Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising

-Y Gras o Haelioni Crefyddol.

News
Cite
Share

Y Gras o Haelioni Crefyddol. Nid oes angen am lygad gweled ydd i ganfod lnaiun o ddiffygion amlwg, a chynhyddol bywyd eg- hvysig y dyddiau diweddaf hyn yw fod y Gras o Haelioni Crefyddol yn prysur ddirywio. Nid ydys heb ar- wyddion daroganus fod Yspryd Cyfrannu ar enciliad o'r eglwysi. Dichon mai un o'r rhesymau sydd yn cyfrif am hynny yw, yr anghofir yn rhy fynych gan y sawl v perthyn iddynt, mai Dawn o Ras yw haelioni crefyddol, yn gymaint felly, yn wir, ag unrhyw ras arall o fewn cylch y rhinweddau Cristion- ogol Fel policy yn unig, ac nid fel Gras, yr edn/chir, yn rhy ami ar gyfrannu gan nifer luosog o bro- ffeswyr crefydd lesu Grist. Ni ddy- lai hyn fod. Na feddylier, serch hynny, yr ys- tvrlwn y rhaid i law haelioni cref- yddol estyn ei chyfraniadau yn ddiystyr, ac fod ei pherchennog i wasgaru ei roddion yn ddiamcan, gyda mwgwd dros ei lygaid. Nac, vchwaith, fod unrhyw rinwedd ar- bennig m.ewn pa rodd bynnag a ewyllysir ei hoffrymu dan ddylan- wad cyffro a nwyd. Na. Credwn yn hytrach fod rheol yn ofynnol yn hyn o beth fel ym mhob gwasan- aeth arall, os yw i fod yn deilwng ac effeithiol. A. phan yr ydys yn ymwybodol o ymchwydd llaw haelioni yn y fynwes, fel egwyddor fywiol. gynnes o Ras, y peth tebycaf yw y bydd i berchennog y ddawn nefol ffurfio policy goleued- ig o gyfrannu yn deilwng, er cario yspryd y gras mewnol hwn allan i ymarferiad cyson, a rheolaidd, tuag at hyrwyddiant gwaith yr Arglwydd ym mhob cylch y gall ddyfalu y bydd ei gymorth yn gyfarnserol. Ymhellach, y mae hyn yn gyson a'r Ysgrythur a dyst- ia mai yr hael a ddychymyg (ddyfeisia) haelioni." Pwnc bywyd yr haelfrydig yw cynllunio rhyd- welyau newyddion a trosglwyddo dyfroedd bywiol ei rasusau elusenn- ol, a chyfraniadol. A phe y dig- wyddai' nas gall heb rwystr, gario allan ei amcan ym mhresenoldeb y llaw aswy," efe a ddychymyga, ond odid, ffordd i fwrw ymaith yr hoenyn hwnnw oddiar ei fedr, gan weithredu ohono yn unol a moes- ddysg yr hen fardd Wkittier, trwy Doing Good by stealth." Pe y gofynnid inni a ydym yn barnu fod haelfrydedd yr eglwys, yn yr oes hon yn gymesurol a'i braint a'i gallu ? Atebem yn ddibetrus— nac ydyw Nid anghofiwn y ceir engreifftiau ardderchog o haelioni yn y dyddiau presenol; teilwng o'i gymharu ag unrhyw gyfnod yn hanes yr eglwys—ond y maent yn llawer rhy anaml. Y ffaith resynus yw, y ceir cyfartaledd tra uchel o brofieswyr crefydd y Crist Hael- frydig, nad ydynt erioed wedi dysgu cyfrannu y degwm o'r hyn a ddylent, Ceir miloedd yn ein heg- lwysi, i'r rhai y mae cyfrannu yn gelf golledig, yr hyn a ddengys yn eglur eudeb eu proffes, ac eidd- ilwch eu crefydd. Diogel yw nas cofiant eu bod trwy y fath esgeul- ustra cywilyddus yn troi gras Duw i drythyllwch hunangarol. A'u bv sedd halogedig eu hunain a ys- gnfenant "nod y bvvystfil," ar eu talcenau. "Rheol yr hen oruchwyliaeth, cyn a chwedi dyddiau Moses, ydoedd eyfranu. y degwm o'r cvllid tuag at gynhaliaeth crefydd. Ond dichon > myn rhywun, gan ein bod yr awr- hon yn ddeiliaid "Testament gwell, fod y rheol a nodwy d yn ddirym, a hualau y ddyledswydd o gyfrannu yn llacach. Addefwn ein bod yn byw