Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

POSTCARES A GOHEBIAETHAU.…

News
Cite
Share

POSTCARES A GOHEBIAETHAU. I ABERGYNOLWYN. Dymuna plant a pherthynasau y di- weddar Mrs Elizabeth Jones, Trefeddian, Aberdyfi gydnabod yn ddiolchgar y llyth- yrau caredig o gydymdeimlad, a ddanfon- wyd atynt yn eu profedigaeth. Hefyd teim- lant yn gynes at y cyfeillion ddaeth ynghyd i dalu y gymwynas olaf i'w gweddillion marwol. HUGH JONES. SALEM, LLANDWROG. Y Sabboth diweddaf, bu Dr. H. Jones, Bangor, yma yn pregethu. BWLAN.—Cyfarfu Trethdalwyr Rhan- barth Isaf Llandwrog, nos lau yn y lie uchod, er hyrwyddo ymgeisiaeth Mr R. Jones, Brynrhedyn. yr Aelod Rhyddfrydig dros Glynnog a Ward Llandwrog isaf, ar y Cyngor Sir. Y Sabboth cyntaf o Fawrth. pregethir yma gan y Parch. D. R. Thomas, Llanelwy. Hyderwn y caiff amser da. Goddefwch i mi Mri GOL., eich llongyfarch am eich GWYLIEDYDD NEWYDD. Diolch i chwi. Ewch yn mlaen. E. R. 6 HIRWAIN. TABERNACL, HIRWAIN. Cynhaliwyd Cyngherdd dan nawdd Cynghor yr Eg- lwysi Rhyddion, nos Sadwrn, Chwefror 19eg, yn y capel uchod. Y Llywydd oedd Mr. D. J. Davies. Y peth cyntaf ar y rhag- len oedd araeth gan y Llywydd Solo gan Willie Albert Jenkins; Adroddiad gan Miss Evans Solo gan D. H. Meyler Ad- roddiad gan Olwen Morris; Solo gan Lizzie Jenkins; Adroddiad gan James Rees Solo gan David Bryant; Adroddiad gan William Rowe: Solo gan William Walters Dadl gan Maggie G. Jones a Alice Jaccob Solo gan Mattie Evans; Adroddiad gan Annie G. Feltham Solo gan William Walters; Adroddiad gan Daniel Jones &c. Rhoddwyd pleidlais o ddiolchgarwch i'r rhai a gymerodd ran yn y Cyngherdd gan Mr. David Jones, Ysgol- feistr, ac eiliwyd gan Lewis Beynon. Ter- fynwyd trwy ganu Dan Dy Fendith. SOAR, HIRWAIN.—Fe gynhaliwyd Cyf- arfod Ysgol nos Sul, Chwefror 20fed, yn y capel uchod. Y Llywydd oedd Mr. Thomas Davies. Yn gyntaf cawsom araeth gan y Llywydd ar yr Ysgol Sul; Solo gan Howel David Davies Solo gan Evan Bryant; Papyr ar yr ""Ysgol Sul," gan Francis Jones Solo gan Lizzie Bevan Papyr ar Hen Athrawon Soar, gan Wil- liam Bryant; Adroddiad gan William Rowe Duett gan Misses Lizzie a Pollie Bevan. Terfynwyd trwy ganu emyn. H. D. D. TAFARNAU BACH. Y GYMDEITHAS DDIWYLLIADOL.—Mae y Gymdeithas uchod wedi bod yn llwydd- ianus iawn yn ystod y tymor presennol. Cafwyd eisoes y papurau canlynol "Liv- ingstone," gan Mr. T. Davies, John Rus- kin," gan Miss M. A. Webb, Mair mam yr Iesu," gan Mrs. D. Davies, "Ruth a Naomi," gan Miss M. Owen, loan," gan Mr. Ph. Jenkins, Billy Bray," gan Miss H. E. Davies, a Chenadwr enwog," gan Mr. R. Jones. Edrychwn yn mlaen am wledd ychwanegol yn y rhan sydd yn ol o'r Rhaglen. Nos Lun diweddaf cafwyd noson gyda'r Hud Lusern. ac awd a ni am dro i Wlad Canaan. Cafwyd amser nodedig o dda. tiN O'R TVYN. GLANADDA, BANGOR. Y GYMDEITHAS DDIWYLLIADOL.