Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

I PWLLHELI

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I PWLLHELI I CYHOEDDIADAU S.ABBOlliOL-.N-lai 10. Penlan (A.), am 10 a 6, Parch. T. J. Jones, Bedliuiog. Capel Seisnig (A.) Cardiff Road. am 11 a 6-30 Penmount (M.C.), am 10 a 6, Parch. D. O'Brien Owen, Caernarfon. Salem (M.C.), am 10 a 6, P.,rch. D. Foulkes Roberts, Rhydbach. Capel Seisnig (M.C.) Ala Road, am 10 a 6, Parch Idwal Robei ts, Bull Bay. Tabernacl (B.), am 10 a 6, I'arch. ——— Seion (W.), am 10, Parch. E. Mostyn Jones, Gweinidog; am 6, Parch. W. G. Hughes Criccieth. Hen Gapel y Bedyddwyr North Street, am 2, ysgol. Ysgol Genhadol (M.C.), Saud Slieet, am 10 a (5, Kfengylydd o'r Deheudir. y gol Genhadol North Street (A.), am 2, Y sgol. South Beach (M.C.), am 2, Pctrcli. Evan Jones, Adwy'r Ciawdd. Tarsis (M.C.) am 10 a 6, Parch. Evan Jones, Adwy'r Clawdd. St. Pedr. 9-30 a 6 (Cymraeg), 11 a 6 (Seisnig) Parch J. Edwards, B.A., Ficer, a'r Parch T Woodit:gs, B.A., Curad. Cenhadaeth Lydewig North Street, R.G.. am 10-30, Offet-eii Saiictaidd, am 2, Ysgol am 6-30 Dregeth Gymraeg gan y Parch P. Merour, brnedicsi wn. FFAIR.—Cynhaliwyd fFair laf o Fai I' ddydd Gwener diweddaf. Er tod nifer dda o anifeiliaid cwynid mai araf oedd y gwerthu. Gwerthid bustych tair o lip. i 16p. bustych dwyflwydd o iop. i 13P, gwartheg cyfloion o iop. i 12p. heffrod cyfloion o 12p. i 14p. Caed prisiau da am y ceffylau. CYNGHOR YR EGLVVVSI RHYDDIGN.— Nos Fercher diweddaf cynhaliwyd cyt- ariod o'r uchod, dan lywyddiaeth Mr. Samuel Williams, Tanygarn. Wedi cael barn y gwahanol eglvvysi ynglyn a'r ysbryd chwareu oedd yn mysg- pobl ieuainc y dref, pasiwyd i wneud ym- holiadau gyda'r amcan o gael darllenta ac adeiladau cyhoeddus i'r bob! ieuainc yn y dref. Y PEIRIANT TAN. Prydnawn Iau a Gwener diweddaf bu y tan-ddiffoddwyr yn rhoddi prawi ar y peiriant newydd. Dydd Iau rhoed arddangosiad ar y Neuadd Drefol a manau eraiil, a dydd Gwener ar yr Ysgol Ganolraddol. Yr oedd yn taflu digon o ddwr yn bwylus dros yr holl adeiladau. Bydd y peiriant yn gaffaeliad mawr i arbed adeiladau a meddianau pobl y dref pe digwyddai i dan dori allan. ANRHEG A GWLEDD.—Nos lau di- weddaf, yn y Gwalia Restaurant, rhoes amryw o gyfeillion Mr W. Llewelyn Williams, 33, New Street, wledd ffar- wel ar ei ymadawiad a'r dref. Bu Mr Williams yn ngwasanaeth Mr Josiah Williams am rai blynyddau bellach, ond yn ddiweddar dyrchafwyd ef i swydd bwysig gan y Mri Carr & Co Treul- iwyd noson ddifyr i ddymuno'n dda I iddo, ac anrhegwyd ef a saith o ytrol- au o einadur clasurol. Yr oedd vn bresenol y Mri Owen Jones, 33, New Street W. M. Williams, 33, NeA, I Street J. Williams, 22, King'sbe^d Street Evan Jones, King'shead Streit; E. Hassall, High Street, a W. H. Jones, High Street. Eiddunwn iddo bob live ac hapusrwydd. DALIER SYLW. — Dymunir hysbysu y cyhoedd y bydd Efengylydd o'r Peheu- dir yn areithio yn yr awyr agore d ar y Maes nos Sadwrn nesaf. Bydd y cyf- arfod yn dechreu am 7-30, ac nid am j 6-30 o'r gloch fel y cyhoeddwyd yn y capeli nos Sul. Gan ei tod Y11 wr o ddylanwad, ac yn siarad ar rater neill- duol ac yn canu, disgwylir cynhulliad lluosog, gan y tal yn dda am ddod i'w wrando. Cenir ac adroddir hetyd gan amryw yn y cyfarfod, ac os y try yr hin yn anffafriol fe'i cynhelir yn Ysgol- j dy y Traeth. Deuwch yn llu. TEML SOAR —Nos Fawrth diweddaf, | yn Festri Penmount, cynhaliwyd y Demi dan lywyddiaeth y Parch. Thos. Williams, The Elms. Dechreuwyd y cyfarfod trwy weddi gan y Parch. D. E. Davies. Wedi darllen cofnodion y cyfarfod blaenorol a'u cadarnhau, caf- wyd can yn hynod 0 swynol gan Miss Ann Wynne Jones, ac anerchiadau hynod o bwrpasol gan y Parch. D. E. Davies a Mr. Thomas Ellis. Yn dilyn cafvvyd can gan M ;S5 Hughes ac ad- roddiad gan Mr. John Robinson. Di- weddwyd trwy weddi.