydd ac i rymusder yn awr, y mae yr hyn sydd dros amser yn cael ei symud. Oni fu ysgwyd nerthol yn y Di- -,erthol 7, n v Di wigiad Protestanaidd ? Yr oedd Cristionogaeth yn ei phurdeb, wedi ei gorchuddio a chyfeiiiornadau ac, a llygredigaethau annesgrifiol. 0 dan gynhyrfiad y LIef, mae y gwyntoedd Dwyfol yn ysgubo g-,A,vr,toed a D  llawer o'r pethau dynol gwneuth- uredig hyn ymaith, ac fe ddaeth crefydd bur v Testament N ewydd yn fwy i'r amiwg. Ymddengys fod ysgwyd fel hyn yn amod an- hebgorol ieehyd a bywyd ymhob cylch o fod. Beth pe buasai Mor y Wervdd yn aros yn llonydd am gyfnod o amser ? Fe heintid aw- yrgylch ein planed, a marwolaeth ddisvfyd fuasai y canlyniad. Mae ei symudiad parhaus yn ei welyyn anhebgorol i ddiogelu ei burdeb. Yn wir nid oes dim yn y greadig aeth yn llonydd. Mae yna weith- io ac ysgogi clibaid mewn cylch- oedd meddyliol a chrefyddol, ym- ddengys fod rhai cyfnodau yn cael eu nodweddu yn iwy gan aflon- yddwch nag eraill. A pnan y car neb i wadu nad ydyw yr oes hon yn un o gryn ysgwyd. Nid oes dim yn cael ei dderbyn ar awdur- dod-mn-nnlr ei broil. 0 dan cldvl- anwad y gwyddorau naturiol ac yn enwedig y syniad o ddatblyg- iad ar un llaw, ac uchelfeirniad- aeth ar y llaw arall, nad .oes dadl nad ydyw meddwl ami i Gristion wedi ei anesmwytho, ac orer ar brydiau, a fedr y gaerfa Gristion- ogol ddal yr ymosodiadau sydd ami. Ein gair o gysur i'r rhai hyn y i, arhoso y pethau nid ys- gydwir. Pan oedd Abraham Lincoln yn ddyn ieuaingc, deffrowyd ef o'i gwsg un noson gan ddiacon duwiol, gyda'r hwn y lletyai, a'r hwn ddy wedai wrtho fod diwedd y bvd wedi d'od. Erbyn i Lincoln godi a myned i'r ffenestr, yr oedd yr awyr yn llawn o wib-ser oeddynt yn syrthio—golygfa gyffrous iawn. Ond wrth iddo barhau i edrych fe welai tudraw i'r oil. fod y ser sef- ydlog yn aros yn eu safle, a dych- welodd i huno gan deimlo fod pob peth yn dda. Ni ddylem ofni yn ngwyneb aflonyddweh yr oes—mae pobpeth yn sicr o aros. Ond y mae genym ninau ein dvleaswydd- au, ac yr ydym i angori yn y pethau Dwyfol hyn. Mae yn bwysig iawn i'r pulpud i fod yn ffyddlon i bethau sylfaenol—ffyddlondeb iddynt nid trwy eu credu yn unig, ond trwy eu pregethu yn anad dim arall. Credwn mai dyma'r pregethu sydd eisieu heddyw-gwirioneddau mawr yr efengyl, a hyny yn eu gwedd bennodol. Gwelwn fod Mr. Jowett, yn Hull, wedi cyfeirio at dduwinyddiaeth lasdwraidd heb ddim hufen ynddi. Ofnwn fod peth gwaeth na hyny yn cael ei roddi i'n eynulleidfaoedd gan ami un—y fath gymysgfa o bethau, mewn ffurf anaddfed, fel mai v duedd yn enwedig ar y meddwl ieuaingc ydyw, cynyrchu argraff (Parhad ar iudalen 5)..

Advertising