—Cyn- helir hon bob nos Lun; a'r wythnos dcliweddaf cafwvd anerchiad hynod add- ysgiadol:1 dyddorol dros ben ar Syr Isaac Newton, gan ein parchus weinidog, v Parch. Thomas Hughes. Cafwyd cynull- iad ardci-cclic)- a'n llyyydd meclrus, Pedr Glasgwm. yn ei hwyliau goreu. Mae y cyfarfodydd ar hyd y tymor yn hynod llwyddianus. Gon. BERMO. Ar ol gweled hanes Bethel Glynceiriog' meddyliais am gyfrif y teuluoedd yma, a dyma'r 'result.' 3D o deuluoedd, GWYL- IEDYDD NEWYDD ar gyfer bob teulu, a 13 dibriod yn gwneyd 52 o dderbynwyr. At hyn y mae genyf 3D ohonynt wedi talu chwarter blwyddyn ymlaen. Pwy sy'n my, n'd i guro v record yma ? G. C. TOWYN. Yn ystafell Rhyddfrvdol y gwyi ieuangc yn Nhowyn nos Fawrth, Chwefror 22ain, o dan lywyddiaeth Mr. W. E. Jones, Fron deg, cafwyd anerchiad rhagorol gan Mr Mason, Rhydycryw, Llanegryn, ar Wleid- yddiaeth. Yr oedd yn araeth bwrpasol ac adeiladol iawn. Rhoddodd gynghorion i'r bobl ieuangc i dçlarllen hanes eu gwlad fel ac y byddai i egwyddorion rhyddid wreiddio yn eu calonau. Cafwyd anerch- iadau brwdfrydig ar y testyn gan y Parch- edigion R. R. Williams, M.A., A. John Smith, a'r brodyr Erfyl Jones, J. M. James, Pryce Williams ac S. Edmunds. Yn y Neuadd Gyhoeddus yr un noswaith, cynhaliodd y Rhyddfrydwyr gyfarfod i enwi cynrychiolwr ar y Cyngor Sirol. Pas- iwyd yn unfrydoi i ofyn i Mr J. H. James yr hwn hefyd sydd yn gadeirydd y Cyngor yn y presenol i aros eto. Nos Wener, yn addoldy yr Annibynwyr, cafwyd darlith gan y Parch. Peter Pryce, Dowlais, ar y Nhw." Cadeiriwyd gan Mr William Jones, Registrar, Aberdovey. Cafwyd darlith dda. Y mae enw adnab- yddus Peter Pryce yn boblogaidd iawn yn yr ardal yma. RUTH. PONTYPRIDD. Nos Fawrth diweddaf, rhoddwyd Social Tea i'r Cor a phobl Eglwysfach, Trwy ddyfalwch a ffyddlondeb Mri. D. Felix a Evan Jones, yn casglu a threfnu, rhoddwyd yr oil yn rhad. Gwnaeth y chwiorydd eu rhan yn ganmoladwy, ac yr oedd y byrddau a'r seigiau oedd arnynt, a'r trefniant i gyd yn adlewyrchu clod arnynt. Canwyd yn swynol cyn terfynu gan Miss Gibbon, a chanodd y Cor dan arweiniad Mr. D. Phillips. Treuliwyd hwyr hapus neillduol, pawb wrth eu bodd. Deallwn y bwriada Mr Phillips a'i Gor gystadlu mewn amrai Eisteddfodau yn fuan. Llwydd iddynt. HEN GARDI. JERUSALEN, GWRECSAM. MARWOLAF.THAI-Ers pan ysgrifenasom air ar alar," pymthegnos yn ol, yr ydym heddyw etto yn gorfod cofnodi colled dwy chwaer arall oedd yn hoff genym, sef Mrs Elizabeth Williams a Mrs Alice Rob- erts, y ddwy o Park Street. Dioddefodd y naill a'r llall gystudd maith a blin am rai blynyddoedd. Yr oedd cael eu hamddi- fadu o foddion gras o herwydd eu afiechyd yn golled mawr iddynt. Er hyny dioddef- sant yn dawel a dirwgnach, a bu eu diwedd yn dangnefeddus. Gellir dyweyd geiriau Wesley am y rhai hyn, Mae ein pobl yn marw yn dda." Bu farw Mrs. Elizabeth Williams, Chwefror lleg, yn 71 oed cladd- wyd hi Chwef. 