Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

DATELIAD DYDDOROL YN INHREFFYNNON.

CYFARFOD YSGOLION. ECCLES.

CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD.

I Y MAES LLAFUR.

Advertising

Advertising
Cite
Share

CONGL CymRu F YDD. SUT Y BUASWN YN GWARIO PAPUR PUM' PUNT. Cawsom a ganlyn :—Y goreu mewn cys- tadleuaeth yn yr Ysgol Sirol. Diau y bydd yn ddyddorol gan rai o'r bechgyn a'r genethod i'w ddarllen.-GOL. Yr wyf yn meddwl y bydd yn beth an- hawdd i mi dreio gwario Papur Pum'. Punt, oherwydd nid wyf eto wedi cael y pleser o gael un. Sut bynag, gan eich bod chwi wedi bod mor garedig a rhoddi un i mi, dechreuaf yn awr. Yr wyf wedi bod am hir amser yn hiraethu am gael Fountain Pen," felly, yr wyf yn meddwl y rhoddaf derfyn ar yr hiraethu a phrynaf un. I sicrhau un da, mi brynaf 10s. tk. Onoto Fountain Pen. Y mae yna £ i. Os. Uc. ar ol yn awr, ond mi fydd wedi myned yn fuan oherwydd 'dy'dwi' ddim yn gynil. Am fod gennyf lawer o gyfeillion bydd yn anghenrheidiol i mi gadw stock o bapru ysgrifenu a phostmrds, etc., felly yr wyf yn meddwl y prynaf Writing Case da. Gwna hyny fi yn dlotach o 7s. tic. Y mae genyf yn awr [425. Oc. Buasai Pocket Book yn beth defnyddiol, felly mi brynaf un 4s. öc. Gan fy mod yn hoff o ffon. mi. brynaf un geiniog. Mae y bill yn /\1 2s. 7c. yn awr. Yr oeddwn yn dymuno pan welais y Gomed, am Telescope i'w gweled yn eg- lurach, felly yr wyf yn meddwl y prynaf un cyn i gomed Halley ddyfod i'r golwg. Costia y Telescope Cl Is. Oc. Y mae y bill vi-i c2 3s. 7c. yn awr. Oherwydd y byddaf yn ami iawn mewn penbieth yn gwneud ysgrif i chwi, yr wyf yn meddwl y prynaf "Harms,vorth Encyclopaedia." yr hwn fuasai yn fargen dda. Costia f 2 5s. Oc. Buasai Geiriadur da yn beth arall hwylus. Costia un arall' 10s. Prynaf gyllell-boced am Is. 4c. Yn awr gyda'r Ie. sydd wedifei gadael prynaf Chocolates i'm chwaer fach, adyna'r Fapur Pum' Punt wedi myn'd. BACHGEN FORM r. YSGOL Y SIR.

I ABERYSTWYTH.

Advertising

Advertising