Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

PORTHPR PRAIDD. I

News
Cite
Share

PORTHPR PRAIDD. I (Gan v Parch. O. HuGHES, Arthoe). I Gwyliadwriaeth Bersonol ac Eglwysig. Edrychwch, frodyr, na byddo un amser yn neb ohonoch galon ddrwg annghredin- iaeth. Eithr cynghorwch eich gilydd bob dydd, tra y gelwir hi heddyw, fel na chaleder neb o honoch trwy dwyll bechod." Nis gallwn redeg yr yrfa a osodwyd o'n blaen, nis gallwn ddilyn yr oen i ba le bynag yr elo, nis gallwn fyned trwy lawer o orthrymderau i mewn i'r bywyd, nis gall- wn lynu yn ein proffes yn wyneb pob rhwystrau ac anhawsderau heb ofal, ac ymogeliad a gwyliadwriaeth. Yr yclym ni yn byw mewn byd sydd yn llawn o beryg- lon, a maglau, a phrofedigaethau. A chyfyng ydoedd ar enaid y bobl o herwydd y ffordd," ffordd trwy yr anialwch, a thrwy wlad y gelynion, oedd ffordd yr Hebreaid o'r Aipht i Ganaan a ffordd ddigon tebig mewn llawer o bethau ydyw ffordcl y Cris- tion trwy y byd hwn i'r Nefoedd. Y bardd Livy a ddywed, y byddai y Maeslywydd Philopaeman, pan yn rhodio yn hamdden- ol, wrtho ei hun, yn golygu y wlad o'i am- gylch yn fanwl, yn ei hafonydd, a'i dyffryn- oedd, a'i fryniau, a'i hadwyau ac yn medd- wl am y trefniadau milwrol goreu, os byth y deuai galwad arno i wynebu y gelynion yn y lleoedd hyny. Daeth y milwr hwnw yn un o'r Maeslywyddion mwyaf diogel a llwyddianus yn ngwlad Groeg. Dianghen- rhaid ydyw i ni dybio bodolaeth ein gelyn- ion ar bob llaw. Edrychwn frodyr,"—yr un gair sydd yn cael ei arfer gan yr'Apostol Paul yn ei lythyr at y Philippiaid, lie y dywed Gochelwch gwn." Buom lawer gwaith yn gochelyd cwn, hyny ydyw, yn ymgadw oddiwrthynt er eu bod yn y gad- wyn. Yr un rnodd hefyd y dylem gadw digon o bellder rhyngom a phob profedig-, aeth sydd yn peryglu ein crefydd. Mae ein Duw yn caniatau i ni fwrw ein gofalon tymhorol arno ef, fel y caffom bob mantais i wylied ein calonau. Hefyd, dengys yr ymadrodd y dylem ofalu am ein gilydd a mawr ofal calon. Y mae dau reswm cryf dros hyny-ein diogelwch ein hunain, a'n perthynas agos a'n gilydd. Y mae diogel- wch ein crefydd yn bersonol yn galw ar- nom i fwrw golwg dros y frawdoliaeth. Gan edrych yn ddyfal na bo neb yn pallu oddiwrth ras Duw rhag bod un gwreidd- yn chwerwedd yn tyfu i fynu, ac yn peri blinder, a thrwy hwnw lygru llawer. Ac os ydym yn eiddo Crist, yr ydym yn perth- yn agos i'n gilydd. Mae ein brodyr cre- fyddol yn perthyn yn nes i ni na'n medd- ianau bydol," aeloclau ydym o'i gorph ef. Dylem fod yn fwy gofalus am ffyniant ein gilydd mewn pethau ysbrydol, nag am ein hymborth, a'n clillad a'n meddianau, a'n da, Mor lawen fydd genym gyfarfod yn y nef- oedd, ar ol gwneyd ein goreu i gynorthwyo ein gilydd ar ein taith tuag yno. Parch. NOAI-I STEPHENS. Adnewyddiad ysbrydol y galon. lVIyfi a ddodaf fy nghyfreithiau yn eu meddwl, ac yn eu calonau yr ysgrifenaf hwynt." Mae gwir grefydd yn gweithio ar ansawdd foesol y galon, gan ei chyfnewid yn drwyadl, yn iaith yr Apostol, 11 ei chreu o newydd," nes y mae y dyn yn greadur newydcl yn Nghrist Iesu." Ni fynwn aw- grymu fod unrhyw gyfnewidiad anian- yddol, cyfansoddiadol yn cymeryd lie ar bechadur yn ei