Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Y N- Y SENEDD.

INODION .LLENYDDOL. [

Advertising

ALLOR Y WLADWRIAETH. ___I

News
Cite
Share

(Parliad o iudaien I). edig yn ymylu ar bechod yn eu golwg. Gresyn na ddarflennai y dosparth hwn y Beibi yn ystyriol fel y dysgir ni fod pob ymddiried- -1. .Jt:l- 1 ..i .li -.L L aeth sydd yn gyfleustra i wneuthur daioni yn dalent, ac am bob talent yr ydyrri yn gyfrifol i Dduw Os yw y bleidiais yn allu i wneyd daioni i gymdsithas, mae yn meddu ,l 1 -h-- L. _l.C.>, L-l ar wedd grefyddol bendant. -l 'f b. CJ.j .I.- Xi ddylai y pleidleisiwr gael ei ddyianwadu yn gyfangwbl gan ystyriaethau raateroi. Ffolineb wrth gwrs, fyddai anwybyddu y rhai hyn yn hollol. Hawlia ein cysuron corfforol ein sylw a'n dydd- ordeb yn barhaus. Gyda diolch garwcli y meddyliwn am 37 bendith- -ion a ddygwyd i ni yn ystod y G-, -?,nae d bai-a ganrif ddiweddaf. Gwnaed bara y werin llawer yn rhatach, codwyd cyflog gweithw3rr trwy y wlad. Y ganrif ddiweddaf rhoddodd i ni y wasg rydd. Pan yr oedd y trethi ar bapur a'r newyddiaduron yn llyndagu y wasg, bu raid i bobl dalu o bump i saith geiniog am bapur newydd oedd yn llai mewn maint, ac yn salach o ran ansawdd i'r papurau geirheddyw amddimai. Er yn ddiolchgar am hyn oil, ac yn credu y dug y bleidlais ragor o welliantau yn y dyfodol agos, eto, credwn na ddylid cyfyngu ein gallu gwleidyddol yn hollol i bethau materol. Y mae genym fuddianau heblaw yr rhai hyn. Dylid defnyddio y bleidlais i sicr- cydgordiad rhwng galluoedd moes- ol a gwleidyddol ein gwlad. Credwn yn gryfy dylai gwleidydd- iaeth gael ei gwreiddo mewn moesoldeb Cristionogol. Gwydd- om am rai cwestiynau moesol sydd yn rhwym o feddu gwedd bolitic aidd, sef y rhai hyny sydd yn di- bvnu ar ddeddfwriaeth er eu cad- arnhau yn derfynol. Cyn y gellir gwneyd unrhyw gwestiwn moesol sydd yn effeithio ar genedl yn eff- eithiol, rhaid ei wneud yn ffaith mewn llywodraeth. Y mae pob cwestiwn moesol sydd yn ym- wneyd a dyn yn ei berthynas a llywodraeth yn dod o fewn terfyn- au gwleidvddiaeth. Hawlir hyn gan ddealltwriaeth a rhinwedd pobl tra yr erys y ffurf bresenol o lywodraeth. I'r ffaith hon y priod- olwn y deddfau ynglyn a chadwr- iaeth y Sabboth, priodas. &c., a'r holl ddeddfau eraill sydd yn sef- ydlu trwy ddeddfwriaeth rhyw safon foesol ymhlith dynion. Byddai ysgaru gwleidyddiaeth oddiwrrth moesoldeb yn golygu dinystr i'r wladwriaeth. Nid oes diogelwch a pharhad i wlad, os nad yw yn seiliedig ar foesoldeb. Oblegid hyn y credwn mai ystyr- iaethau moesol ddylai fod yn flaenaf gan bob dyn pan yn cael ei alw at y tugel i gofrestru ei bleid- iais. Un o eiriau mawr v wlad hon yw Ymherodolaeth (Imperial- ism) ac ymddengys fod pawb yn teimlo dyddordeb, a rhyw fesur o falchder yn yr. Ymherodraeth a gyfrifir y fwyaf yn y byd. Y wlad hon yw calon yr Ymherodraeth, ac nid oes yr un ffordd rhagorach i'w chadw wrth ei gilydd nag wrth gadw ei chalon mewn C37flwr iach a chref. Safon foesol uchel yw y ffordd sicraf i hawlio teyrngarwch a gorchymym parch drwy yr