Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYB. I ■I

NODION A HANESION. j

News
Cite
Share

NODION A HANESION. j Pum' Mil o \veithwyr ar Streic j Dydd Sadwrn aeth pum' mil o seiri meini llafurwyr yn ngwaith adeiladu yn Coventry ar streic ar gwestiwn cyflog- j au. Gwrthodai Cymditha :istria;d a chyfarfod y dynion. *■ Digvvyddiatl Trist. Helpai Mrs Edith Carter :yda'r .pliilg chaning mewn ty yn Corsham, Wilts, ddydd Sadwrn diweddaf. Yr oedd yn glanhau gwn a dynodd i lavvr oddiar y mur, pan y ffrwydrodd gan ei lladd yn v fan. 11 + Dargaijfyddiad mewn Tlotty. Y dydd o'r blaen pan oedd un o swyddogion Tlotty Bradford yn myned ynghylch ei oruchwylion, canfyddodd gorff baban wedi ei rwymo i iyny mewn pu'se!, ac wedi ei osod mewn c'rwrer yn un o ystafelluedd y mamnethod. Ficer yn Sosialydd. Wrth bregethu i gynulleidfa fawr )n Eglwys St. Alkmund's, Shrewsbury, ddydd Sul diweddaf, dywedodd y Parch F. Stanley, ficer Great Ness, ei fed yn Sosialydd allan ac allan. gan mai Sosialaeth oedd egvvyddor Cristionog- aeth. Teulu Anffodus. I C) flawnodd Mrs. George Barford, o Abbotsley, hunanladdiad dydd Sadwrn diweddaf. Oddeutu mis yn ol saethodd y mab ei wraig yn farw, ac yna lladdodd ei hun. Dywedir fod hyn wedi efTeithio yn arw ar feddwl ei fam, ac mai hyn achosodd iddi gyflawni yr anfadwaith. Marw yn y Llys. Cyrr.er^dd trychineb alaethus le niewn llys yn Llundain ddydd Sadwrn. Pan oedd Cadben Samuel Collins yn cael ei groesholi mewn achos neillduol syrth- iodd i lawr ac aeth yn anymwybodol. Antonwyd am y meddyg ar unwaith, j ond cyn pen pum munud o amser yr oedd wedi marvv. < if- Pont ar Dan. Pan oedd Mr J. E Griffith, Criccieth, yumodurio i Borthmado^ foreu Mercher diweddaf, canfyddodd fod pont bren Pjnamsar ar Jan. Vn ilvdus. Ilwyddwyd i roi'r tan allan cyn i lawer o polled gael ei achosi. Bernir i'r tån gael ei achosi trwy wreichion o'r tren elai heibio haner awr yn flacnorol. of V Dyn Cyfoethog yn LV]ar\v In y Tlotty. Trwy ei fod yn wael, ac yn byw ar ben ei hun, ac mewn angen am rhywun i ofalu am dano symudwvd dyn o'r enw Thomas Hughes i Dlott. Caerfyrddin, lie y bu farvv ar y J Bfed o'r mis diweddaf. Ceir allan yn awr ddarfod iddo "dael eiddo ar ei el yn werth 74,0cop. 4r Trychineb ar y Mor. Yr oedd saith o coastyua/iis yn dych- welyd mev. n eweh ddydd Sadwrn o A'deburyh, wedi bod yn 'nol eu tat mistil. l' <■■ ar e-ir.01 yr afon trodd y evveh, a h. pump o honynt foddi. Gweluyd y digvvyddiad gan coastguard, ar;.111 a' y traeth, c eth i'w cynortbvvyo at unwaith, tMid ni Iwyddvvyd ond i jahub dau o houyr t. Difrod y Suffragettes. Llosgwyd y Bath Hotel, Felixstowe, i'r lIawr yr wythnos ddiweddaf, a bernir mai gvvaith y suffrageLtes ydoedd Bu y tan-dditfoddwyr wilhi