ailenedigaeth ond ni ddy- munwn gan Dduw fod yr argraff yn ddif- rifol ar bob enaid fod y cyfnewidiad a wneir gan Ysbryd Duw ar bechadur yn un trwyadl a gwirionedclol. Nid gogleisiad ar y nwydau, nid cyffroad ar y tymerau, ac nid goleuni yn y deall yn unig ydyw, ond adnewyddiadmewnol ar ansawdd y galon. Mae y cyfnewidiad yma yn myned dan wahanol enwau, megis geni o Dduw," geni o ddwfr ac o'r Ysbryd," geni oddi- uchod," ail-eni nid o had llygredig, eithr anllygredig trwy air Duw," golchiad yr adenedigaeth, ac adnewyddiad yr Ysbryd Glan," "Creadur newydd," "creu o newydd yn Nghrist Iesu i weithredoedd da," ein gwneuthur ni yn gyfranogion o'r dduwlol anian, a'n gwneuthur 'ni yn gyfranogion o'i sancteiddrwydd ef." Pe beth a all fod yn fwy eglur na bod cyfnewidiad trwyadl a gwirioneddol yn cymeryd lie ar bechad- ur yn ei ddychweliad at Dduw. Ac mae y cyfnewidiad yma yn dechreu trwy ddodi y gyfraith yn eu meddwl, a'i hysgrifenu yn y galon." Mae pob arwedd a roddir ar grefydd yn y Beibl, yn ei dwyn i gyffyrdd- iad uniongyrchol a'r galon. Beth yw edi- feirwch ? Rhwygo y galon." Beth yw ffydd ? Credu a'r galon." Beth ydyw gweddio 1 0 bobl tywalltwch eich calon- au ger ei fron ef." Beth yw canu? Pyncio trwy ras yn eich calonau i'r Arglwydd." Mor eglur y dangosir y cwbl fel y mae a fynont a'r galon. Un peth ydyw crefydd mewn pen, peth arall ydyw crefydd mewn calon. Mae gan lawer ben goleu a chalon dywyll. Mae eu credo yn ysgrythyrol, ond mae eu bywyd yn annuwiol .Mae gan- ddynt gystal credo ag Abraham yn y nef, ond mae eu calonan cyn-ddrwg a Judas yn uffern. Am y galon mae Duw yn ymofyn, ac ar y galon y mae yn dechreu gweithio. Dyma y gwahaniaeth sydd cydrhwng dyn yn gweithio a Duw yn gweithio. Dechreu yn yr allanol y mae dyn, ond dechreu yn y mewnol y mae Duw. Gwelir afalau celfyddyd yn cael eu gweithio gan ddyn- ion trwy gymeryd darn o bren a'i lunio i ffurf afal, a'i liwio yn gyffelyb, ond ffug ydyw yn y diwedd, ac nid ydyw dda i ddim ond i'w ddangos. Ond pan mae Duw yn myned i wneyd afal, rhydd yr hedyn oddimewn, a chaiff hwnw weithio ac ymffurffo yn raddol nes y daw yn afal llawn, addfed, gwridgoch, ac nid yw ddangos yn unig, ond i'w fwyta. Gall addysg, a dygiad gweddaidd i fynu, a moesoldeb, lunio dynion yn brydferth, fel afalan celfyddid, ond nid ydynt yn y diw- edd yn werth dim ond i'w dangos; ond y'l Thai a blanwyd yn Nhy yr Arglwydd, a flodeuant yn nghynteddoedd ein Duw ni." Mae yma hedyn bywyd oddifewn yn cyn- yrchu blodau, a flrwyth hetyd. Mae y ffyn- on yn cael ei hiachan, ac yna fe burir y ffrwd-gwneir y pren yn dda—adnewyddir y galon, ac yna sancteiddir yr holl ymar- weddiad. 0 Jerusalem golch dy galon pa hycl y lletyi o'th fewn goeg amcanion. Cadw dy galon yn dra diysgeulus, canys allan o honi y mae bywyd yn dyfod. A pha wedcli yn fwy priodol bob amser nag eiddo Dafydd, Crea galon lan ynof o Dduw, ac adnewydda ysbryd uniawn o'm mewn," Ac os bydd crefydd oddifewn ni bydd yn hir cyn tori allan. Mae fel ei hawdwr ei hunan, Ni allai fod yn gudd- iedig." Dr. JOHN THOMAS. I

LLYTHYR O'R AMERICA.

TIPYN 0 BOPETH MEWN BYD AC…

!NODIADAU CYFUNDEBOL. I

AR DRAWIAD,

FFESTINIOG.

Advertising