Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

Advertising

-__-_- -.-.-.- - -NODION A…

Mesur DatgysyNtiad yr Eglwys…

I Mae'n rhaid ei fod yn Wir.…

News
Cite
Share

Mae'n rhaid ei fod yn Wir. RHAID I DDARLLENWYR PWLLHELI DDOD I'R PENDERFYNIAD HWN. Nid yw yn ddywediad am un achos yn unig ym Mhwllheli ond y mae ugeiniau o'r trigolion yn tystiolaethu. Y mae tystiolaeth gan bobl adwaenoch bob amser yn ategu y gwir. Nid yw a ganlyn ond un allan o'r amryw ddatganiadau cyhoeddus wnaed yn Mhwllheli. Dywed Mr. O. Jones, Glan Eifion, Sand Street, Pwllheli — Cetais fy nhrwblio gan boen yc fy elwlod o dro i dro am rai blynyddau. Y mae fy ngwaith fel teiliwr yn hynod boenus i'r cefn, ac ar adegau byddai yn anhawdd i mi ymsythu ar ol gwyro. Yr oedd y poenau yn drwm ar draws fy elwlod, a chefais fy nhrwblio yn ogystal gan gur dirdynol yn fy mhen. Rhoddais brawf ar driniaeth fedd- j j ygol a chyffeiriau eraill, ond gwnaeth Doan's Backache Kidney Pills fwy o les i mi na dim arall. Y maent wedi fy rhyddhau o'r boen, a theimlaf yn hynod o iach yn awr. Ni byddaf byth yn anghofio cymeradwyo Doan's Pills. (Arwyddwyd) O. Jones." NID yw Doan's Backache Kidney Pills ar gyfer rhwymedd, anhwyldeb yr ysgyfaint neu drwbl yr ystumog. Y maent yn unig ar gyfer diffyg ar yr elwlod a'r yswigen, megis dropsi, grafel, gwaelodion yn y dwfr, diffyg ar y dwfr, poen yn y cefn, lumbago, crydcymalau, a gwenwyn yn y cyfan- soddiad. Rhyddhaent yr elwlod a'r yswigen fel y gvvna rhyddgyffyr ryddhau y coluddion. Pris 2s. gc. bocs, chwe' bocs am 13s. gc.; gan bob siopwr, neu oddiwrth y Foster McClellan, Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W. Peidiwch gofyn am kidney pills, gofyn- wch yn eglur am Doan's Backache Kid- ney Pills, yr un math ag a gafodd Mr. Jones.

Llofruddiaeth mewn Tren.

Llys Ynadol Pwllheli. I

,-U-I ! Gwarcheidwaid Caernarfon…

Cofgolofn i'r Prifathraw T.…

Dirprwyaeth o Ynys Manaw I…

" Beddau'r ProfPwydi." I

Cymdeithas Amaethyddol ! Lleyn…

Gynau i Ulster. --!

I Cael Corff ar y Traeth.…

- - - Yr Esgob Owen a Dadgysylltiad…

-0-Cael Dau Hen Wr wedi Boddi.

[No title]

EC)Olpgiao.