Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

HYNODION A HELYNTION I . ABERNODWYDD.

I COLOFN Y MERCHED.

YN Y TY.I

News
Cite
Share

YN Y TY. I (Gan ein Gohebydd Arbenig) I DYDD MAWRTH. I Ffurfiolabyr oedd yr Eisteddiad heddyw, pryd yr agorwyd tymor newydd y Senedd. Ail-etholwyd Mr. Lowther, yn Lefarydd y Ty, ar gynygiad Mr. Burt yr hwn gefnog- wyd gan Mr. Chaplin. Anaml y siarada yr henafgwr Burt, megis ymweliadau an- gylion' ywei areithiau. Cafodd hwyl i gynyg y Llefarydd fel un profiadol, dewr, sefydlog, boneddigaidd a thyner. A barnu oddiwrth ei eiriau wrth ddiolch, haedda'r Llefarydd y cyfan ddywedwyd am dano. Arweiniwyd ef i'r Gadair ynghanol ban- llefau cymeradwyol yr holl dy, oblegid etholwyd ef yn unfrydol. Dygwyd tyst- iolaeth uchel iddo drachefn gan Mr Asquith Mr Balfour a Mr Arthur Henderson, yr oil yn edrych yn dda ac yn dweyd yn am Mr. Lowther. Y r oedd y Ty yn llawn—ei ,di m  ned dan or lawr ai orielau ac wedi myned dan or- uchwyliaeth y glanhad ac adnewyddiad, edrychai fel Ty Newydd. Yn wir y mae yn newydd mewn ystyr bwysig. Llonder ac asbri yr Aelodau a'n tarawai fwyaf. Nid oedd argoel Brwydr ar yr Aelodau nac ar- wydd fod un o frwydrau poethaf Y Ty gerllaw. Edrychai y Prif-Weinidog fel dyn ieuanc, a Mr Lloyd George yn fresh a hoeyw. Llenwid y Treasury Bench a Chadfridogion Mr Asquith. Carasem lon- gyfarch Mr Churchill ar ei ddyrchafiad i fod yn Ysgrifenydd Cartrefol, Mr S. Buxton yn Lywydd Bwrdd Llywodraeth Lleol, Mr Herbert Samuel yn Post-feistr Cyffred- inol ond nid oedd cyfle. Gwyr nerthol yw gwyr y Treasury Bench. Iechyd da iddynt a mawr lwydd. I Yn y N. L. C. Wedi dod o'r Ty aethum yng nghwmni y boneddwrcaredig Mr R. Jones Hughes, Rhostryfan, i'r National Liberal Club am paned o de ac ymgom. Yno gwelsom Mr. Ellis Davies, (Eifion) Mr. Haydn Jones, (Meirion) Mr. Edgar Jones, (Merthyr); o'r Aelodau Cymreig, a chawsom ymgom a hwy. Amser a ballai i ni enwi yr Aelodau Seisnig oedd yno. Ymddangosai Sir Howel Davies, a Dr. Clifford yn gwbl gartrefol yno. Tybiais ar Sir Percival Bunting mai yma yr oedd yn byw. Eis- teddai Mr. Spencer Leigh Hughes yn fy ymyl. Gofidiwn nad oedd genyf gopi o'r Gwyliedydd Newydd" i'w estyn iddo gael gwel'd ei lun hardd ynddo. Gwych yw arluniau Gladstone, Campbell-Banner- man ac Asquith, yr olaf newydd ei hongian yno yn mhrif neuadd y club. Os yn Llun- dain ceisiwch gan un o aelodau y clwb i fyned a chwi yno. Gofalwch weled y Llyfrgell, a thra ynddi edrychwch allan o'r ffenestr i chwi weled y Dafwys gerllaw a Thyrau Heirdd y Senedd Dai. Cefais gvrmni Dr. Arthur T.Jones, Mountain Ash, (un o'r Stalwarts yn Etholiad Merthyrf chwedl Mr. Edgar Jones), a chyda llaw bachgen clen yn ogystal a garw yw Edgar Jones. Hefyd hamdden hyfryd yng nghwmni Mr J. Owain Evans, Westminster, (Criccieth), yr hwn am cyflwynodd yn gar- edig i Mr. John Burns, llygaid yr hwn sy cyn lawned o dan ag erioed. Diolch yn fawr i Mr. Jones Hughes am ei garedig- rwydd i Gymro o'r wlad ar ymweliad a Llundain. Rhaid oedd cefnu yn gynar i edrych am hen fodryb 89 mlwydd oed yn Harrow. Nid y boddhad lleiaf yn ystod y dydd oedd ei gweled (er yn ei gwely) yn siriol-gwrid Cymru ar ei gruddiau—a'i chlywed yn canmol yr Hen Lyfr a'r Drys orfa (Methodist yw) yr hon oedd newydd ei ddarllen drwyddi! Y mae wedi trigo yn Llundain, er blwyddyn y Crimea' chwedl hi. Mae ei Chymraeg yn anfarwol.

LLITH HEN WR CWMNIWLIOG.

Cymro o'r Wlad a'r Ymweliad…