15eg. Bu farw Mrs Alice Roberts, (priod Mr. William Roberts, preg- ethwr), Chwef. 2Bain, yn 65 oed, claddwyd hithau yn yr un gladdfa a Mrs Williams, sef y gladdfa drefol, Mawrth laf. Daeth tyrfa luosog i dalu y gymwynas olaf i'r ddwy chwaer ymadawecligl Bendithied Duw y teuluoedd yn eu galar. BRWYDRAU.—Swn ymladcl sydd yn y dref y dvddiau hyn gyda'r etholiadau lleol sydd yma. Gyda'r Cynghor Sirol a Bwrdd Gwarchgeidiol nid yw y Toriaid am i'r Rhyddfrydwyr fynd i mewn yn ddiwrth- wynebiad dros un o'r pedwar rhanbarth y bwrdeisdrefi. GOH. PORTMADOC. Mae y GWYLIEDYDD NEWYDD wedi dod i wybod am y te ardderchog wneir yn wyth- nosol yn nghapel Ebenezer, Portmadoc, elw yr hwn aiff i brynu nwyddau at y Sewing Class gynhelir yr un adeg i ddar- paru ar gyfer Nodachfa fwriedir gynal yn Medi er lleihau baich gorlethol yr eglwys, clod i'r chwiorydd am eu llafur a'u siriol- deb ynglyn a'r cyfryw, ac hefyd i'r brodyr am roddi cefnogaeth mor sylweddol idd- ynt. Yn wir mae yr eglwys oil i\v llon- gyfarch am eu ffyddlondeb di-ildio. Gofal- ed y rhieni nas gallent gael amser i ddod yno en hunain anfon eu plant i'r te er rhoddi cynorthwy. Dau fychan yn curo wrth ddrws yr ystafell un prydnawn, a phan agorwyd dyma nhw y pres," ebai'r hynaf o'r ddau. Teimlai y fechan (j oed mai y pres oedd y pwysicaf ar y pryd. Llonir y fam eglwys wrth weled ei phlant gysylltwyd ac enwadau parchus eraill y dref yn troi i fyny i'r ymgyrch yn wythnos- ol. Ffyddlon iawn ydvw eglwys fechan y Borth hefyd. AFALLON. ABERDYFI. DARLITH.—Nos lau, Chwef. 17eg, yn yr Aberdovey Hall. Traddodwyd Darlith Ddarluniadol gan Mr Ralph Darlington, F.R.G.S. Llangollen, ar "1,000 miles up the Nile." Llywyddwyd gan y Parch. WT. D. Evans. (A). Dyma un o'r darlithoedd goraf yn bossibl; heblaw bodyn ddyddor- ol yr oedd yn addysgiadol iawn. Nis gellir dweyd gormod am allu Mr Darlington fel darlithydd. Yr oedd yr elw yn myned tuag at Gronfa Adeiladu y Ddarllenfa. Cynygiwyd diolchgarwch i'r darlithydd gan Mr E. L. Rowlands. J.P., a chefngwyd gan Mr W. J. Hughes, C.S. MARWOLAETH.—Nos Sadwrn, Chwef. 19, wedi cystudd maith, bu farw Mrs Jones, Trefeddian Farm, yn yr oedran teg o 75 mlwydd, gadawa chwaer, un mab, a phed- air o ferched i alaru ar ei hoi. Yr oedd yn aelod ffyddlawn gyda'r Wesleyaid. Cym- erodd y gladdedigaeth le prydnawn dydd Mercher yng nghladdfa yr Eglwys Towyn. Gweinyddwyd wrth y ty gan y Parch J. Smith. DIRWEST.—Nos Sabboth diweddaf, tra- ddodwyd anerchiad ar Ddvlanwad Alco- hol ar y cyfansocldiacl dynol gan Dr. E. Lewis Lloyd, Towyn, yng nghapel yr Annibynwyr. Llywyddwyd gan Mr D. Jones, Bodfor Terrace. Cynygiwyd y di- olchgarwch gwresocaf i Dr. Lloyd gan Mr J. Lumlev, a chefnogwyd gan Mr E. L. Rowlands, Y.H. WESLEY GUILD.—Nos Fercher, Chwef. 