dan Destament gwell." Ond nid YvíV y Testament N ewydd yn lliniaru dim ar yr hen osodiad. Ni ddaethumi dorri ond igyflawni, ydoedd datganiad clir Deddfroddwr yr Oruchwyliaeth Newydd. Pwysleisio, ac angerddoli yr hen osodiad a wna y Testament N'ewydd, yn hytrach na'i liniaru. Datganiad croew yr Arglwydd lesu yw,—"eiddo Duw i Dduw, yn ogystal ag eiddo Cesar i Cesar. Ac er y gweithiai yr Ap- ostol Paul a'i ddwylaw ei hun, er cyfarfod a rheidiau, pan angen yn galwam hyny, a chyfraniadau y tlodion yn rhy brin i gyfarfod a'r hawliau, eto, dysgeidiaeth ddi- anrwys 3rr Apostol fel ei Athraw, yw, "y dydd cyntaf o'r wythnos, pob un ohonoch rhodded heibio yn ei ymyl gan drysori fel y llwyddodd Duw ef." Y mae y fath reol yn gondemniad noethlym ar y dognau llymrig ac annheilwng a fwrrir i'r drysorfa gan y miloedd diystyr, er cario ymlaen waith yr Arglwydd, "yr Hwn a'u prynodd, yn en wed- ig pan yr adgofir y gwastreffir mewn wythnos yn fynych, ar foeth- au cliles ac andwyol, ac ar falchder bywyd, fwy o lawer nag a gyf- rennir at achos y Brenin Mawr mewn ystod blwyddyn gyfan! Y ffaith ofidus yw, mai v rheol gyda degau o aelodau eglwysig yw,— ymddangos ger bron yr Arglwydd gyda lloffion malledig, grawnsoeg- lyd, ac olew annystylliedig. Rhy ami, ysywaeth, y nesant at 2?vntedd Ty yr Arglwydd gydag anifeiliaid cloH. ac hyd yn oed ysgribliaid anan 0 naenHrwyth y maes, y winllan, a'r gorlan y dylem off- ? ryulu. Pawb i ddwyn ganddo I offrwm glan cyfangwbl,—yn ol fel y llwyddodd Duw ef. Nid yw Duw yn gofyn mwy na hyn, ac nid oes gan Ei addolydd hawl i gynyg dim amgen. Dadleu yr yclym y dylai aelodau ein heglwysi gyfrannu yn deilwng. Cyfrannu yn ol cydwybod oleued- ig. Cyfrannu yn ol hawliau y Goruckaf. Goruchwylwyr Gras Duw' ydym yn hyn o fater. Ei eiddo Ef yw yr oil a feddwn. Cyn- ysgaeth y perchennog i'w oruch- wyliwr yw y cyfan, er marchnata ohono yn ddoeth a manteisiol, hyd oni ddelo Efe i geisio cyfrif o'r oruchmyliaeth. Ac y mae yr hwn a gamddefnyddia eiddo ei Ar- glwydd, neu a'i dedy mewn napcyn, neu hyd yn oed yn y Bank of England, er hunan-les, yn euog o dwyll-wasanaeth, ac anghyfiawn- der. A thrwy y fath ymddygiad, gw37stla i ffwrdd am byth ei hawl i ymddiriedaeth. Dim ond un lie sydd gan yr Arglwydd ar gyfer y gwas drwg a diog' Ac yno y bydd wylofain a rhincian daneddT Ni fynnem derfynnu hyn o ysgrif heb ddatgan y cofiwn fod ereill,—" eth- oledig rai yr eglwysi, a gyfyng- ant arnynt eu hunain er gallu ohonynt offrymu yn deilwng i'r Arglwydd. Nid lloi y gwefusau yn unig a fyn y rhai'n eu hoffrymu, ond blaenffrwyth yr oil a feddant. Gwell ganddynt gyfyngu ar yr o el wyd er cael lie i'r arch, ac am hynny y mae Insurance Policy ty Obeded- orn yn eiddynt, ac i'w hiliogaeth. Hyd nes y daw hen, canol oed ac ieuanc, y ddeuryw fel ei gilydd, i sylweddoli y luxury sydd mewn ar- fer aberthu yn deilwng, er mwyn Ei Enw Ef nis gellir disgwyl y llwyddiant dyladwy ar waith yr Arglwydd, na bywyd o'r iawn ryw yn yr eglwys. Y meflau a nodwyd eisoes, sydd yn anharddwch ar ei gwisg yn ngolwg y byd, ac yn un o'r rhwystrau, credaf i r Ysbryd, Glan a Haelionus, drigo ynddi fel Gallu Achubol.

¡Cyfiawnder aI IDdyrcMafa…

Adfywiad Ysbrydol (Parhad).

DECHREU Y DIWYGIAD YN HOLBECK.