Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

PORTHPR PRAIDD. I

LLYTHYR O'R AMERICA.

TIPYN 0 BOPETH MEWN BYD AC…

News
Cite
Share

TIPYN 0 BOPETH MEWN BYD AC EGLWYS. Cyfrif y Bobl.- Yn Mawrth, blwyddyn i'r Mawrth hwn. eir ati eto i gyfrif y bobl yn ol fel y byddis arfer bob deng mlynedd. Gwneir y gwaith hwn yn awr mor fanwl, ac ystyrir ef mor bwysig, fel y myntumir y bydd swyddfa a gweinidog tan y goron cyn hir i ddim ond gwneyd hyn yma. Peth od yw gwareiddiad ynte Y Chanzy a'r Lima.—Chwith a thorcalon- us oedd colli y ddwy long yma gyda chyn- ifer o ddynion. Allan o'r 180 ar fwrdd y Chanzy un yn unig a ddiangodd. Llwvdd- odd Capten yr agerlong Brydeinig Hatum- ent, i achub 205 oddiar y Lima ond er ei ofid bu raid iddo adael 88 ar ei bwrdd. Ofnir nad oes dim o flaen y rhai hyn ond dyfrllyd fedd. Keir Hardie a'r Llywodraeth.—Wrth siarad y dydd o'r blaen yn Mountain Ash, dywedai Keir Hardie y safai Plaid Llafur yn gefn i'r Llywodraeth ar bwnc y Gyll- ideb, a Thy yr Aiglwyddi, ac na ofalent hwy pa un o'r ddau beth drinid gyntaf. Ond dadleuant am gael ysgubo ymaith yn hollol y Ty Teitlog. Creda na cheir Etho- liad Cyffredinol eto am o leiaf ddwy flynedd. Tros For yr Iwerddon. Aeth un Mr. Dunville, o Dublin i Macclesfield, y dydd o'r blaen mewn awyren. Teithiai tua 40 milldir yr awr, ac yn yr uchder o 10,000 o droedfeddi. Siom i Ddinas Bangor.—Y mae dinas Bangor wedi cael siom. Darfu i un Capten Jones adael i'r Gorphoraeth ddarluniau, ac ar ol bod dan gudd am yspaid daethpwyd a hwy i'r goleu gan feddwl eu bod yn drys- orau anmhrisiadwy, yn ddarluniau gan y "meistri" ac felly yn werth arian mawr. Dywed gwyr medrus yn awr nad ydynt o ddim gwerth. Gwelodd amryw.wyr deall- us yn Mangor ysbiwyr o'r Almaen mewn llawer lie. Y mae eu barn am y naill beth mor ddiwerth a'u barn am y llall. "Wedi ei gael.Cybydd i wraidd ei galon oedd yr hen Ddafydd Puw, Rhiwiau, a'i grintachrwydd yn ddihareb yr holl wlad. A hen grafwr llym oedd Gruffydd Ivan, ei gymydog. Daeth un o fechgyn -Gruffydcl i'r ty, a'i wynt yn ei ddwrn, gan ddweyd, Mae Dafydd Puw yn sal iawn nhad." "Bedi'r mater arno fo Wil?" "Wedi cael colic mae o." "Wei," ebai'r tad cnafaidd, beth bynag sydd arno, gellir bod yn bur sicr mai wedi ei gael y mae Dafvdd, achos mae o'n rhy fen i brynnu dim." Ysgwyd Pobl y Rhondda.—Boreu Merch- er diweddaf, cyn caniad y ceiliog, dych- rynwyd pobl Cwm Clydach gaa ysgyd- wad daeargrynfaol ysgafn. Parhaodd y cynwrf meddir am rai mynudau a chododd lu o bobl o'u gwelyau i edrych beth a ddigwyddai yn Nglofa Blaen Clydach. Gadawodd y gwyr nos eu goruchwylion a daethant yn 01 i waelod y pwll. Ni ddol- uriwyd neb, ac ni chafwyd un math o golled. Un creulawn yn marw.—Un o'r newydd- ion o Twrci, pan yr ysgrifennwn, ydyw fod yr hen Swltan yn prysur adael y byd. Paham, ac i ba beth y daeth y fath adyn erioed i'r byd. Cyn mynd i'r farn fawr gobeithio y ca faddeuant; yn sicr ni fu dyn erioed tan angen fwy am faddeuant. .4 Brynmor Jones. "—Mae Brynmor wedi ei wneyd yn Recorder tref Merthyr. Yr oedd ef fel mae'n gofus yn aelod o'r Ddir- prwyaeth Dirol Gymreig, ac o'rDdirprwy- aeth arall nad a fyth yn anghof,—Dirprwy- aeth Eglwys Loegr. Gwraig arall gofynai geneth henffel y dydd o'r blaen, fu gyno chi wraig o flaen mam?" "Taid anwyl, naddo Be nath i ti ofyn y fath beth?" "Ond gweld yn y Beibl Mawr gwerbyn a diwrnod y'ch prioclas chwi enw Anna Domini ddaru mi. Nid yna ydi enw mam, ond Mari Jos. Marwolaeth Gweinidog Adnabyddus. Y dydd o'r blaen bu farw y Parch. John Jones, Llandrillo, gweinidog gyda'r Methodis- tiaid Calfmaidd. Ordeiniwyd Mr. Jones yn 1895. Bu yn Fugail yn Eglwys Llanddrillo. ger Corwen, er 1899. Yr oedd yn un o wyr mwyaf blaenllaw Cyfarfod Misol Meirion. Peidio Ofni'r Gomed.Dyma fel yr ys- grifena Syr Robert S. Ball i'r "Times. Yr wyf wedi derbyn toraeth o lythyrau yn nghylch y gomed. Y mae cymaint wedi amlygu eu hofnad o'r posiblrwydd o wrth- darawiad, fel yr anturiaf anfon i chwi ateb- iad a roddais i ymofynydd pryderus. Yr oedd fel y canlyn :— Ni fuasai rhinoceros mewn llawn faint yn ofni gwrthdaro yn erbyn gwe pryf cop- yn Ac ni "raid i'r ddaear ofni gwrthdaro yn erbyn y gomed." "Yn 1861, aethom drwy gynffon corned, ac nid oedd neb yn gwybod dim am dani ar y pryd. Y mae bywyd wedi bod yn barhaol ar y ddaear hon am dros gan miliwn o flyn- yddoedd, er fod pump o leiaf o gomedau wedi ymweled a ni bob blwyddyn. Os y gallasai comedau achosi unrhyw niwed i'r ddaear, buasai wedi gwneyd hyny er's amser maith yn ol, ac ni fuasech chwi na minau yn cael cyfle i drin am gomedau na dim arall. Gobeithiaf y rhydd y llythyr hwn y boddlonrwydd a geisiwch. Cyn belled ag y deallaf, byddwn yn nghvnffon corned Halley tua'r 12 o Fai, a gobeithiwn y byddwn. Tybiaf fod Syr John Herschel wedi dy- wedyd yn rhywle y gallesid gwasgu'r gomed i bortmanteau.—Yr eiddoch, I ROBERT S. BALL.

!NODIADAU CYFUNDEBOL. I

AR DRAWIAD,

FFESTINIOG.

Advertising