23ain. Breintiwyd y Guild aclarlith alluog ar Abraham Lockwood" gan y Parch. J. Smith. Towyn. Gan fod y cyfarfocl ar i l radclfa eangach nag arferol, daeth lliaws mawr ynghyd. Llywyddwyd gan y Parch Rhys Jones. Cynygiwyd diolchgarwch gan y Parch T. Ll. Jones, Newtown, chefnog- wyd gan Mr E. L. Rowlands, Y.H. GOll. DYWEDION 0 ARDUDWY. Bu Proff. Ap Harri yn difyru trigolion Llanbedr, Meirion, nos Lun diweddaf yn Ysgoldy'r Cynghor. Taflai ei lais, dyn- waredai ac arddangosai hen gymeriadau yn hwyliog odiaeth. Cafwyd noson lawen, moddion i chwerthin ac ysgafnhad i gal- onau lawer. Y Sul cynt bu yn adrodd hanes ei ddychweliad at grefydd, o fod yn Hogvn drwg yn y dref, chwedl Dewi Mawrth. Papurau dyddorol ac addysgiadol gafwyd gan Mri. Morris Jones, Shopisaf, ac Ellis Jones,Williams, Llwyncadwgan, nos Wener yn Nghymdeithas Lenyddol Undeb- ol Ardudwy, y naill a'r Gydraddoldeb Cymdeithasol. a'r llall ar "John Penri. Gwnaed sylwadau pwrpasol ar y papurau gan Mri. John Thomas Owen, Tegfryn, John Jones, Pentrecanol, Richard Jones, Penybryn, a Lewis Jones, Pontfadog. Canwyd yn wych gan Miss Mamie Jones, Byrdir. Cynhelir cyrddau adloniadol yn wyth- nosol yn Beulah, Talybont, ysgoldy a godwyd trwy ymdrechion egniol Mrs.. Jones, yr Efengyles boblogaidd o Egryn. Bwriedir cadw ysgol ddyddiol yn yr ystaf- ell hono yn fuan. Bydd yn gaffaeliad: mawr i blwyf Llanddwywe. Pell yw ysgol y Dyffryn o lechweddau Caerllwyn, Eithinfynydd, ac Abbatty Egryn. Y dydd o'r blaen clywais stori ddoniol am hen amaethwr o'r rhandir hwn. Methai benderfynu pa alwedigaeth fuasai yn taro oreu at chwaeth ei fab hynaf. Meddyliodd am gynllun da a gwnaeth arbrawf arno. Clodd ef yn y parlwr am haner diwrnod, a dododd ar y bwrdd o'i flaen afal, sofren, a Beibl. Meddyliai pan elai i mewn a gweled y mab wedi bwyta yr afal mai ffarmwr ddylasai fod. Os cadwai y sofren, tybiai y gwnelai 'fancer' dan gamp. Ond os darllen y Beibl y byddai, penderfynai ei ddwyn i fyny yn glerigwr. Min nos, pan aeth i mewn i'r ystafell, er ei syndod, gwelai ei fab yn eistedd ar y Beibl, wedi pocedu y sofren, ac wrthi yn bwyta yr afal, a phen- derfynodd yn y fan ei ddwyn i fyny yn dwrne. Go lew, ynte ? Mae Pwyllgor Eisteddfod Gadeiriol Ar- dudwy wrthi yn brysur yr wythnosau hyn yn tynu allan eu testynau gogyfer a'r Nadolig. Parch Hywel Edwards (A.) yn llywydd. Dan nawdd y Wesleyaid, y Bedyddwyr, yr Annibynwr, a'r Eglwyswyr mai yr Eisteddfod hon. Ceir yma gryn barotoi gogyfer ag Ethol- iadau y Cynghor Sir, y Cynghor Dosbarth, a'r Cynghor Plwyf. Sibrydir y bydd yma ysgarmes flin. Y BRAWD CWARTUS. CORWEN. SOCIAL.—Cynhaliwyd y Te o 4 o'r gloch hyd 7.30 dydd Mercher diweddaf yn Neu- add Gyhoeddus y Dref. Yr oedd chwe bwrdd wedi eu harwisgo a'u trefnu yn hardd. Daeth llawer iawn i fwynhau y wledd ardderchog arlwyedig. CYFARFOD Y FEIBL GYM DF-ITI-IA,Nos Lun diweddaf, cynhaliwyd cyfarfod blyn- yddol y Feibl Gymdeithas yn Festri Capel y Methodistiaid tan lywyddiaethh Mr. David Davies, y Banc. Parch Garret Rbr: erts (W), Rhuthyn, ydoedd y Dirprwywr dros y Fam Gymdeithas. DARLITH.