am 01 iau ) n ceisio cael nieistrolaelh arno, ond yn aHvvyddianus liollol, Yn yrnyl y lie cafwyd papnrau ac arnvnt Dim hedd- wch nes rhoir pleidlais i fetched," &c.. Nid oedd neb yn y gwes-ty r.r y pryd. Amcanyyfrifir y goiled yn ^o.ooop. /0 Cymlcithas Ryddfrydig Jilition \'n nvhyfarfod o Hvvv Hiior Rhydd- frydol Eifion y/)ha!i\yd ddydd Sadwrn i yn Nghaernarfon, cynygiodd yr Hen- adur Jones Morris h,eidla; o ddiokh- I i Mr Ellis Davies ,iii ei wailh !J h. y Scnedd. ac yn (if eDI: am ei lafur ( y Pxiy'ligor Tirol, ac o ddatganiad hymdjiriediadh iwyraf ynddo fel el. I I'I' ? 'nrychio!ydd. H)!i\\yd et ?an Dr 0 'nds, Llanödhaiam, a smradwyd ) r u I d i'r .ifrwyl ?an amrvw or aetodau. ? aSl V1 r I! I ? y r<nnû¡wu in n:I('ü, Marw'n 107 Oed. Y dydd o'r blaen yn Ba'lvkeare, Iwerddon, bu Uiw hen ffermvvr o'r enw David Redmond, yn 107 oed. I fyny hyd ychydig ddyddiau'n ol cwynai nad oedd y tywydd yn fFalriol i amaethydd- iaeth a'r anhawsder oedd ei gael gyda'i rnpiall. Marw Sydyn yti y Wyddgrug. Dydd lau diweddaf cynhaliwyd treng- holiad ar gorff hen wr adnabyddus yr hwn ddaeth i VVyddgm^ nos Fawrth diweddaf. Pan gyrhaeddodd y llety lie yr arhosai nos Fawrth cwynai ei fod yn liin ar ol cerdded o Flint. Ar ol cael tamaid o fwvd. ceisiodd oleu ei bibell, ond sytthiodd i lawr. Daeth ato ei hun yn mhen ychydig amser. Pan aeth i'w ystafeil-wely syrthiodd drachefn, a bu tarvv cyn i'r meddyg gyraedd. Dywedid iddo fany o fethir nt y galon. bamanlan Trugarog. Dydd Sadwrn bu farw y Parch. Canon McLouyhlin yn Fishguard mewn canlyniad i anw yd dderbyniodd wrth -einyddii caret,) i, --yd d an(iri,,y. Gvvel- odd y gwr purchcdig ddyn yn gorvvedd mewn poenau mawr ar y ffordd. Tyn- odd ei got. a thoddodd hi am y truan, a chludodd ef i'r meddvgdy agosaf yn llevvis ei grys a thrwy hyny llvvyddodd i achub ei fywyd. Ond yn ffodus cymerwyd y cymwynasvvr yn wael, a bu farw o'r pneumonia. • Chwiorydd Anonest. Yn heddlys Caer, y dydd o'r blaen, y dydd o*r blaen, cyhuddwyd Susan Gray, o ddwyn dillad gwian perthynol i'w meistr, Frederick Jones. Anfonwyd hi i garchar am fis. Am dderbyn y nwyddan ganddi anfon- wyd ei chwaer Ellen Gray, i garchar am i4eg niwrnod. Dywedid fod Susan wedi bod mewn helbul cyffelyb yn ddiu eddar, a'i bod wedi cael help gan Gymdeithas er Cynorthwyo Carcharion ond gynted ag y daethai o'r carchar gwystlodd y nwyddau roed iddi gan y gymdeithas. -tf. Ystalwyn yn Yaiosod ar Dd} n. Derbyniodd John Jones o Gonvvy nivveidiau tryniion i'w fraich trwy i ystalwyn ymosod arno ddydd Sadwrn diweddaf Ymddengys fod Jones yn tywysu yr ystalwyn, a phan yn arcs i'r tren fyned heibio un rhan o'r ffo dd. trodd yr ystalwyn arno can osod ei ddanedd yn ei fraich N'ii ffodus yr oedd niter o ddynion