-Cofied pawb j am y cyfarfod sydd i'w gynal heno (nos Fawrth) yn Festri Penmount. Dech- reuir am 7-15 o'r gloch. YMOSODAR HEDDWAS.—Mewn Ynad- lys arbenig ddydd Gwener diweddaf gerbron yr Henadur W. Anthony, Dr S. W. Griffith a Dr R. Joues E'/ans (y Maer), cyhuddwyd John Parry, hocer, Penygroes, o ymosod ar yr Heddwas Owen, Llanbedrog, y diwrnod cynt. Tystifdd yr heddwas fod y diffynydd a nifer o sipsiwn yn cweryla a'u gilydd 1 a phan aeth ef yno i'w heddychc ym- osfdodd y diffynydd arno gan ei daraw yp ei wyneb a'i gicio ar lawr. Gorch- ymynwyd ef i dalu ^3 o ddirwy, a 6s. j 6c. o gostau. Hefyd gorchymynwyd ei frawd, Robert Parry, i dalu punt a'r costau am fod yn feddw ac afreolus yr un adeg. Gwvi. FAI.—Ddydd lau nesaf cynhelir yr ail wyl flynyddol hon yn y dref, ac y mae y rhagolygon yn arddangos y bydd yn fwy Uwyddianus y tro hwn, er mor ragorol ydoedd y llvnedd. Bydd Seindorf enwog Nantlle Deulyn yn nrwain yn yr orymdaith. Y mae y PWV. II-Z, or hefyd wedi treCnu i gynal ch'araeoD yn yr adionfa i ddechreu am chwech o'r g!och. Bydd yn ofynol i'r thai hyny fwriadant ymuno a'r orymdaith fod yn y Maes erbyn un o'r gloch yn brydlon gan y byddis yn dechreu beirniadu yr adeg hono, ac erfynir ar i'r masoachw) r ac eraiiii rodui bob cynorthwy i'w gwasanaeth-t yddion fel i'w galluogi i fod yno mewni pryd. Teimla y pwyllgor yn ddiolchgar I os cauir y masnachdai fel y llynedd atfi haner dydd, ac y byddont yn addurno eu masnachdai a'u tai a banersu. Cymer y seremoni o goroni y Frenhines Fai le am 3 o'r gloch yn y Neuadd Drefol. PRiODAs.Yn nghapel Salem (M C.) foreu Iau diweddaf, unwvd mewn glan briodas Mr. Simeon R. Jones, clerc yn ngwasanaeth Mr. Hugh Pritchard, cyfreithiwr, a Miss Frances j. Griffith, trydedd ferch Mr. a Mrs. j aroes Griffith, Factory. Gwasanaethvvyd gan y Parch J. Hughes, B.A g D., yn mhesenoldeb Mr. W. M. Jones, y cofrestrydd. Rhoddwyd y hriodferch ymaith gan ei thad, a gwasanaethwyd ami fel morwyn gan ei chwaer Miss M. E. Griffith. Y gwas ydoedd Mr. Owen Jones, brawd y priodfab. Ymadawoid y pAr ieuanc yn hwyrach o'r dydd mSouthport i dreulio eu mis mel. Tr oedd yr an- rhegion yn nilerus, ac yn eu mysg yr oedd un oddiurth FivruV. y Gwarch- eidwaid. Y wen fwyn oedd lawn o swynion,—a droes Yn drech yn e. galon A rhwydd o byd y ihy Id hon las yit. mywvcl Siiricon' CENIN. TE A CHYNGERDD —Dydd Iau diweddaf cynhaliwyd te a chyngerdd biynyddol Capel Penlan. Yn y prydnawn cyfran- ogodd dros 250 o de oedd wedi ei barotoi gan chwiorydd yr eglwys yn yr ysgoldy Yn yr hwyr yn y capel cynhaliwyd cyngerdd o dan lywyddiaeth Richd Roberts, Ysw., Hope House. Cymerwyd rhan ynddo mewn datganu, adrodd, &c., gan Misses Gwen May Roberts, Paragon; Lizzie Owen, Clod- fan C. E. loses, Gaol Street Katie Gunzell, CroA-n Hotel M. Jones, Nantlla House Nellie Jones, Pencae- newydd; Mri \V. Prydderch Williams, Mynytho Griffith Owen, Glanllynau R W. Willrams, Sand Street, ac Evan Jones, Abeerci-i Road Cyfeiliwyd gan Miss Mary Davies, Ash Cottage. P,isi,vyd A,oichgartx-cli i'r llywydd, y cantorion, &c., a'r rhai gymerasant rhan ynglyn a'r te, ac am fenthyg y berdoneg" i Mr. J. C. Jones, Pretoria Warehouse, ar gynygiad y Parch. J. Rhyddsrch yn cyel ei eilio gan Mr. G. M. Raberts, Marsley House. Trodd yr anturiaeth allan yn hynod o lwyddianus, a chaed ei w da Y trysorydd oedd Mr. Evan Jones, CiierFyddei-ci-i a'r vs,i-ife.,)- ydd, Mr D. John Jones, 74, Heol Fawr. 0--

! LLANAELHAlAltN. )

I Oyfarfoci Ysgolion M.C.-I…

[No title]

I iY GYLLIDEB.

Marw'r Parch. Silvester Home,…

Advertising