-Nos Wener Chwefror 25, yn y Neuadd Gyhoeddus, Corwen, gan y Parch. D. Gwynfryn Jones, Abermaw, ar Dy yr Arglwyddi." Cadeirydd, Parch. H. Cernvw Williams. PENODIAD YN YSGOLFEISTRES.—Mae y chwaer ieuanc, Miss Blodwen Jones, B.A., wedi ei phenodi yn ysgolfeistres yn Ysgol y Cynghor yn Nglynceiriog. Merchydvw i Mr. Samuel Jones, Arweinydd y canu yn ein capel yn Nghorwen. Dechreuodd Miss Jones ei haddysg yn Ysgol y Cyngor yn Nghorwen, yna yn yr Ysgol Sirol yn Bala, ac wedi hyny yn Ngholeg y Brifysgol yn Aberystwyth. Yr haf diweddaf enillodd y gradd o B.A. Bu ei gyrfa addysg yn ddis- glaer iawn. Pob llwyddiant iddi eto. Cawsom bapur ganddi yn ddiweddar yn ein Cymdeithas ar Y Brenin Arthur." Y GYMDEITHAS LENYDDOL.—Yr wythnos ddiweddaf cawsom bapur ar Charles Wesley gan Miss Owen, Angharad ac ar Ganiadaeth y Cyssegr" gan Mr. Samuel Jones,- --pap urau da iawn. NODION 0 LANGOLLEN. Nos Fercher, Chwefror 23ain, ynglyn a'r Gymdeithas Lenyddol, rhoddwyd swper i'r holl aelodau ac eraill, am y pris isel o chwe'cheiniog. I Drysorfa y Capel Newydd yr elai yr elw. Mrs. D. D. Jones, Oak Street, Miss Edwards, Bryndethol, a Miss A. Davies, Geufron, oedd yn rhoi y wledd. Daeth cynulliad pur dda ynghyd. Diolch wyd yn garedig iawn i'r tair chwaer am eu haelioni a'u trafferth. Cafwyd hwyl go dda yn gwrando Peiriant Ad-leisiol (Gramophone) Mr. Wynne Roberts, Cam- brian House. Cafwyd dwy gystadleuaeth ddoniol.—Araeth Ddifyfyr ar destyn sydd fyth yn newydd, sef, priodi. Enillwyd y ddwy wobr gan Mri. R. A. Jones a P. LI., Humphreys. Mwynhaodd pawb eu hunain yn gampus, a diolchwyd yn gynes i Mr. W. Roberts am ei wasanaeth. Nos Wener, y 25ain, yn Nghymdeithas Gymreig y Dref, darllenwyd papur gan y Parch. A. W. Davies ar "Daniel Owen a Weithiau, a bu Mr. R, A. Jones, yn dyn- wared Wil Bryan yn y darn digrif-dda hwnw "Cynghor y Glanhawr Cloc I a i-t. Mae ef yn medru dynwared Wil i'r dim. Diolchwyd yn garedig iawn i'r ddau. Yr wythnos o'r blaen 'roedd genym y pleser o gofnodi am briodas Miss Morris, Glanafon. Ond mor fuan daw cwmwl gorwedda yn beryglus wael er's rhai dydd- iau wedi tori gwaedlestr. Hyderwn v caiff adferiad buan i fod yn gysur !'w phriod a'i mham anwyl ynei henaint. PREGETH AXGLAPDOL.—Nos Lun cli- weddaf, traddodwyd pregeth, angkiddoi i r diweddar Evan Jones, yn ysgoldy Seion, gan y Parch A W. Davies. Ni ddywedodd dim am dano na ellid ei attegu gan bawb. Drwg genym golli un cyfaill ieuanc eto, am yr ail waith, sef John Stoker. Bu yn yr Amerig o'r blaen, ond y tro hwn a yn mhellach lawer. sef i Awstraiia. Yr Ar- glwydd fyddo yn Fugail iddo ac eraill sydd yn mynd yw dymuniad eu holl gyf. eillion.

GAIR 0 DREFFYNNON.

COLWYN.

Advertising