o gvvmpas a churwyd yr anitail i ffwrdd. Pm ollyngodd ei afael yr oedd talpiau 0 gnawd a chut y dyn yn ei geg. Tor- wyù braich Jones mewn dau Ie. Gwesty ar Dan yn Llanrwst. Oddeutu pump o'r gloch boreu Iau diweddaf, pan ar eu ffordd i'r llythvrdy, canfyddodd Uythyr-gludwyr Llanrwst twg yn dod allan o ffenestri Gwesty y Boar's Head. Rhoed rhybudd ar un- waith a Ilwyddwyd i tyrstio y drws. Cantyddwyd fod y bar a'r llavvr wedi ei orchuddio gan ffi imau. Ar y pryd yr oedd Mr. a Mrs. Williams yd cysgu yn un o ystafelloedd uwchben, a lhn, y anhawsder mawr IIwyddodd un Mr Evans i tynd trwy y tan ac i'w deffroi. Ymhen ysbaid o amser llvvyddodd v tan ddiffoddwyr i roi y tan allan, ond nid cyn i lawer o golled gael ei achosi. Plentyn yn Arwain. Synir pobl^ Llundain y dyddiau hyn gan ledrusrwydd plentyn saith oed o'r enw Willy Ferrero. Er nad yw yn gwybod dim am gerddoriaeth gall arwain cerddorfa. Chwareuir y darnau iddo ar y berdoneg, y na clyw hwy yn cael eu carru gan trerddorfa, a gall et: harwain. Etyl y gerdderfa os na fydd y gerddoriaeth yn iawn, a rhaid fydd arnynt fyned drosto drachefn hyd nes y cant ef yn iawn. Gall arwain i ber- ffeithrwydd. Yr oedd pawb a fu yn yr Albert Hall yn edrych mewn svndod, ac yn dod oddiyno mewn edmygedd o'r bachgen. Tan yn Nghorwen Cafodd hen wr j'r enw William Davies, drigiaoai yn Nghorwen, ddi- hangfa gyfyng riiag cael ei losgi i farwolaeth y dydd o'r blaen. Wrth o'eu ei bibell golly ngodJ yr hen wr yn ddamvveiniol ddarn o bapur goleuedig yn yrnyl y gwely. ac aeth yr holl le yn wenfHam ar unwaith. Yn ei ymgais i geisio cael i ddiogelvvch rai o'r dodrefn llosgwyd yr hen wr yn ddifrifol yn ei ben a'i ddwylaw. Symudwyd ef ar unwaith i'r tlotty. Llwyddwyd i rwystro y tan niweidio y tai agosaf, ond llosgwyd ci breswylfod ef yn llvvvr. Cystadleuaoth y Ddrama yn yr Kisleudfod G^nediaethol. Y ddau gwmni sydd i berfformio yn ) r Eisl eddtod Genedlaethol yn mis Medi »>esaf yw Catena; fon a Chaerdydd. Yn trhvvyllgor yr Eisteddfod ddydd Sadwrn iarlienwyd h;, ll^yr oddivvith Gwmni acdydd yn ii am ganiatad i ber- ilormio yn yr yn herwydd yr an- ii iwsder i ijyrnedd Bangor mewn pryd i oddi pt'i ttiirmiad yn y prydnawn. D.i'llenvvyd livthyr hefyd oddi vvrth Gw mni Caernarfon yn anog ar i dretn y pciffotmio f^ael ei benderfynu drwy dynu lot. yr is-bvvyllgor i syrthio i mew" i gais Cwmni Caerdydd yn herwydd y p.der' oedd mid iddynt d afaeliy,

I Cael Arian trwy Dwyll. I

-v Trychineb mewn Ffermdy…

IMarw y Parch. Job Miles,…

I Ysgol Amaethyddol Madryn…

Cyngor Dosbarth Lleyn. j

Bwrdd Gwarcheidwaid I Pwllheli,-i

Hela Ceirw yn Madryn.I

Angladd Dr. J E. Hughes,I…

Marw Trist yn Sir Fon. I

Advertising

Cyngor Trefol Pwllheli.

Gwyl Lafur y Chwarelwyr.