holl Ymherodraeth. Think imperially, niedd Mr. Joseph Chamberlain. Yr ydyn1 yn barod i feddwl yn ymher- odrol; ond credwn fod diogelwch yr Ymherodraeth nid mewn Tariff Reform, ond mewn moral Reforms. y little Englariders ydyw yr imper- ialists goreu wedi'r cwbwl. Ymhlith galluoedd moesol y genedl, gellir enwi cartref, yr Ysgol, a' a dylai y bleidiais gael ei yrnarfer er budd y sefydl- iadau hyn fel galluoedd yn ffurfiad a datblygiad bywyd y genedl. Cartref ydyw undod yr organydd- iaeth gymdeithasoi, yr organydd- iaeth leiaf wybyddus i ¡ni. Yn V fan hon y mae ysgogion moesol yn < J cael eu dechreuad boreuaf, ac o'r ran hon yr a allan y dylanwadau hynny sydd yn penderfynu gwar- eiddiaeth, yn llunio cymdeithasau, ac yn ffurfio y genedl. Nis gall y yvlad godi yn uwch mewn diwydl- 1ant a chymeriac? na safon y cartren ar gyfartaledd- Ffurf eangach o'r organyddiaeth g^ ymdeithasol yw yr ysgol, ymha bJ 111clel thasol yw yr ysgol, yn1ha  y datblygir gwaith y cartref, a ile "-n,ae hvf£orddladau cartref vn C' ap.1 l. f ^•asi eu (-?t i fyny a'u clwyn 1 -1.I..J' .s- Ct.. l '>"0' Y .miaen mewn tynant meddyliol a i?'?y?d moesol, er adeiladaeth Y'I' ^echgyn a'r merched mewn cymer- cc  a dru un ran1:01S ?? ???asyddiaetha dry yn fantais .viadwriaeth. Erys yr Ysgol vn! _,?anyddiaeth foesol hvd vn oed ol ymaith37r addysg grefvdd- 01 }n1d yma¿.th yr addysg grefycld-  Y mae moesoMeb vn un?o Qaybenion ei bodolaeth. Nis 0 d(?l-benioii c?i bodol.aeth. gall yn hawdd beidio a bodyn allu II moesol mewn gwiadwriaeth war- eiddiedig. Yr organyddiaeth foesol uchaf wybyddus i ni yw yr eglwys. \f), L! 111 .)\v .}..l.. 0..&[0. Ynddi hi mae ysgogion ac addysg- 1.1 Lt,- C, J..l- _c J ,r. CT..jÓ- iadau goreu cartref, a datbhTgiadau puraf yr ysgol yn cael eu ffnvyth IlLIC Y"'Y;:)6U Let L lVV'c- mwyaf aeddfecl a pheraroglaidd. Hon yw yr organyddiaeth ddaw a ni agosaf at y dyfodol. i sicrhau cydgorcliad rhwng y galluoedd gwleidyddol a chartref, v\ L. l. 37sgol a'r eglwys, rhaid'defnyddio y bleidlais i glirio ymaith yr elfenau hynny sydd yn clatod sylfeini moesol 37 genedl. Un o'r elfenau diraddiol hyn yw y fasnach feddw- ol sydd yn gyfrifol i fesur helaeth- ach na dim arall am yr afieehyd, budreddi, a phydredd, sydd yn ffynu mewn cymdeithas. Bradwr i fudcliannau uchaf cartref ydyw pob un bleidleisiodd yn yr etholiad ddiweddaf i'r blaid sydd yn am- ddiffyn y fasnach feddwol. Prinder lie i fyw sydd rwystr ag y mae raid ei symud yn fuan. Y mae hwn yn un o gwesti37nau y Social Reform. Hyd y gwelwnni, mae yn rhaid i ddiw37giad cym- dei thaso1 a diwygiad tirol rodio yn mreichiau eu gilydd. Nis gellir gwneyd llawer a'r naill heb y Hall. I effeithio cydgord rhwng gallu- oedd moesol a pholiticaidd rhaid dryllio monopoly y fasnach feddwol, a monopoly y tir, a gwneyd hen wlad ein tadau yn wlad i ni. Y pleidleisiwr yw yr oruchwylydd i ddwyn hyn oddiamgylch, a'r fan lie y gall wneyd hyn yw y tugel. Yn y fan hon y gall bwysleisio an sa wdd foesol ei ddinasyddiaeth, fel ag i amddiffyn sylfeini moesol y wladwriaeth.