Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

PORTHPR PRAIDD. I

LLYTHYR O'R AMERICA.

TIPYN 0 BOPETH MEWN BYD AC…

!NODIADAU CYFUNDEBOL. I

AR DRAWIAD,

News
Cite
Share

AR DRAWIAD, NEBO, EGLWYSBACH. Prydnawn-Saboth, Chwefror 13, bu y Parch T. Gwilym Roberts, yma yn pre- gethu pregeth angladdol i'r ddiweddar Mrs Wynne, Llindir, cawsom Odfa rymus a Bendith yr Arglwydd arni. Daeth dwy chwaer i'r eglwys o'r newydd. Disgwylir ychwaneg. Mae'r Arglwydd am lanw y bwlch ar ol ein chwaer. W. R. ECCLES. Cynhaliwyd ein Te a Chyngherdd Blyn- vddol dydd Sadwrn Chwefror 12fed. Cawsom dywydd ffafriol a dymunol iawn, ac fe fu llawer o gyfeillion y Gylchdaith mor garedig a manteisio ar hyny, a dod i edrych am danom, ac yn ol eu harfer, bu chwiorydd Eccles yn gweithio yn galed iawn er eu croesawu ar ol dod, drwy ddar- paru Te rhagorol i bawb, ac wedi gwneud cyfiawnder a'r danteithion, aethpwyd yn mlaen gyda Cyfarfod yr Hwyr, a chyfarfod ardderchog oedd hwn, swn canmol glywir ar bob llaw. Y Llywydd oedd Mr. W. M. Jones, Mauley Park. Buom yn ffodus ia wn i gael Mr. Jones, dyma y tro cyntaf iddo fod yn llywyddu arnom mewn cyfarfod o'r natur yma. Bu cyfeillion yn garedig dros ben wrthym, trwy ddod i'n gwasan- aethu yn rhad ac am ddim, buom yn edrych yn miaen ato gycla phryder, gan fod yna gyfarfodydd mewn lleoedd eraill, ond ni fuasai raid i ni ofni dim, trodd allan yn llwyddiant perffaith, ac hyderaf y ceir elw sylweddol iawn oddiwrtho, brysied y dydd pan y cawn gyfarfod cyffelyb eto. GOIT. SUMMERHILL. Cynhaliwyd cyfarfod Blynyddol Cyngor Eglwysi Rhyddion Gwersyllt a Rhosrobin, yn y lie uchod Nos Fawrth, Chwefror 8fed. Cadeirydd y cyfarfod oedd, Mr. W. Davies, Higher Gwersyllt. Dewiswyd y Farch. G. I Owen, Rhosdu, yn Gacleirydd am y flwydd- yn ddyfodol. Trysorydd Mr. E Evans, Rose Villa Ysgrifenydd, Parch. W. Thomas, The Manse, Gwersyllt. Cafwyd adroddiad gan yt ysgrifenydd o waith y Cyngor am y flwyddyn, a diolchwyd iddo yn garedig am ei waith yn ystocl y flwyddyn. Cafwyd un- awd yn ystod y cyfarfod gan Miss Roberts, Gwersyllt, ac yn y diwedd oil cafwyd an- erchiad ardderchog gan y Parch. D. M. Jones, Brymbo, yn Gymraeg a Saesneg, ar yr Eglwysi rhyddion, eu lie, a'i gwaith ym mywyd y Genedl. GOH. MYNYDD SEION, DYSERTH. Y GYMDEITHAS DDIWYLLIDOL.- Yr hon a gynhaliwyd Nos lau, Chwefror 10fecl. Pryd yr oedd cynulliad da wedi dyfod ynghyd i wrandaw ar y brawd Isaac Hughes, yn rhoddi anerchiad ar y Bobl ieu anc, a'u hanawsderau. Cafwyd anerchiad dda, ar gymdeithos wedi ei boddloni. Pryd y caf- yd attegiad o werthfawredd yr anerchiad gan y rdai canlynol, Mrs. Jones Mrs. Robert Hughes a Daniel Williams a'r Llywydd Mr. John Evans. UN OEDD YNO. St. PAULS, ABERYSTWYTH. Hyd yn hyn nid wyf wedi gweled yr un gair yn y Gwyliedydcl Newydd," parthed yr uchod, nid am nad ydyw yr Eglwys yn fyw a gweithgar yn sicr, ond oblegid diffyg meddwl yn y gohebwyr. Sut bynag, neith- iwr, nos Fercher, Chwefror 16ed, cafwvd grand treat gan aelodau'r Band of Hope, yn y perfformiad o'r operata cldiwestol The Old Brown Pitcher" (Curwen). Cafwyd cyngherdd amrywiaethol am ryw haner awr, yn yr adran hon cymerodd y rhai canlynol ran, Deuawd ar y Berdoneg gan Misses May a Lrllan Jones Unawd ar y Crwth (Violin) a'r Berdoneg yn cyfeilio, gan Mr. J. E. Burbeck Unawd, Mr. E. J. Hughes Deuawd, Mri. J. P. Owen a James Lewis. Wedi yr ychydig ganu awd yn mlaen a phrif waith y cyfarfod heb or- ganmol, rhaid dweyd fod pob un yn rhag- orol. Perfformiad yr ydym yn sicr y bydd galw am ei chlywed a'i gweled eto yn fuan. Y cymeriadau (characters) oeddynt, Rose, Miss Dottie Burbeck Sally Lyme, Miss Mastitt; Ben, Master Idwal Lewis; Father, Mr. D. D. Williams Jem, Harold Thomas Gryson, Mr. Ivor Lewis Doctor, Mr. J. P. Owen; Schoolboys, Masters Albert Burbeck, Staniey Lewis, Oswald Thomas, a Trefor Lewis Arabs, Masters G. Richards, a R T. Edwards Neighbours, Misses B. Hughes, M. f fughes, A Jenkins a Olive Lewis Police, Messrs D. Julian Jones, a Brytoon Jones Arweinydd, Mr. E, J. Hughes Arolygwyr, Messrs James Lewis, R. Stitt; Accompanist, Miss Jeannie Bur- beck Cadeirydd yr Henadur R Doughton Y.H. UN OEDD YNO.

FFESTINIOG.

Advertising