Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

DATELIAD DYDDOROL YN INHREFFYNNON.

CYFARFOD YSGOLION. ECCLES.

CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD.

I Y MAES LLAFUR.

News
Cite
Share

I Y MAES LLAFUR. 31. Rhai o Benaethiaid Asia yn gyfeillion Paul. Pennaethiaid Asia." Deg o swyddog- ion berthynai, ac a etholid gan wahanol ddinasoedd Talaeth Asia. Rhan o'u gwaith oedd llvwyddu a thalu treuliau y chwareuon a'r gwleddoedd crefyddol. Yn mis Mai y cynhelid y chwareuon er dath- liad anrhydedd Diana, yn yr un mis ond odid y cymerodd le y cythrwfl hwn yn Ephesus. Er nad yn Gristionogion yr oeddynt gyfeillion Paul. 32. "Y gynulleidfa oedd gymysg." Yr un gair a gyfieithir yma yn gynulleidfa a gyfieithir yn gyffredin yn Eglwys. Cynull- eidfa (gymysg. Rhuthrai pob dosbarth i'r Theatr, yn nghanol croch-floeddiadau y werinos Hwre i Demetrius a Diana. Cedwid yr achos o'r golwg. 33. Alexander yn gwneyd cais i amddiff- yn yr Iuddewon. Dynasant Alec. Iudd. yru mlaen." Yr Alexander hwn oedd ymadroddwr hyawdl ac luddew o genedl a chreclo; diogelwch yr Iuddewon oedd ei nod, nid diogelwch Paul. luddewiaeth fel Cristion ogaeth, oedd wrthwyuebol i Diana a'r duwiau paganaidd, megys yn Philippi a Corinth felly yn Ephesus. Yr Iuddewon oedd gas gan Addoiwyr Diana. Pan ddeallodd yr luddewon fod yna Iuddew yn wrthrych ac yn achlysur y cynhwrf gwydd- ent eu bod hwy mewn perygl, am hyny llwyddasant i berswadio Alexander wneyd cais er datgan eu diniweidrwydd. Gwth- ient ef i gyfeiriad yr Esgynlawr a'r cyn- hyrfwyr oedd barod i roi gwthyn mhellach i'r sawl ddoi o fewn cyrhaedd. 34. Alexander yr luddew yn wrthddrych sylw a Hid y terfysgwyr. Pan wybuant (C.D. welsant) mai Iuddew oedd." Yr oedd delw ei genedl ar ei wyneb a'u gwisg. Y terfysg oedd o'r blaen heb drefn, bellach yn canolbwyntio ar Alexander a'r luddewon. Demetrius a'r crefftwyr gynhyrfai hyd yma, bellach ym- leda trwy bob dosbarth o'r dorf. 35. Prif Swyddog Ephesus yn ymyrid. Ysgolaig y ddinas." Pwy oedd hwn ? Gelwir ef ar ymyl dalen. "Ysgrifenydd y ddinas, C.A. Cofiadur Syriaeg. Penaeth neu Dywysog y ddinas. Yn ol Luther Canghellydd hwn oedd awdurdod cyfreith- iol a llywodraethol uchaf y ddinas, pa enw bynag roddir iddo. A'r ddelw ddisgynodd oddi wrth Jupiter neu o'r nef, y wybren lie tybia fod Zeus yn frenin, credent fod Diana fel llawer o ddelwau cyffelyb wedi ei hanfon yn uniongyrchol i'n henafiaid yn anrheg- ion gan Jupiter. Dengys y Cofiadur yn ei araeth fedrus mai gwaith ofer oedd iddynt waeddi Mawr yw Diana yr Ephesiaid.' Gwyddai pawb hyny, ac mor ymroddol oedd yr Ephesiaid i'w Duwies ac i'w Theml. 30. Heb allu dywedyd i'w herbyn. Yr oedd Paul wedi siarad yn erbyn addoli Diana, er gwaethaf pob gwrthwynebiad, aros wnai y dduwies a'i theml yn ddiysgog yn ngwyneb hyny afraid oedd iddynt gyn- hyrfu ac erlid. 37. Nid yspeilwjT temlau. Yn y deml yr oedd trysorgell yr addolwyr. Yno cad- went eu trysorau gwerthfawroca.f dan 'ofal y dduwies. Mae yn cablu eich duwies. Ymdrechu goleuo meddyliau y bobl wnai yr Aspos- tolion, eu cynysgaeddu a gwirionedd. yn ngoleuni hwnw gwelant afresymoldeb eu cyfeiliornad. 38. Darpariaeth i setlo cwynion. Y mae cyfraith i'w chael." Yr ystyr yw, mae yna ddyddiau arbenig i lys barn neu lys cyfraith i eistedd.' Awgryma fod y llys yn eistedd ar y pryd. Yno mae gwneycl cwyn, nid yma. Rhaglawiaid. Rhaglawiaeth Rhuf- einig oedd Talaeth Asia. Y Rhaglaw oedd Prif Ynad a'i o gwmpas prif ddinas- oedd ei Dalaeth i weinyddu cvfiawnder fel yr a Barnwyr i frawdlysoedd ein gwlad. Un Rhaglaw oedd i bob Talaeth. Nodir Rhaglawiaid yma. Cyfeiria y Coftadur at lywodraeth neu gyfraith oedd mewn grym yn yr holl Dalaethau Rhufeinig. 11 Rhodded pawb va erbyn eu gilydd." Cyhuddedynaillochr y llall. Erlid act amddiffyn. 39. "Bethau eraill, mewn cynulleidfa gyfreithlawn. Cyfeiria hwn at lys llai pwysig perthynol i'r ddinas, megys llys yr ynadon lleol heddyw, lie y gellid pasio penderfyniadau o wrthdystiad. 40. Demetrius mewn perygl o gael ei grogi ar y grogpren godwyd ganddo i grogi Paul. Enbyd terfysg heddyw. Yr ydym, meddai'r Cofiadur, mewn perygl o gael ein cyhuddo o achosi terfysg, Nwyd, nid rheswm lywodraetha mewn terfysg. Yr oedd codi terfysg yn drosedd angeuol yn ngolwg un o gyfreithiau Rhufain. Os oedd y gvfraith hon mewn grym yn Eph- esus, rhaid fod Demetrius yn teimlo ei hun mewn perygl mawr, ac at drugaredd Paul a'i gymdeithion. Nad oes achos o'r yrngyrch," h.y., nid oes yr un achos gyfreithlon i'r terfysg, ac os gelwir ni i gyfrif, ni fedrir cyfiawnhau eih hymddygiad. Gwynfyd y wlad a'r ddinas lywodraethir gan ddynion o gyffelyb ddoethineb i ys- golaig dinas Ephesus. Brymbo. D. M. JONES.

Advertising

I ABERYSTWYTH.

Advertising

Advertising